Tradiční podzimní sběr papíru ke škole se koná 14. - 15. 10. 2019.                                                               


Tradiční podzimní sběr papíru ke škole se koná 14. - 15. 10. 2019.                                                                     


Zvěřina v nabídce jídel

Svátek svatého Huberta, patrona myslivosti, si připomeneme ve školní jídelně v pondělí 4. 11. zařazením zvěřiny do jídelního lístku – muflon na česneku a jelení kýta na smetaně.

Svátek svatého Martina 11. 11. oslavíme svatomartinskou husou s knedlíkem a červeným zelím a husou na jablkách a s kroupami a sušenými švestkami.


Třídní schůzky 2. - 9. tříd se konají v úterý 17. 9. 2019. Na 1. stupni začínají v 16.30 hod., na 2. stupni začínají v 17 hod.,


Školní rok bude zahájen v pondělí 2.9.2019 v 8 hod. v jednotlivých třídách.

Vyučování 2.9. bude ukončeno postupně od 10.30 hod. v 1. třídách do 12. hod. v 9. třídách.

Obědy ve školní jídelně si můžete zajistit v týdnu od 26.8. - 30.8. od 8. do 12. hod.

V úterý 3.9. 2019 bude zahájeno vyučování podle rozvrhu. V 1.třídách se dětí učí celé září do 11. hod.


Ve středu 28. srpna v 16 hodin se v 1.A koná informační schůzka pro rodiče prvňáčků. 


ZŠ Náchod - Plhov přijme  učitele aprobace Hv pro 1. i 2. stupeň  základní školy. Nástup od začátku školního roku 2019/20.  Předpokladem přijetí je splnění kvalifikačních předpokladů pro práci učitele základní školy.


V rámci třídních schůzek 21.5. a v následujících dvou týdnech jsme znovu řešili obavy rodičů z toho, zda dostatečně kvalitně učíme v naší škole matematiku. Opětovně jsme vysvětlovali, že se nejedná o nevyzkoušený experiment, ale o propracovanou metodiku. Nabízíme jako argument výsledky našich dětí u přijímacích zkoušek, v matematických soutěžích, výsledky celostátního testování žáků základních škol.


Žáci 5. a 7. tříd píší každoročně srovnávací testy Kalibro z češtiny, angličtiny a matematiky. Celkové výsledky jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty školy.


Až na konci května bylo definitivně ukončeno přijímací řízení na střední školy. Přijímačky jsou vždy testem toho, co škola naučí, zároveň i toho, kolik úsilí žáci učení věnují.


V úterý 28. května od 16 hodin zveme všechny naše budoucí prvňáčky i jejich rodiče do školy na jednu vyučovací hodinu. Děti se seznámí s prostředím, vyzkouší si, jak dlouhá je vyučovací hodina, jak probíhá … Nám učitelkám ukážou, co už zvládnou a umí.


V úterý 21. května 2019 se konají  třídní schůzky rodičů.                                                                               

15:30 - setkání Rady rodičů

16:00 - přednáška pro rodiče - Děti a sociální sítě - tělovična

17:00 - schůzky SRPDŠ - společné

 


V pondělí 6. května proběhne na druhém stupni projektový den.

Žáci 6. ročníku mají na výběr mezi 3 dílnami: 1. pomoc, Chytrá zařízení v životě člověka a Móda, módní přehlídka a šití.

Žáci 7. ročníku mají projektový den zaměřený na téma Středověk. 

Žáci 8. ročníku na Finanční gramotnost.

Žáci 9. ročníku Prezentace závěrečných prací.


Seznam přijatých a nepřijatých dětí do 1. ročníku 2019/2020                               Náchod 2. 5. 2019        


V úterý 16.4.2019 se konají konzultační třídní schůzky rodičů, žáků a učitelů.

Na 1. stupni začínají v 15 hod., na 2. stupni v 15. 30 hod. Přesný čas určí třídní učitelé.

V 9. třídách proběhnou společné třídní schůzky, které začínají v 16. 30 hod.


Školní jídelna - před Velikonocemi  nabídneme typická velikonoční a jarní jídla.

V jídelním lístku ve dnech 15. -17. dubna  mimo jiné najdete jehněčí a telecí maso, jarní bylinky, velikonoční nádivku, kachnu na jablkách,  šoulet ...  


Ve dnech 15. a 16. dubna proběhne akce "Sběr papíru". Kontejnery na papír budou přistaveny ke škole od pondělí 15.4. ranních hodin do úterý 16.4. 2019 do cca 14 hodin.


Zveme děti a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy, který se koná 4. a 5. dubna 2019 od 14. do 17. hod. Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizinci povolení k pobytu.

Součástí zápisu bude žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání, rozhovor s budoucím prvňáčkem a další činnosti:

jméno, příjmení, bydliště, zájmy


V sobotu 23.3. jsme pozvali do školy budoucí prvňáky a jejich rodiče.  Měli možnost  zhlédnout výuku v prvních  a druhých třídách,  provedli jsme je po celé škole, představili jsme vše, co žákům škola nabízí a umožňuje.  Rádi je přivítáme u zápisu do 1. tříd, který proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2019.


* Máte doma budoucího prvňáka?

* Zajímá vás, jak vypadá práce v moderní škole?

Přijďte se podívat, jak se na Plhově dětí učí, jak sportují, jak tráví volný čas.

Sobota 23. března 2019, od 8:45 hodin (zahájení v prostorách školy před sborovnou)

Program:

* Výuka v 1. třídě

* Hejného matematika

* Hodina angličtiny

* Keramická dílna

* Práce školní družiny

Budete si moci prohlédnout celou školu, učeby a odborné učebny 2. stupně, budou se vám věnovat vyučující, asistentky, vychovatelky školní družiny.

(Zápis do 1. tříd se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2019)


Projekt Recyklohraní je součástí celého systému péče o životní prostředí, který máme ve škola na Plhově vymyšlený. Již v minulých letech jsme se Recyklohraní účastnili, vykonali jsme spoustu užitečné práce, dosáhli i na několik ocenění. Letos se do práce zapojuje i náš Baterkožrout.


Svatý Valentýn patří všem zamilovaným. V naší plhovské škole měl již poněkolikáté každý žák možnost poslat prostřednictvím školní valentýnské pošty vzkaz, pozdrav, vyznání „tomu svému“, „té své“.

Akci organizují děti z rady žáků. I letos nachystali schránku na dopisy, udělali celé akci reklamu, ve čtvrtek 14. února pak vybrali ze schránky dopisy, rozdělili je po třídách a pak doručili na místo určení. Každý dopis a každé vyjádření sympatie se dostaly do těch správných rukou.

Rada žáků ZŠ Náchod - Plhov


Celé dopoledne ve čtvrtek 7. února patřilo na 2. stupni ZŠ Náchod – Plhov projektu organizace Křesťanská akademie mladých, dvě desítky lidí se věnovaly dětem v rámci programu Exit tour. V sedmi dílnách se pracovalo s tématy „Moderní je nekouřit, Zdravé vztahy v kolektivu, O nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti, Šikana – nemoc vztahů, Život v závislosti, Kult těla a pornografie. Úvod a závěr celého programu tvořilo hudební vystoupení, kterého se zúčastnili společně všichni žáci.


O pololetních prázdninách se v rámci projektu "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi" zúčastnilo 29 pedagogů naší školy školení na téma Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory v základním vzdělávání.


* Máte doma budoucího prvňáka?

* Zajímá vás, jak vypadá práce v moderní škole?

Přijďte se podívat, jak se na Plhově dětí učí, jak sportují, jak tráví volný čas.

Kdy? Sobota 23. března 2019, od 8:45 hodin


V úterý 18. prosince proběhlo v tělocvičně naší školy Vánoční vystoupení pro rodiče. Na realizaci představení se podílela všechna oddělení družiny, hudebně dramatické aktivity a flétnový sbor. Námět společně zpracovaly vychovatelky K. Mlezivová a E. Karlová. Nejstarší děti ze školního klubu pomáhaly při přípravě scény a rekvizit, svými vstupy při představení posouvali děj třeťáci. Svá jednotlivá vystoupení i kostýmy si děti chystaly s vychovatelkami v odděleních. Pomohly velmi i asistentky a nejen tím, že se postaraly o nenacvičující děti. Celý prosinec se ve družině denně zpívalo, tančilo, cvičilo, hrálo. 


Dne 11. prosince proběhl ve škole srdíčkový den. Prodávali jsme magnetky nebo propisky a výtěžek z prodeje byl určen nadaci ŽIVOT DĚTEM. Dohromady jsme vybrali 3 232 Kč. Za vybrané peníze se kupují různé rehabilitační pomůcky pro vážně nemocné děti. Všem moc děkujeme za ochotu pomoci.

Žanna Dorošenko


3.12. 2018

V pondělí odpoledne (už za tmy) se ve třech učebnách sešly tři desítky rodičů našich žáků ze 6.,7.,8. tříd. Domluvili jsme se s nimi, že v roli studentů absolvují hodinu matematiky, vyzkoušejí si, jak v hodinách matematiky pracujeme, jak se matematika v naší škole učí.

Výuku matematiky takto nabízíme rodičům již po několikáté. Naším cílem je představit metodiku výuky matematiky, rozehnat obavy z toho, že se děti nenaučí to, co mají umět a že mohou mít v budoucnu problémy např. u přijímacích zkoušek na SŠ.


Zveme rodiče žáků 6. až  8. ročníků na ukázkovou hodinu matematiky, která se koná v pondělí 3. prosince od 16 hodin. 


Ve středu 28.11. 2018 převzala paní vychovatelka Věra Rýdlová ocenění za svoji dlouholetou činnost v rolích cvičitelky dětí a předsedkyně SK Plhov. Ocenění se jí dostalo na slavnostním setkání cvičitelů krajské asociace Sport pro všechny v Hradci Králové. Děkujeme za práci pro plhovské děti a gratulujeme.

Vladimír Honzů


Tři roky po sobě, to je již tradice. Tolikrát jsme se již ve sborovně naší školy sešli s našimi kolegy – důchodci, letos ve středu 21. listopadu. Není to jediná příležitost, kdy se během roku potkáváme, ale ve sborovně školy je to přeci jen nejlepší. Ukážeme jim, co je ve škole nového, probereme novinky rodinné i naše pracovní. Každým rokem i trochu žasneme nad tím, čemu všemu se stále stíhají věnovat. Nejen vnoučatům, jak se trochu automaticky očekává, ale řada z nich stále studuje, cestuje, pečuje o zahrádku, sportuje.


7. listopadu 

Tento den naše škola prožije ve stylu první republiky.

Žáci 1. stupně budou pracovat se svými třídními učiteli na projektech přizpůsobených jejich věku.

Žáci 2. stupně budou pracovat během dne v šesti dílnách, které budou zaměřeny na různé oblasti života nového Československa.