+420 491 427 252    |  Domů   |   Login   |   Pošta   |   Známky

Akademie 2017

Zveme Vás na slavnostní Akademii 2017 naší školy od 10. hod., Akademii pro rodiče 2017 od 17. hod., vstupné 40Kč.

Pomůcky na školní rok 2017/18

Vážení rodiče,

pomůcky (sešity, obaly, zásobníky, pera, tužky, potřeby na VV, …) na školní rok 2017/18 nakoupíte podle informací od učitelů na začátku příštího školního roku. Nemějte obavy, vše stihnete nakoupit včas. Pokud mají děti informace od učitelů z konce školního roku, mohou si pomůcky nakoupit přes prázdniny. Pokud informace nemají nebo nastupují nově, opatří se pomůcky na začátku školního roku.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 31.8.

Vážení rodiče,

schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna 2017 v 16:00 hodin.

Pomůcky (obaly, zásobníky, sešity, pera, tužky, potřeby na VV, …) NEKUPUJTE! Seznam potřebných pomůcek obdržíte na schůzce. Nemějte obavy, vše stihnete dokoupit včas a navíc některé pomůcky děti dostanou ve škole (zatím nejsme schopni uvést které).

Těšíme se na Vás M. Kulovaná a I. Vítková

Třídní schůzky v úterý 23. 5. 2017

V úterý 23 .května se konají třídní schůzky rodičů. Na 1. stupni začínají v 16.30 hod., na 2. stupni v 17 hodin.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2017/2018

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do 1.   ročníku 2017/2018  
           
Registrační číslo Výsledek   Registrační číslo Výsledek  
1/2017 přijato   41/2017 žádost o odklad  
2/2017 přijato   42/2017 přijato  
3/2017 přijato   43/2017 přijato  
4/2017 přijato   44/2017 přijato  
5/2017 přijato   45/2017 žádost o odklad  
6/2017 přijato   46/2017 přijato  
7/2017 přijato   47/2017 přijato  
8/2017 žádost o odklad   48/2017 odklad  
9/2017 přijato   49/2017 odklad  
10/2017 přijato   50/2017 žádost o odklad  
11/2017 odklad   51/2017 odklad  
12/2017 žádost o odklad   52/2017 přijato  
13/2017 přijato   53/2017 přijato  
14/2017 přijato   54/2017 přijato  
15/2017 přijato   55/2017 přijato  
16/2017 přijato   56/2017 přijato  
17/2017 přijato   57/2017 přijato  
18/2017 přijato   58/2017 přijato  
19/2017 žádost o odklad   59/2017 přijato  
20/2017 odklad   60/2017 přijato  
21/2017 přijato        
22/2017 přijato        
23/2017 odklad        
24/2017 žádost o odklad        
25/2017 přijato        
26/2017 přijato        
27/2017 přijato        
28/2017 přijato        
29/2017 přijato        
30/2017 přijato        
31/2017 žádost o odklad        
32/2017 přijato        
33/2017 odklad        
34/2017 odklad        
35/2017 přijato        
36/2017 přijato        
37/2017 přijato        
38/2017 přijato        
39/2017 přijato        
40/2017 přijato        
           
           
           
           
           
           
Náchod, 28.4.2017          
           

Přijetí žáků do 6. tříd, 2017 - 18


     Všechny děti, které rodiče přihlásili do budoucí 6. třídy ve školním roce 2017 – 18, přijmeme, protože otevřeme 3 šesté třídy. Žádáme rodiče, aby v týdnu od 2.5. 2017 přišli do školy podepsat rozhodnutí o přijetí do ZŠ Náchod – Plhov.

Číst dál...

Sběr papíru ke škole 2.-3.5.2017

V úterý 2.5.2017 a ve středu 3.5.2017 se koná tradiční sběr papíru ke škole.

Svačiny pro děti ze školní jídelny

Ve škole  skončil s koncem roku provoz školního bufetu naší školy. Abychom i nadále zajistili dětem možnost zakoupit si ve škole zdravou svačinu, začali jsme od 1.2. 2017 nabízet svačinu ve školní jídelně.

Číst dál...

Testy do sportovní třídy 11. dubna 2017 od 8. hod

V 5. – 9. ročníku máme program rozšířené výuky tělesné výchovy.

Dětem nabízíme více hodin tělesné výchovy, každoroční lyžařské a sportovní kurzy,

vynikající zázemí pro sport. Detailní harmonogram, včetně disciplín, naleznete dále.

Číst dál...

Zápis do 1. tříd 6. a 7. dubna 2017 14 - 17 hod.

Zveme k zápisu budoucí prvňáky z celého Náchoda i okolních obcí.

Nabízíme moderní výuku, pozitivně naladěnou školu, fungující školní družinu, zdravou školní jídelnu, smysluplné využití volného času.

 

Dopoledne otevřených dveří v sobotu 4.3.2017 od 8.45 hod.

Máte doma budoucího prvňáka?

Budete přecházet z „malé“ školy do 6. třídy ve „velké“ škole ?

Přijďte se podívat, jak se na Plhově dětí učí, jak sportují, jak tráví volný čas.

Program:

Výuka ve třídách 1. stupně

Hejného matematika

Hodina angličtiny

Odborné předměty na 2.stupni

Výtvarná, čtenářská, keramická dílna

Sportujeme, vaříme

Zdravá školní jídelna

Práce školní družiny

 

Školní bufet

           K 31. prosinci 2016 ukončila nájemkyně školního bufetu paní Hubková činnost tohoto zařízení. Důvodem byla zejména skutečnost, že je velmi složité vyhovět normám, které stanovuje „pamlsková“ vyhláška ministerstva školství pro prodej potravin v budovách základních škol.

Číst dál...

Konzultační schůzky SRPDŠ čt 12.1.2017

Ve čtvrtek 12.1.2017 se konají konzultační třídní schůzky (žák-rodič-učitel).

Na 1. stupni začínají od 15. hod., na 2. stupni od 15.30 hod.

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/18

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat 6.-7. dubna 2017 .

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Vánoční výstava ve škole

      Už od začátku prosince chystali žáci a jejich učitelé vánoční výzdobu školy.  V prostorách před sborovnou tak přibývalo vánočních ozdob, přání, andělů a ostatních symbolů Vánoc. Tradičně jsme pozvali mateřské školky, ať nás přijdou navštívit a výstavu si prohlédnout. Poslední dny školy si některé svoje výrobky vezmou děti domů.

Čertoviny 2.12.2016

Mikuláše, čerta a anděla mohou už dnes potkat zejména děti na 1. stupni naší školy. Přišli děti pochválit nebo pokárat a odměnit malou sladkostí za školní práci a připomenout jim tuto každoroční tradici.

Třídní schůzky v úterý 15.11.2016

V úterý 15.11.2016 od 16. hod.se konají třídní schůzky rodičů.

Program:

1) v 16. hod. přednáška Mgr. Voženílka: "Rady zkušeného vychovatele"                    (povídání o základních pravidlech úspěšné výchovy dětí)

2) od 17. hod.(po ukončení přednášky) třídní schůzky ve třídách

Kontrola KHS HK

Dne 13.10. 2016 provedla KHS HK kontrolu v naší škole.

Předmět kontroly: režim úklidu a školní práce v době ohrožení virovým onemocněním.

Závěr: ZŠ Náchod – Plhov plní všechny doporučená opatření   (úklid, organzace výuky, větrání, předávání informací)

Při úklidu jsou užívány čisticí prostředky účinné proti virům. Umyvadla, vodovodní baterie, kliky WC jsou nad rámec standardního úklidu ošetřeny, umyty i během vyučování v dopoledních hodinách.

                                                                                              Vladimír Honzů

Virové onemocnění 12.10.

Dnes máme potvrzeno jedno onemocnění virové meningitidy ve třídě 5.B

Pokračujeme v hygienických opatřeních dle doporučení KHS.

Virové onemocnění 7.10.

V týdnu od 3.10. jsme nezaznamenali  nový výskyt virového onemocnění v naší škole. Od pondělí  10.10. počítáme s výukou ve všech třídách podle rozvrhu jednotlivých tříd. Vladimír Honzů, ředitel školy

Oznámení z nemocnice k virové meningitidě

Oznámení z nemocnice k virové meningitidě

  

http://www.nemocnicenachod.cz/informace-k-virove-meningitide

 

Dobrovolník z Německa Niklas Dangelmaier

16. září jsme na naší škole přivítali nového dobrovolníka. Jmenuje se Niklas Dangelmaier a pochází z města Schwäbisch Gmünd, které leží v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Niklas se hned v dalším týdnu zúčastnil cyklistického kurzu společně s 6. a 7. třídami.

Poslední týden v září probíhalo seznamování Niklase a žáků v rámci jazykové výuky. Niklas se s pomocí velmi pěkně připravené prezentace dětem představil.

Těšíme se na další spolupráci s Niklasem v dalších měsících a věříme, že tato spolupráce bude jako každý rok oboustranně přínosná.

Aktuální epidemiologická situace na Náchodsku

Aktuální epidemiologická situace na Náchodsku

 

Vzhledem k tomu, že zaznamenávámet.č. epidemický výskyt enterovirových meningitid na Náchodsku, byla v některých předškolních a školních zařízeních v této oblasti a v těchto souvislostech nastavenaadekvátní protiepidemická opatření.

Tato opatření byla projednána také s vedenímZákladní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186. Především je třeba zajistit zabezpečení hygienického režimu v dětských kolektivech, dbát na zvýšení osobní hygieny, na dezinfekci s virucidním účinkem (zejména lavice, WC atd.), na zvýšený úklid, zajištění častého a průběžného větrání prostor, omezení fyzické zátěže (úprava tělesné výchovy) a v případě zhoršení zdravotního stavu navštívit ihned ošetřujícího lékaře. Bylo domluveno též aktuální vyloučení hromadných akcí pořádaných školou (návštěva kina, divadla, zájezdy).

Z hlediska zvýšené nemocnosti dětí na výše uvedené škole se nyní hromadné akce včetně cestování nedoporučují absolvovat.

MUDr. Eva Beranová

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

 

informace z: pátek 30.9. 2016, 14:13 hodin

 

Informace pro rodiče dětí ZŠ Náchod – Plhov

V tomto týdnu jsme řešili zvýšený výskyt virových onemocnění.   Po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí (úterý, čtvrtek, pátek) a s dětskými lékaři jsme přijali opatření:

-          Žáci neodjedou na zájezd do Velké Británie

-          Žáci 5.AB neodjedou na sportovní kurz

-          Poučili jsme děti o tom, jak zvýšenou hygienou a dalšími opatřeními (nebrat cizí lahve na pití…) předejít nákaze

-          Omezili jsme fyzickou námahu v hodinách Tv

Jiná opatření (ředitelské volno, karanténa, uzavření části školy) nejsou v tuto chvíli potřeba dělat.

Dále platí - Pokud má vaše dítě obtíže (bolení hlavy, horečka), zajděte s ním k lékaři

                                                               Vladimír Honzů

Třídní schůzky 13.9.

Dne 13.9. se konají třídní schůzky rodičů v 4.-9. třídách.

Rodiče na schůzkách dostanou heslo k prohlížení známek v průběžné klasifikaci.

Na 1. stupni začínají v 16.30 hod., na 2. stupni v 17 hod.

1. září v 1. třídách

První den nového školního roku je  důležitý zejména pro prvňáky.  Byli trochu napjatí, zároveň natěšení.  Doprovázeli je rodiče, často i prarodiče a i pro ně to byl významný den. Žáky prvních tříd pozdravil  místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, přinesl jim dárek a vyslovil přesvědčení, že se jim bude na Plhově líbit. 

Školní potřeby pro nový školní rok

Prázdniny jsou sotva za polovinou, ale ta uteče jako voda a bude tu nový školní rok, na který bude potřeba se pořádně připravit. Nabízíme orientační seznam sešitů a dalších pomůcek.

Číst dál...

Zdravá školní jídelna

           Na konci června obdržela školní jídelna ZŠ Náchod – Plhov ocenění „Zdravá školní jídelna“. Do rukou vedoucí školní jídelny Alice Přibylové a ředitele školy ho předali odborní garanti tohoto projektu, zástupci krajské hygienické stanice.

Do soutěže jsme se přihlásili před necelým rokem a pro získání titulu jsme opakovaně museli obstát v hodnocení skladby jídelníčku, plnění potravinového koše. Za myšlenkou stát se opravdu zdravou jídelnou stojí vedoucí jídelny Alice Přibylová a s pomocí zaměstnanců kuchyně se jídelna proměňuje.

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

                        vaše dítě nastoupí od 1.9. 2016 do 1. třídy naší školy. Zveme Vás proto na setkání rodičů prvňáčků, které se uskuteční v úterý 30.8.2016 v 16 hod. v I.A a v I.B.

Číst dál...

Edukačně stimulační program pro předškoláky

      Ve středu 6. dubna, již jako každoročně, začínáme s programem pro budoucí prvňáčky. Náplní programu jsou činnosti a dovednosti rozvíjející schopnosti, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí 1. ročníku ZŠ. Program obsahuje 8 jednohodinových lekcí, při nichž se pedagog věnuje 3-4 žákům.                                                         

                                                                                Magda Kulovaná, spec. pedagog

Zveme žáky 5. tříd do 6. třídy na Plhov

Vážení rodiče, žáci 5. tříd

V současné době řešíme podobu 6. tříd pro školní rok 2016 – 2017. Otevřeme dvě 6. třídy a rádi žáky škol z Babí, Bělovse, Starého Města Dolní Radechové přivítáme.

Přijměte nabídku naší plhovské školy. Nabízíme moderní školu, ve které najde uplatnění každá dívka a každý kluk.

Ve školní práci klademe důraz zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na výuku cizích jazyků, na sport, na vytvoření spolupracujících třídních kolektivů. Tradičně nabízíme program rozšířené výuky tělesné výchovy. Žáci mají v rozvrhu 5 hodin tělesné výchovy, do učebního plánu patří i podzimní a zimní sportovní kurzy. Testy do sportovní třídy proběhnou 12. 4. 2016.

Pokud máte zájem se stát žákem plhovské školy, ozvěte se nám co nejdříve.

Vladimír Honzů, ředitel školy www.zsplhov.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

491427252, 731167 465

ZŠ Náchod – Plhov, projekt „Zdravá školní jídelna“

               Od podzimu 2015 se naše školní jídelna zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“. Abychom se mohli chlubit tímto názvem, je třeba splnit řadu podmínek. Posouzení toho, zda skladba jídel odpovídá zdravé výživě a zda vaříme pouze ze zdravých surovin, má na starosti komise krajské hygienické stanice. Její zaměstnankyně již u nás vykovali kontrolu, diskutovali jsme s nimi, co ještě by šlo v naší jídelně vylepšit.

Číst dál...

Zápis dětí do 1. třídy 21.- 22.1.2016

21. a 22.ledna od 14. do 17. hod. proběhne zápis dětí do prvních tříd.

 Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte.

Těší se na Vás učitelé 1. stupně.

Konzultační třídní schůzky v úterý 12.1.2016

V úterý 12.1. 2016 se konají konzultační třídní schůzky.

Číst dál...

Školní jídelna 21., 22.12. 2015

Školní jídelna ve dnech 21.-22.12. 2015 z organizačních důvodů vaří jen 1 jídlo.

V těchto dnech nepůjde odhlašovat, přihlašovat a platit obědy.

Čertoviny 4.12.

V pátek 4.12. navštívili školu Mikuláši, čerti a andělé. Některé děti trochu pokárali, ale většinu pochválili za dobrou školní práci i chování a obdarovali bonbonem.

Dopoledne otevřených dveří v ZŠ Náchod – Plhov

  • Máte doma budoucího prvňáka?
  • Budete přecházet z „malé“ školy do 6. třídy ve „velké“ škole?
  • Zajímá vás, jak vypadá práce v moderní škole?

Číst dál...

Třídní schůzky v úterý 10.11.2015

V úterý 10.11. 2015 se konají třídní schůzky. Na 1. stupni začínají v 16.30 hod., na 2. stupni v 17 hod.

Od 16. hod. se sejde Rada rodičů, v 18 hod. Rada školy.

Čtenářství – čtenářské dílny, seminář pro učitele

                Bez čtení, čtenářství není vzdělávání se. Tuto pravdu si už roky ověřujeme a v poslední době se čtenářství ve výuce o to víc věnujeme. Na 1. stupni jsme vybudovali třídu – čítárnu, do které třídy chodí, pracují s knížkami, mají nadstandardní prostor pro rozvoj čtenářství. V řadě tříd už pravidelně běží čtenářské dílny.

                Stejně jsme od letošního podzimu začali pracovat i na stupni druhém. Budujeme čítárnu, do které bude v rámci výuky i v rámci doby mino vyučování možno „zalézt“ si s knížkou a nerušeně číst. Zařadili jsme volitelný předmět „čtenářská dílna“, některé třídy mají na čtení čas přímo v rámci výuky.

Číst dál...

2016 © Copyright Základní škola Náchod - Plhov | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS | Mapa stránek