Volby do školské rady se uskuteční dne 13.11. 2018 v rámci schůzek rodičů a přátel školy.

Budou voleni tři zástupci reprezentující rodiče a zákonné zástupce žáků školy. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje tři jména z navržených kandidátů. Hlasovací lístky se budou vhazovat do uren, které budou umístěny v pavilonu U1 (1.stupeň) a v pavilonu U2 (2.stupeň).

Funkční období členů školské rady jsou tři roky.

Vážení rodiče, pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji v kanceláři ZŠ Náchod - Plhov nejpozději dne 31.10.2018.