V úterý 18. prosince proběhlo v tělocvičně naší školy Vánoční vystoupení pro rodiče. Na realizaci představení se podílela všechna oddělení družiny, hudebně dramatické aktivity a flétnový sbor. Námět společně zpracovaly vychovatelky K. Mlezivová a E. Karlová. Nejstarší děti ze školního klubu pomáhaly při přípravě scény a rekvizit, svými vstupy při představení posouvali děj třeťáci. Svá jednotlivá vystoupení i kostýmy si děti chystaly s vychovatelkami v odděleních. Pomohly velmi i asistentky a nejen tím, že se postaraly o nenacvičující děti. Celý prosinec se ve družině denně zpívalo, tančilo, cvičilo, hrálo. 

 

Vystoupilo asi 30 prvňáků, 30 druháků, 10 třeťáků rekvizitářů, 20 hudebníků, 15 zpěváků. Vrabčí hejno prvňáků vedly Lenka Vrátná a Adéla Vojtěchová. Kosí rodinku - Pány Kluky a mrazící četu druháků cvičila Věra Rýdlová. O hudební složku vedla Karla Mlezivová, dramatickou část připravila a nacvičila Eva Karlová s asistentkou Gabrielou Kuťákovou. Pěvecký sbor a klavír Pavla Kubišová. O zvuk se tradičně postaral Pavel Cejpek.

Vrabčák Pepík pilně přehrává na flétnu, připravuje se na vánoční ptačí koncert. Zlobí svoje rodiče tím, že neuklízí si své věci v hnízdě. V noci prožívá dobrodružství, potrestají ho gymnastky jako ledové víly, které se postarají o zmizení jeho hudebního nástroje. Pepík se vydává zimní krajinou svoji flétnu hledat. Slyší krásné zvuky, myslí si, že je to jeho píšťalka, ale ve skutečnosti jsou to jiní ptačí muzikanti, se kterými by si rád zahrál. Setkává se s  vrabčáky prvňáky, ti mu zatančí svůj roztomilý ptačí tanec. Potkává kosí rodinku, která si krátí zimní čas skákáním panáků. Kosí maminka Pepíkovi poradí, ať jde k potoku poprosit o vrbovou píšťalku. Vrabčáka nápad uchvátí, ale stane se mu nehoda, spadne do potoka. Celý prokřehlý se choulí na sněhu. Přichází mrazivá četa druháků, rozpoutá se sněhová vánice, ledové meče a sněhové pompony Pepíka rozhodně nezahřejí. Na pomoc přichází myslivec, odvádí vrabčáčka do myslivny ke kamnům. Myslivcovu rodinu ztvárnil hudebně dramatický kroužek. Je Štědrý den, rodina i se zvířátky se o vrabečka ráda postará. Myslivec zachráněného vrabečka odvádí k rodičům do hnízda. Unavený Pepík usíná, ledové víly přitančí s flétnou. Pepík se probouzí, flétna je na místě. Jak je to možné? Pepík zjistí, že jeho dobrodružné putování byl jen velký vánoční sen. Koncert může začít. Připojuje se školní pěvecký sbor paní učitelky Kubišové. Zpívá a hraje celá školní družina, diváci v hledišti se přidávají.Vánoční svátky jsou tady! Přejeme hodně zdraví všem i v následujícím roce 2019!