Srdíčkový den na naší škole proběhne v pondělí 9. 12. 2019 o velké přestávce před sborovnou.

Jedná se o prodej drobných předmětů s cílem přispět nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v ČR (více informací na: https://www.zivotdetem.cz/).