Od 6.1. jsme rozšířili provoz školní recepce. V zájmu lepšího zabezpečení vstupu do školy, pořádku v šatnách je v recepci pracovník školy od 7:20 hodin do 15:45 hodin.

Zároveň vás žádáme o dodržování pravidel vstupu do školy a do šaten.

 

  1. Při příchodu dětí do školy a při vyzvedávání dětí ze školy a ze školní družiny nevstupujte do prostoru šaten. Pokud k tomu je vážný důvod, domluvte se s pracovníkem recepce.
  2. Školní družina se vrací z vycházky v 15:00. Choďte si pro ně na 15.00 hodin, pokud přijdete dříve, počkejte na příchod družiny před školou, nevstupujte do vestibulu školy. I po návratu z vycházky a při odchodu domů se děti v šatně převléknou samostatně.
  3. Pokud přijdete do školy v době vyučování, vždy se ohlaste v recepci. Pokud přinesete dítěti svačinu, zapomenuté věci, pracovníci recepce zařídí předání dítěti, rodiče nechodí po škole a do tříd.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.

Vladimír Honzů