Třída 7. A

Školní výlet

22. 6. 2019

Jana Línková

Na počátku června jsme se vypravili na dvoudenní výlet. Z Náchoda jsme autobusem přejeli do České Skalice a odtud jsme vyrazili pěšky do Babiččina údolí, kde právě probíhala akce Oživlé Ratibořice. Během dopoledne a odpoledne jsme navštívili zámek, mlýn a bělidlo, dále jsme se osvěžili u splavu a výborný oběd nás čekal v restauraci Viktorka. Poté jsme vyrazili směr Rýzmburk a Žernov. Na Žernově jsme se zastavili na rozhledně a pak už jsme pokračovali přes vesničku Všeliby až na Bakov, kde jsme měli ubytování na chatě Včelín. Bylo krásné počasí, takže jsme se hned vrhli na stavbu stanů, volejbal a vybíjenou. Někteří kluci chystali dřevo na oheň, protože nás čekalo opékání buřtů. Po večeři jsme se sesedli u ohně a volili jsme žáka třídy. Muselo proběhnout několik kol, průběh byl velmi napínavý a nakonec s velkou převahou zvítězila Lucka Trnková. Když se setmělo, vyrazili jsme do lesa na stezku odvahy. Tu jsme si náramně užili. Nejdobrodružnější byl však její závěr, protože se spustil tak prudký liják, že jen málokdo doběhl na chalupu suchý. Následovala asi nejdramatičtější část našeho výletu. Rychle jsme stěhovali věci ze stanů do chalupy, ale lilo tak, že bylo skoro všechno mokré. Nakonec ale všechno dobře dopadlo, suché deky, polštáře a karimatky se někde našly, místo na spaní se v chalupě taky udělalo (někteří spali například na koberci v herničce mezi plyšáky a panenkami:-) a suché oblečení jsme si povypůjčovali mezi sebou. Druhý den ráno už nás čekala dobrá snídaně a za okny sluníčko, takže jsme vynosili z chalupy boty a spacáky a vše sušili. Mezi úklidem chalupy a balením věcí jsme stihli opět několik míčových her. Snažili jsme se také něco nacvičit na školní akademii, ale to se nám bohužel moc nezdařilo. V poledne jsme vyrazili do místní hospody na kuře s hranolkami a pak už jsme náš školní výlet zakončili procházkou mezi poli a loukami do Studnic, odkud nám jel autobus zpět domů do Náchoda.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde:

Projektový den - středověk

13. 5. 2019

Jana Línková

V pondělí 6. května proběhl na naší škole projektový den. Všechny tři sedmé třídy se vrátily v čase - do doby vrcholného středověku, kdy v Čechách vládli Lucemburkové. Na počátku dne proběhlo strojení dam do šatů a česání účesů módních v době gotiky. Chlapci si zase vyráběli meče a zdokonalovali zbroj.  Následovaly dvě hodiny bádání v historických knihách a materiálech - každá třída měla za úkol zpracovat nejdůležitější informace o jednom z Lucemburků - Janovi, Karlu IV. a Václavu IV. Na jednu hodinu se děti také zastavily v učebně výtvarné výchovy, kde si zahrály na středověké scribtorium - zkoušely ztvárnit své jméno gotickým písmem. Ti nejšikovnější a nejrychlejší si vytvořili i pečeť. Celý projektový den jsme zakončili průvodem po škole a následně humorným  rytířským turnajem v tělocvičně. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Exkurze do ZOO

13. 5. 2019

Žanna Dorošenko, Simona Kosinková, Jana Línková

Letos 25. 4. jsme navštívili ZOO-Dvůr Králové nad Labem. Jeli tam 7.A., 7.B. a 7.C. Jako doprovod s námi byly  paní učitelky přírodopisu a slečny asistentky z každé třídy. Každá třída měla nějaký přírodopisný program - buď šelmy anebo primáty. Při programech se určitě každý dozvěděl něco nového o zvířátkách. Program vedly pracovnice ZOO. Před i po programech měla každá třída rozchod (volno), žáci se mohli jít podívat na některá zvířátka, koupit si suvenýr nebo si koupit nějaké jídlo. Bohužel bylo hodně pavilónů zavřených. Nicméně zvířátek tam bylo dost. Myslím si, že si to každý užil a že se každý  dozvěděl něco nového.     

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.                                             

                                           

Dějepisná procházka Náchodem

8. 4. 2019

Jana Línková

V pátek 5. 4. bylo krásné počasí, a tak jsme vyrazili na dějepisnou procházku po Náchodě. Dvouhodinový program si pro nás nachystal Matěj Poštolka a Lukáš Pásler. Protože v dějepise probíráme vrcholný středověk a povídali jsme si o středověkých městech a jejich opevnění, kluky to motivovalo k prozkoumání náchodské historie. Matěj připravil skvělé pracovní listy a mohli jsme vyrazit. Navštívili jsme zámek, prohlédli jsme si nádvoří, věž, medvědárium a hradby. Pak jsme sestoupili na náměstí, kde jsme se zastavili u pranýře, morových sloupů a kostela. Kluci celou procházku doplňovali historickým výkladem a dávali spolužákům různé zajímavé soutěžní otázky. Akci jsme zakončili první jarní zmrzlinou:-) Velká pochvala za skvěle připravený program pro Matěje a Lukáše, ale i pro celou třídu za pilnou práci a naslouchání:-)

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Lyžařský kurz

11. 2. 2019

Jana Línková

Od 2. do 8. února jsme strávili příjemný čas na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách. Vyrazili jsme společně se spolužáky ze 7. C a bydleli jsme na chatě Prim. Celý týden byl ve znamení sjezdového lyžování, běhu na lyžích, dřiny a potu, ale také her, procházek a spousty legrace a smíchu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vánoční besídka

28. 1. 2019

Jana Línková

Poslední den před vánočními prázdninami jsme strávili hraním her, procházkou do města s návštěvou výstavy betlémů v muzeu a samozřejmě společným posezením u cukroví, čaje a  stromečku, pod kterým každý našel pěkný dárek.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Pečení a vaření v naší třídě

28. 1. 2019

Jana Línková

Při hodinách slohu jsme se letos mimo jiné věnovali popisu pracovního postupu, tedy psaní návodů a receptů. A tak jsme si v prosinci udělali malý miniprojekt. Rozlosovali jsme se do skupinek. Každá skupinka si vymyslela jídlo, které bude vařit či péct, naplánovala si, co kdo přinese a nakoup,í a pak už nás čekaly příjemné dvě hodiny strávené ve školní kuchyňce. Všechny dobroty se moc povedly a pochutnali jsme si. Nakonec jsme ještě při hodině slohu naše recepty dopodrobna popsali  a vytvořili pěkné plakáty a našimi pracovními postupy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projekt: Vánoční stromeček z PET lahví

7. 1. 2019

Jana Línková

Během adventu jsme se rozhodli vytvořit vánoční stromeček z pet lahví. Kromě vánočního tvoření jsme se také nezapomněli podívat na zajímavý dokument o plastech a prodiskutovat problematiku plastového odpadu ve světě. Náš plastový stromeček pak ozdobil chodbu na U2.

Čertoviny - Mikuláš v naší třídě

7. 1. 2019

Jana Línková

Na počátku prosince už tradičně naši třídu navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Děkujeme žákům devátých tříd za milé zpestření adventního času.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Vaření v angličtině

3. 12. 2018

Alena Macková

Minulou středu nám sedmáci ze skupiny paní učitelky Mackové provoněli školu pečením pravého amerického koláče APPLE PIE. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projektový den - První republika

14. 11. 2018

Jana Línková

Letošní stoleté výročí vzniku Československa si naše škola připomněla projektem PRVNÍ REPUBLIKA. Na celý jeden den jsme se "vrátili " o sto let dříve. Kromě toho, že se učitelé i žáci snažili obléct podle tehdejší módy a chovat se podle prvorepublikové etikety, ve škole probíhala výstava ilustrující život lidí v první republice. Děti byly rozděleny do pracovních skupin a během celého dne procházely pestrými výukovými i tvůrčími dílnami. Například si zazpívaly staré písničky a tančily v rytmu charlestonu, seznámily se s nejdůležitějšími osobnostmi tehdejší doby v čele s T. G. Masarykem, zamýšlely se nad poválečným uspořádáním Evropy a vznikem nových států, získávaly informace o životě obyčejných lidí v meziválečném Československu a nechyběl ani exkurz do přírodních věd, seznámení s tehdejšími vědeckými počiny. Punc slavnostní nálady celému projektu dodal  také projev pana ředitele a společné zpívání státní hymny.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Hodina dějepisu - Řím

8. 10. 2018

Jana Línková

 Při jedné z hodin dějepisu jsme si vyprávěli a také jsme četli zajímavý článek o římské módě a hygieně. Na konci hodiny jsme pak mohli "Římana a Římanku" obléknout. Vytvořili jsme zajímavé modely tunik a tóg a hlavně jsme se společně zasmáli a pobavili.

 

Naše třídní pravidla 

1.10. 2018

Jana Línková

Při hodinách etické výchovy jsme diskutovali, jak bychom chtěli, aby naše třída v letošním školním roce fungovala. A protože chceme, abychom se ve škole cítili dobře, měli ve třídě kamarády, na které se těšíme, odnesli si co nejvíce nových poznatků a vědomostí a prostě dál fungovali jako prima kolektiv, kterým jsme byli už v loňském roce, stanovili jsme si pět pravidel, kterými se chceme řídit:

  1. Jsme tým
  2. Chováme se k sobě hezky
  3. Spolupracujeme
  4. Nasloucháme si
  5. Říkáme pravdu