Třída 7. A

Hodina dějepisu - Řím

8. 10. 2018

Jana Línková

 Při jedné z hodin dějepisu jsme si vyprávěli a také jsme četli zajímavý článek o římské módě a hygieně. Na konci hodiny jsme pak mohli "Římana a Římanku" obléknout. Vytvořili jsme zajímavé modely tunik a tóg a hlavně jsme se společně zasmáli a pobavili.

 

Naše třídní pravidla 

1.10. 2018

Jana Línková

Při hodinách etické výchovy jsme diskutovali, jak bychom chtěli, aby naše třída v letošním školním roce fungovala. A protože chceme, abychom se ve škole cítili dobře, měli ve třídě kamarády, na které se těšíme, odnesli si co nejvíce nových poznatků a vědomostí a prostě dál fungovali jako prima kolektiv, kterým jsme byli už v loňském roce, stanovili jsme si pět pravidel, kterými se chceme řídit:

  1. Jsme tým
  2. Chováme se k sobě hezky
  3. Spolupracujeme
  4. Nasloucháme si
  5. Říkáme pravdu