Třída 7. B


Třídní schůzky

5. 11. 2019 Stanislava Havlenová

Třídní schůzky se budou konat 12. listopadu 2019 v 17 hodin. Těším se na Vás.


Třídní pravidla

září 2019 Stanislava Havlenová

Na začátku září jsme při hodinách OEV vytvořili naše třídní pravidla, která se snažíme dodržovat, aby se nám dobře pracovalo v naší nové třídě. 

  • Jsme tým
  • Dodržujeme pořádek ve třídě
  • Respektujeme ostatní
  • Nebudeme hluční
  • Nesaháme na nic, co nám nepatří
  • Dodržujeme osobní prostor

Všechny své žáky vítám v naší nové třídě 7.B.,
která se nachází v přízemí učeben druhého stupně U2.

Vaše nová třídní učitelka Stanislava Havlenová