Třída 7. B

Lyžařský kurz 7. B

23.1.2019

Monika Hovádková

Oslavili jsme Vánoce, přivítali nový rok, dva dny jsme se ve škole domlouvali, jak si užijeme lyžařský kurz a v sobotu 5. ledna jsme již vyráželi směr Deštné v Orlických horách na chatu Deštná, kterou již známe ze 6. třídy.

Děti trochu smutnily, že nejedeme se 7. C, se kterou si na cyklistickém kurzu velmi rozuměly. Nakonec si zejména děvčata padla do oka s osmáky a i deváťáky a stesk po 7.C byl pryč.

Děti už znaly režim lyžařského kurzu, takže byly připraveny na sportovní „zápřah“.

Sjezdovky i běžky v jeden den, to je přece lyžařův sen J. V tomto duchu jsme užívali naplno sněhové nadílky, která byla v našem termínu opravdu pohádková.

Mezi našimi žáky se objevil i úplný začátečník, který ještě na sjezdovkách ani na běžkách nestál. Musím pochválit nejen jeho nasazení, jeho trpělivost se mnou i paní učitelkou Kolářovou, ale také pak spolužáky, kteří ho podporovali a chválili.

V úterý jsme se vydali na celodenní výlet na běžkách. Autobusem jsme vyjeli na Šerlich, pak už si svépomocí vyšlápli k Masarykově chatě a přes Vrchmezí si užívali návrat zpět do Deštného.

Semo tamo jsme „bojovali“ s časem večerky, semo tamo jsme se potýkali s nepořádkem všude možně, ale i přes tyto „překážky“ jsme odjížděli spokojeni.

Děkuji za spolupráci kolegům a zejména dětem za prima týden na horách.

Za rok se budeme těšit na další zimní setkání.

Monika Hovádková

 

V 7. B začínají Vánoce....

7.12.2018

Monika Hovádková

V pátek 7. prosince jsme s dětmi vyrazili na vánoční trh na Masarykově náměstí a opět po roce pozdravili zvířátka z živého Betléma. U kostela byla dřevěná ohrada s oslíkem, poníkem, telátkem a ovečkou, v jesličkách ležel Ježíšek a nad hlavou mu svítila Betlémská hvězda.

Pohladili jsme zvířátka, udělali pár fotek a zase za rok se budeme těšit na viděnou.

Vánoce se opravdu blíží :).

 

Náš recept - miniprojekt čj

26.11.2018

Petra Horáková

V pondělí to na chodbě v okolí 7.B lákavě vonělo. Při hodinách slohu jsme trénovali popisování pracovního postupu. Děti se rozdělily do skupinek, vybraly si nějaký recept a zpracovaly ho na plakátek.

Následující hodinu jsme zkusili vše v praxi. Děti si přinesly vše potřebné a přímo ve třídě předvedly své kuchařské umění. Veškeré kroky komentovaly. V přímém přenosu tak připravily výborný  jahodovy sen, několik druhů salátů, banánový koktejl, dokonce i perníčky a skvělé belepkové vafle, o které byl opravdu velký zájem. Všichni ochutnali tyto kulinářské dobroty. Bude těžké vybrat tu nejlepší...

Pobavila nás skupinka Ondra K., Káťa  a Patrik, která svůj salát připravila opravdu originálně. Na krájení zeleniny si vzali pilu a cibuli krájeli v plaveckých brýlích. Překvapil nás Pavel. Bylo vidět, že má s vařením zkušenost a byl schopen celý postup neustále komentovat. Díky Zuzce a Týnce to tu krásně vonělo, protože po celou dobu pekly výborné vafle. 

Něco jsme se naučili, pochutnali jsme si a ještě se pobavili. Opravdu se to vydařilo!

Petra Horáková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.  

 

Projekt PRVNÍ REPUBLIKA

7.11.2018

Monika Hovádková

I naše škola se zapojila do oslav stoletého výročí naší republiky a tak jsme se ve středu 7. listopadu na jeden vrátili v čase do období první republiky.

Nejen děti, ale také učitelé, přišli do školy v oblečení z dob první republiky a i přes počáteční ne zrovna nadšení některých žáků jít do školy v „kostýmu“, jsme byli všichni mile překvapeni, jak moc nám to všem prvorepublikově slušelo a jak se všichni zapojili J.

Již před projektovým dnem se děti s touto dobou v některých hodinách průběžně seznamovaly a také jsme navštívili výstavu v náchodském muzeu se zaměřením na významné osmičky v naší historii.

Ve středu jsme začali prvorepublikový den slavnostním projevem pana ředitele a společným zpíváním státní hymny. Poté se děti rozdělily do předem připravených skupin a účastnily se jednotlivých dílen – dle předmětů. V rámci jednotlivých dílen děti dělaly vše prvorepublikově - tančily, zpívaly, diskutovaly, dovídaly se nové věci o životě v tomto období, bádaly ve fyzice, poznaly a i trénovaly, jak se má chovat muž k ženě a spoustu dalších věcí.

Na závěr dne děti shrnuly jejich pocity, nové informace a vše shrnuly.

Věřím, že si děti užily náš projektový den stejně jako já a touto cestou děkuji nejen dětem, ale i kolegům, za prvorepublikový zážitek.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Máme svoji narozeninovou palmu

19.10.2018

Monika Hovádková

          Již na konci prázdnin jsme s některými děvčaty ze 7.B přemýšleli, jak a kde si připomínat narozeniny dětí v naší třídě. Děti se po různých návrzích domluvily, že na zdi u dveří "vyroste" kokosová palma s dvanácti listy - měsíci v roce - a na nich budou kokosy se jménem a datumem narození.

          Každý sedmák si vyrobil vlastní kokos, pro paní učitelku a paní asistentku Kačka vyrobila dvě opičky a do nich byly vepsány datumy narození. Palma "vyrostla" ve spolupráci všech dětí ve třídě - někdo stříhal listy, někdo část kmenu, další lepil a všichni si vzájemně radily ;).

          Věřím, že když už máme naší palmu, nezapomeneme popřát nikomu z naší třídy.

          Děkuji všem za spolupráci. Palma se Vám moc povedla :).

 

Cyklistický kurz - Havlovice

8.10.2018    

Monika Hovádková

        V neděli 16. září vyrazila 7. B společně se 7. C na cyklistický kurz do Havlovic. Místní areál nabízí výborné sportovní vyžití, které jsme již měli možnost vyzkoušet v minulém školním roce. Počasí nám celý týden opravdu přálo a tak při výšlapech jsme si doslova užívali slunce v zádech.

         Po ranním výběhu a protažení jsme posnídali venku pod pergolou a pak se vydali sportovat.  Na oběd a večeři jsme docházeli do místní školní jídelny. Střídali jsme vyjížďky na kole s dalším sportováním jako třeba korfbal, beach volejbal nebo badminton. Velkým lákadlem byla také trampolína – bublina, kdy jsme mohli pozorovat spoustu parádních skoků našich gymnastek a parkuristů.

            Ve středu jsme jeli na kratší cyklotrasu, která nás dovedla k lomu Krákorka a dále až na hrad Vízmburk. Prohlídka zříceniny a výklad byly velmi zajímavé. Někteří žáci si s nadšením vyzkoušeli mučící pomůcky z dob středověku, jiní si zahráli na archeology a jako suvenýr si odnesli zbytky keramiky z hradního nádvoří.

            Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet na kolech po hřebenu Jestřebích hor. Míjeli jsme spoustu řopíků a podívali jsme se na Markoušovickou rozhlednu. Oběd v restauraci v Trutnově byl výborný. Největším zážitkem však bylo brodění přes řeku Úpu a příjemná zastávka v úpické cukrárně.

            Ráda bych poděkovala kolegům – p. uč. Štěpánovi, p. uč. Horákové a kolegyním Pavlovičové a Plaché a samozřejmě také dětem za zdařilý sportovní týden a to i přes některé úrazy a drobné nedorozumění.

Tak zase někdy ahoj, nejen na kole.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde