Třída 7. B

V 7. B začínají Vánoce....

7.12.2018

Monika Hovádková

V pátek 7. prosince jsme s dětmi vyrazili na vánoční trh na Masarykově náměstí a opět po roce pozdravili zvířátka z živého Betléma. U kostela byla dřevěná ohrada s oslíkem, poníkem, telátkem a ovečkou, v jesličkách ležel Ježíšek a nad hlavou mu svítila Betlémská hvězda.

Pohladili jsme zvířátka, udělali pár fotek a zase za rok se budeme těšit na viděnou.

Vánoce se opravdu blíží :).

 

Náš recept - miniprojekt čj

26.11.2018

Petra Horáková

V pondělí to na chodbě v okolí 7.B lákavě vonělo. Při hodinách slohu jsme trénovali popisování pracovního postupu. Děti se rozdělily do skupinek, vybraly si nějaký recept a zpracovaly ho na plakátek.

Následující hodinu jsme zkusili vše v praxi. Děti si přinesly vše potřebné a přímo ve třídě předvedly své kuchařské umění. Veškeré kroky komentovaly. V přímém přenosu tak připravily výborný  jahodovy sen, několik druhů salátů, banánový koktejl, dokonce i perníčky a skvělé belepkové vafle, o které byl opravdu velký zájem. Všichni ochutnali tyto kulinářské dobroty. Bude těžké vybrat tu nejlepší...

Pobavila nás skupinka Ondra K., Káťa  a Patrik, která svůj salát připravila opravdu originálně. Na krájení zeleniny si vzali pilu a cibuli krájeli v plaveckých brýlích. Překvapil nás Pavel. Bylo vidět, že má s vařením zkušenost a byl schopen celý postup neustále komentovat. Díky Zuzce a Týnce to tu krásně vonělo, protože po celou dobu pekly výborné vafle. 

Něco jsme se naučili, pochutnali jsme si a ještě se pobavili. Opravdu se to vydařilo!

Petra Horáková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.  

 

Projekt PRVNÍ REPUBLIKA

7.11.2018

Monika Hovádková

I naše škola se zapojila do oslav stoletého výročí naší republiky a tak jsme se ve středu 7. listopadu na jeden vrátili v čase do období první republiky.

Nejen děti, ale také učitelé, přišli do školy v oblečení z dob první republiky a i přes počáteční ne zrovna nadšení některých žáků jít do školy v „kostýmu“, jsme byli všichni mile překvapeni, jak moc nám to všem prvorepublikově slušelo a jak se všichni zapojili J.

Již před projektovým dnem se děti s touto dobou v některých hodinách průběžně seznamovaly a také jsme navštívili výstavu v náchodském muzeu se zaměřením na významné osmičky v naší historii.

Ve středu jsme začali prvorepublikový den slavnostním projevem pana ředitele a společným zpíváním státní hymny. Poté se děti rozdělily do předem připravených skupin a účastnily se jednotlivých dílen – dle předmětů. V rámci jednotlivých dílen děti dělaly vše prvorepublikově - tančily, zpívaly, diskutovaly, dovídaly se nové věci o životě v tomto období, bádaly ve fyzice, poznaly a i trénovaly, jak se má chovat muž k ženě a spoustu dalších věcí.

Na závěr dne děti shrnuly jejich pocity, nové informace a vše shrnuly.

Věřím, že si děti užily náš projektový den stejně jako já a touto cestou děkuji nejen dětem, ale i kolegům, za prvorepublikový zážitek.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Máme svoji narozeninovou palmu

19.10.2018

Monika Hovádková

          Již na konci prázdnin jsme s některými děvčaty ze 7.B přemýšleli, jak a kde si připomínat narozeniny dětí v naší třídě. Děti se po různých návrzích domluvily, že na zdi u dveří "vyroste" kokosová palma s dvanácti listy - měsíci v roce - a na nich budou kokosy se jménem a datumem narození.

          Každý sedmák si vyrobil vlastní kokos, pro paní učitelku a paní asistentku Kačka vyrobila dvě opičky a do nich byly vepsány datumy narození. Palma "vyrostla" ve spolupráci všech dětí ve třídě - někdo stříhal listy, někdo část kmenu, další lepil a všichni si vzájemně radily ;).

          Věřím, že když už máme naší palmu, nezapomeneme popřát nikomu z naší třídy.

          Děkuji všem za spolupráci. Palma se Vám moc povedla :).

 

Cyklistický kurz - Havlovice

8.10.2018    

Monika Hovádková

        V neděli 16. září vyrazila 7. B společně se 7. C na cyklistický kurz do Havlovic. Místní areál nabízí výborné sportovní vyžití, které jsme již měli možnost vyzkoušet v minulém školním roce. Počasí nám celý týden opravdu přálo a tak při výšlapech jsme si doslova užívali slunce v zádech.

         Po ranním výběhu a protažení jsme posnídali venku pod pergolou a pak se vydali sportovat.  Na oběd a večeři jsme docházeli do místní školní jídelny. Střídali jsme vyjížďky na kole s dalším sportováním jako třeba korfbal, beach volejbal nebo badminton. Velkým lákadlem byla také trampolína – bublina, kdy jsme mohli pozorovat spoustu parádních skoků našich gymnastek a parkuristů.

            Ve středu jsme jeli na kratší cyklotrasu, která nás dovedla k lomu Krákorka a dále až na hrad Vízmburk. Prohlídka zříceniny a výklad byly velmi zajímavé. Někteří žáci si s nadšením vyzkoušeli mučící pomůcky z dob středověku, jiní si zahráli na archeology a jako suvenýr si odnesli zbytky keramiky z hradního nádvoří.

            Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet na kolech po hřebenu Jestřebích hor. Míjeli jsme spoustu řopíků a podívali jsme se na Markoušovickou rozhlednu. Oběd v restauraci v Trutnově byl výborný. Největším zážitkem však bylo brodění přes řeku Úpu a příjemná zastávka v úpické cukrárně.

            Ráda bych poděkovala kolegům – p. uč. Štěpánovi, p. uč. Horákové a kolegyním Pavlovičové a Plaché a samozřejmě také dětem za zdařilý sportovní týden a to i přes některé úrazy a drobné nedorozumění.

Tak zase někdy ahoj, nejen na kole.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde