Třída 9. A

Projektové vyučování 6. a 9. tříd v angličtině

13. 3. 2019

Alena Macková

První hodina ve středu 20. února byla pro žáky 6. a 9. tříd ze skupiny paní učitelky Mackové dlouho očekávaným dnem. V plánu totiž bylo propojení obou skupin a vzájemná spolupráce v angličtině.

Pro deváťáky byla práce náročnější, protože si museli pro své mladší spolužáky připravit celou vyučovací hodinu, což obnášelo vysvětlení přítomného času prostého a průběhového, následné uvedení rozdílů v používání obou časů, upozornění na pravopisné změny při tvoření slov a tzv. signální slova a jejich postavení ve větě. Příprava obnášela i práci na počítači, kdy si deváťáci samostatně vytvořili pracovní listy pro šesťáky, a tak si mohli vyzkoušet, co všechno obnáší příprava na hodinu. A k tomu, aby mohli „učit“, museli sami látku důkladně pochopit, takže společně s paní učitelkou si znovu prostudovali gramatiku a připomněli si tak používání dvou nejčastěji užívaných časů.

Před samotnou hodinou panovala na obou stranách velká nervozita. Úkolem šesťáků bylo vybrat si „svého“ deváťáka. A pak už vše začalo výukou ve dvojicích. Deváťáci svým mladším kamarádům nejprve kompletně vysvětlili jednotlivé gramatické části a poté jim zadali samostatnou práci v podobě svých vytvořených pracovních listů. A aby hra na učitele byla kompletní, došlo i na hodnocení. Mnoho šesťáků se tak mohlo pochlubit jedničkou za pěkně odvedenou práci.

Nakonec se obě skupiny společně vyfotily a žáci se shodli, že se jim hodina velmi líbila a rádi by si podobný projekt zopakovali. A to nejen aby se něco nového přiučili či zopakovali, ale také kvůli vytváření nových vztahů. Šesťáci i deváťáci se shodli, že už kolem sebe na chodbách nemusí jen tak chodit a sotva se pozdravit, ale že mají v další třídě možnost najít si nové kamarády, přestože je mezi nimi věkový rozdíl.

Ráda bych poděkovala paní učitelce Janě Línkové a Stanislavě Havlenové, které umožnily žákům devátých tříd, aby naše hodina mohla proběhnout.

A jak se nám hodina líbila?

Matěj M. - Musel jsem si učivo dobře připravit a hodně mi to přineslo. Role učitele se mi líbila, i když v angličtině moc nevynikám. Tobiáš byl moc šikovný a dařilo se mu. Plusem pro mě bylo, že jsem si zopakoval učivo.

Honza Č. - Můj výklad byl snad pochopitelný a příprava na výuku se mi povedla. Bavilo mě vypracování pracovního listu. Učivo, které jsem Tomovi vysvětloval, jsem si dobře zopakoval. Příprava trvala docela dlouho (možná víc než jsem čekal), ale stálo to za to. Před hodinou jsme měli strach. Učitelem asi nebudu, ale přesto to byla zábava. Také jsem zjistil, že to učitel nemá tak jednoduché, jak se může zdát. Tento projekt se mi líbil, bylo to dobře zorganizované a hrozně rychle to uteklo. Chtěl bych další takovou hodinu, protože si myslím, že to bylo užitečné, a že nám to všem něco dalo.

Denis T. - Vytváření pracovního listu bylo zajímavé. Zopakovali jsme si starší látku. Vyzkoušeli jsme si, jaká je příprava na hodinu z pohledu učitele. Na hodině jsem byl ze začátku strašně nervózní. Týna se velmi snažila, nemusel jsem se s ní nějak trápit. Pro mě to byla výborná zkušenost a chtěl bych další takovou hodinu.

Filip Z. - Bavila mě příprava na počítači a musel jsem se znova naučit přítomné časy. Také jsem si musel zopakovat tvoření vět. Hodně jsem se při přípravě naučil, protože jsem musel dokonale umět přítomné časy, abych je mohl vysvětlit šesťákovi. V hodině se mi dobře pracovalo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Předvánoční Praha, návštěva židovského města

4. 12. 2018

Naďa Králíčková

Kluci a děvčata z devátých tříd navštívili židovké synagogy, židovskou obřadní síň a židovský hřbitov.

 

Čertoviny

5. 12. 2018

Naďa Králíčková

Kluci a děvčata z naší třídy v přestrojení za čerty anděla a Mikuláše navštívili malé děti s drobnými dárečky.

 

První republika - projekt

7. 11. 2018

Naďa Králíčková

V tento den žila celá škola obdobím první republiky a založením samostatného Československa.

Návštěva Regionálního muzea v Náchodě

20. 9. 2018

Naďa Králíčková

V pátek ve 12 hodin odcházíme do muzea na výstavu s názvem Osudové osmičky v našich dějinách. 

Vítám Vás

3. září 2018

Naďa Králíčková

Dobrý den devátá A, vítám Vás v posledním roce, který spolu strávíme. Přeju všem, ať je tento rok pro Vás úspěšný a šťastný.