Třída 1.A

Olympijský víceboj

7. 5. 2019

Hana Pavlištová

V úterý 30. dubna si celý první stupeň naší školy prověřil svoje sportovní schopnosti v osmi disciplínách. Děti na hřišti běhaly 60 m a 500 m, v telocvičně proběhlo šest disciplín: SEDY - LEHY, SKOK Z MÍSTA, POSTOJ ČÁPA, T BĚH, HOD MÍČEM, HLUBOKÝ PŘEDKLON. Všichni, kteří se zúčastnili, zvládli vše bez problémů a s úsměvem.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Knížka pro prvňáčka

12. 4. 2019

Hana Pavlištová

3. dubna proběhlo poslední setkání v náchodské knihovně pod názvem "Knížka pro prvňáčka". Ve třech setkáních si děti prohlédly knihovnu od sklepa až po půdu, učily se orientovat v dětském oddělení, seznámily se s několika knížkami, poslechly si ukázky, splnily úkoly.

Malou knížku pro prvňáčka dostanou na úplně posledním setkání v knihovně v tomto školním roce, a to na "Pasování na čtenáře".

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Den otevřených dveří

23. 3. 2019

Hana Pavlištová

V sobotu 23. března byl v naší škole Den otevřených dveří.  Rodiče s dětmi se mohli projít po třídách, odborných učebnách i v tělocvičnách. Někteří žáci se starali o návštěvy a někteří byli ve třídách a ukázali návštěvám, co už se naučili. 

Děkuji všem žákům naší třídy, kteří se v sobotu zúčastnili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

První vysvědčení

31. 1. 2019

Hana Pavlištová

Máme první vysvědčení. Pět měsíců uteklo jak voda, všichni si už opravdu začínají zvykat na školu, našli si kamarády, naučili se číst první slova, počítají, malují, vyrábějí.

Přeju všem, aby i ten druhý půlrok byl příjemný, veselý a plný úspěchů.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Čertoviny

5. 12. 2018

Hana Pavlištová

Ve středu 5. prosince se i u nás ve třídě zastavil Mikuláš s čerty a andělem.

Mikuláš chválil i domlouval a všichni mu slíbili, že se budou snažit a že budou hodní. Někteří krásně řekli básničku, nebo skákali přes metlu. Nakonec děti dostaly sladkou odměnu a malý dáreček.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Projektový den "PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE"

28. 11. 2018

Hana Pavlištová

Prvňáčci zvládli vstup do školy a naučili se také prvních devět písmen z ŽIVÉ ABECEDY.

28. listopadu děti dostaly dopis od skřítka Čítálka z Knižního světa. Musely prokázat, že už umí číst písmena, slabiky, slova a za to dostaly svoji první knížku SLABIKÁŘ.

Přeji všem prvňáčkům, aby SLABIKÁŘ zvládli stejně úspěšně jako zadané úkoly.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Sběr

18. 10. 2018

H. Pavlištová

Naše třída přinesla celkem 674 kg starého papíru, dále děti nosí víčka, baterie a přinesly i velké množství kaštanů a žaludů. Všem, kteří přispěli a přinesli, děkujeme. 

Sběr papíru a recyklohraní

2. 10. 2018

H. Pavlištová

Ve dnech 9. a 10. 10. bude v naší škole sběr starého papíru. Kontejnery budou přistaveny na školním dvoře.

 Sbírají se i kaštany a žaludy.

Po celý rok bude probíhat sběr plastových víček, baterií a elektroodpad. Prosím, zapište vždy počet nebo hmotnost sběru do diáře. Děkuji

 

Naše tříd

2. 10. 2018

H. Pavlištová

Začínáme si zvykat na školu a víme, že s úsměvem jde všechno lépe. Máme i svoje pravidla, která bychom rádi dodržovali.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 

Rozvrh hodin od 1. 10. 2018

27. 9. 2018

H. Pavlištová

Od pondělí 1. října platí rozvrh hodin, který jsme si rozdali první den školního roku. Každý den končí vyučování v 11:45. Pouze ve čtvrtek, kdy máme půlené hodiny, končí část třídy ve 12:40.

Děti jsou rozdělené podle abecedy jako v AJ. Příjmení od B do Man učí od 8:00 do 11:45, od Mar do W učí od 8:50 do 12:40. Tyto děti ráno zůstávají s paní vychovatelkou ve školní družině. (V druhém pololetí se skupiny vymění.)

 

Třídní schůzky

7. 9. 2018

H. Pavlištová

V úterý 11. 9. v 16:30 hodin se konají třídní schůzky. Vybíráme 600 Kč na třídní fond.

Těším se na setkání. Pavlištová