Třída 1. B

Sběr papíru

26. 9. 2018

Jitka Košvancová

Ve dnech 9. a 10. října (úterý, středa) proběhne sběr papíru ke škole.

Po celý školní rok sbíráme plastová víčka, baterie a elektroodpad.

Do žákovského diáře dětem zapište hmotnost papíru či množství dalších sbíraných recyklovatelných odpadů.     Předem děkuji.

My jsme žáci 1.B

24. 9. 2018

Jitka Košvancová

Proč se všichni tak usmívají?

Vyučování končí a odcházíme do školní jídelny na oběd.

Naše třídní pravidla

24. 9. 2018

Jitka Košvancová

Před třemi týdny zasedli žáci 1.B  poprvé do školních lavic. Dnes už se všichni dobře známe, a tak jsme zkusili  společně sestavit třídní pravidla, která v průběhu školního roku budeme dodržovat, aby se nám všem dobře pracovalo a cítili jsme se ve třídě co nejlépe.

 

Třídní schůzky 

3. 9. 2018

Jitka Košvancová

V úterý 11. 9. v 16:30 hodin se konají třídní schůzky. Vybíráme 600 Kč na třídní fond.

Předem děkuji a těším se na setkání s vámi.