Třída 4. A

Abeceda peněz

12. 9. 2019

Renáta Langenbergerová

Naše třída se zapojila do projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz pořádaného Českou spořitelnou. Naučíme se znát hodnotu peněz, umět ocenit práci druhých nebo kolik musíme vynaložit prostředků na zhotovení výrobku. Všechny činnosti v projektu nás budou provázet téměř ve všech našich předmětech. I tady nás čeká hodně práce při vytváření a zhotovení výrobků. Projekt zakončíme prodejním Jarmarkem před Českou spořitelnou. Držte nám palce.

Třídní pravidla

9. 9. 2019

Renáta Langenbergerová

  1. Dělám všechno pro to, abych nikomu (ani sobě) neublížil/a.
  2. Snažím se nechat ostatní v klidu pracovat.
  3. Mluvím, jen když mě někdo v hodině osloví.
  4. Připravím si včas věci na hodinu.
  5. Když zazvoní, jdu na své místo.
  6. Když někdo potřebuje pomoc, pomůžu mu.
  7. Snažím se nepřidělávat službě práci.

 

Dopravní hřiště

6. 9. 2019

Renáta Langenbergerová

V prvních dnech nového školního roku jsme navštívili náchodské dopravní hřiště. Vyslechli jsme si přednášku o pravidlech silničního provozu a vyzkoušeli si jízdu na kole. Pod přísným dohledem  lektorů dopravního hřiště jsme museli dodržovat všechna pravidla, o kterých jsme slyšeli v učebně. Čeká nás ještě hodně práce, abychom se do silničního provozu mohli zapojit, proto se v některých předmětech k dopravním značkám a situacím vrátíme. Na jaře nás totiž čeká další návštěva hřiště a s ní spojené testy k získání průkazu cyklisty. Takže s chutí do toho.