Tradiční akce školy

 

Představit práci dětí a pedagogů plhovské školy, potěšit rodiče a veřejnost krásnými výtvarnými díly, přivítat jaro, v rámci vernisáže strávit příjemný nedělní podvečer se svými kolegyněmi, kolegy, hosty, to jsou důvody, proč jsme na konci dubna již poněkolikáté v prostorách vestibulu náchodské knihovny připravili pro veřejnost jarní výstavu .

Letošní ptačí svět byl znovu originálním nápadem. Ptačí říše symbolizuje příchod jara, volnost a svobodu, svět barev i svět hudby. Každý si vybral to svoje. Někteří návštěvníci si i zakoupili něco z keramických drobností, zapsali se do knihy návštěv. Děkujeme všem za návštěvu, těšíme se na další podobné akci příští rok.


     V pondělí 11. prosince měli rodiče dětí 5.–8. ročníku plhovské školy možnost stát se na

chvíli zase studentem. Nabídli jsme jim možnost „ochutnat“, jak vypadá výuka matematiky ve

třídě, do které chodí jejich dítě.

     Motivací uspořádat tuto akci bylo především to, že výuka matematiky je v posledních letech

předmětem diskuzí rodičovské i odborné veřejnosti.Ve třech třídách se sešlo celkem 42 rodičů,

prarodičů a dokonce i sourozenců, věnovali se jim vyučující matematiky Martina Olejáková,

Michaela Adamcová, Petr Cícha a další vyučující a pedagogičtí asistenti školy. Rodiče se hodinu

opravdu učili, pak byl čas na diskuzi.

      Potěšilo nás, že vše proběhlo v klidné a pohodové atmosféře. Po hodině se diskutovalo

zejména o tom, jak jsou úspěšní šikovní žáci, ale i ti, kterým všechno úplně samo nejde.

Odpovídali jsme i na dotazy, jak zvládají přechod do naší školy děti z jiných škol, kde se neučí

tímto způsobem. V příštích měsících se možná k podobné akci vrátíme. Toho, co by si mohli

rodiče vyzkoušet, je opravdu hodně – čtenářské dílny, netradiční sporty, hodiny etické výchovy...

 


    K výchovnému působení na děti je nám dobrá každá cestička. K těm stále nejúčinnějším patří

každoroční návštěva Mikulášské družiny ve třídách dětí prvního stupně. Žáci devátých tříd si do

svého kalendáře vždy tučně zaškrtnou první prosincový pátek, tento den patří ve škole zejména

jim.

     Dvě skupinky Mikulášů, čertů a andělů i letos obešly třídy a probraly s dětmi vše, co bylo

třeba - úspěchy v učení, hádky s kamarády, nepořádnost i pilnou práci. Nakonec obdařily každého

něčím sladkým (poněkud nezdravé, ale oblíbené).

     Jsme přesvědčení, že stejně hlubokou stopu jako v malých školácích zanechá celá akce

v žácích deváté třídy. Musí si nachystat vše potřebné – od oblečení po seznam hříchů a dobrých

skutků. Na konci po sobě musí vše sbalit a uklidit a teprve pak pro ně vše končí. Když s

nimi zpětně probíráme, jaké to bylo vše zorganizovat, nachystat, obejít, pravidelně slýcháme

– je to dřina celé dopoledne vychovávat, mluvit, hrát divadlo, ale stojí to zato.

Vladimír Honzů


Na týden jsme se mohli stát: fakírem, kouzelníkem, klaunem, žonglérem, chodcem po laně, účinkujícím v černém divadle, cvičit na visuté hrazdě, akrobatem nebo dvěma hlavními postavami Mandy nebo medvídkem Happy.

Trenéři cirkusu nám pomohli nacvičit za pouhé dva dny skvělé vystoupení, které jsme mohli předvést na generálním představení pro spolužáky ve čtvrtek 5.10. a pro veřejnost večer od 17.00 hod. ve čtvrtek a v pátek.

Před představením jsme se sešli v 16.00 hod. ve velké tělocvičně, kde jsme se rozdělili do skupin a poté jsme se přestrojili a namalovali, následovalo přemístění do stanu, aby představení mohlo začít.

Zpracovala Veronika Horáková