Během přípravného týdne se kantoři na Plhově sami učili.

Pod vedením Nadi Králíčkové si vyzkoušeli role žáků a prošli hodinou etické výchovy. Etická výchova patří pevně do rozvrhu všech tříd a považujeme ji za důležitou součást formování osobnosti a budování respektujících vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli.

Učící se skupiny učitelů se minulý školní rok scházely, aby se vzájemně podpořily ve změně vedení hodin. Seznamovaly se se strategiemi a nástroji formativního hodnocení, jak pomoci žákům v učení, jak jim dát přiměřené výzvy a odpovídající podporu, jak změnit přístup učitele. V minulém týdnu jsme se znovu k formativnímu hodnocení sešli a plánovali, jak zlepšit způsoby vedení vyučovacích hodin.