Během dvou zářijových týdnů proběhla pedagogická diagnostika našich prvňáčků. Použili
jsme nástroj iSophi Z, který nám umožnil rozpoznat potřeby žáčků při vstupu do základní
školy. Včasná diagnostika pomáhá uzpůsobit úkoly individuálním potřebám a dovednostem
dětí. Podporuje zažívání úspěchu, přehledně sděluje úroveň dovedností dítěte a informuje o
potřebách podpory dítěte.