Dobrý den, tak jako každý rok pro vás Rada žáků připravila Plhovský zpravodaj. Chtěli bychom poděkovat dětem, které do něho přispěly a věříme, že se vám bude líbit. V neposlední řadě bychom všem dětem chtěli popřát hezké prázdniny.

Rada žáků


Letos nebyli naši prvňáci pasování na čtenáře v náchodské knihovně, ale malou slavnost jsme zorganizovali přímo v areálu školy.

Podívejte se, jak akce proběhla, jak vypadal vstup našich žáků do světa čtenářů do světa knih.

Role rytíře s mečem se ujal Matěj Hovádek z 9. C, moc děkujeme za realizaci  panu Hovádkovi, který měl na starosti celou jezdeckou družinu.


Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 29. června v 16 hodin.

Těšíme se na vás Renata Langenbergerová a Magda Vojtěchová.Od 17. června chodí opět všechny děti do školy. První dny byly věnovány opětovnému nastavení
pravidel. Přeci jen škola dlouhé měsíce fungovala v jiném režimu a pro většinu dětí není lehké se do
školních lavic vracet.
Od návratu žáků se snažíme vyčlenit co nejvíc času pro pobyt venku. Nejen při hodinách tělesné
výchovy, ale i v dalších hodinách se žáci učí v areálu školy mimo třídy a mimo prostory školy.
Zcela jsme pozměnili systém přestávek, zejména na 2. stupni. Na všechny přestávky jsme otevřeli
školní dvůr. Polední přestávku v úterý a ve čtvrtek mohou děti trávit na dvoře nebo na školním hřišti.
Abychom pobyt venku zatraktivnili, od tohoto týdne jsou žákům k dispozici na dvoře dva venkovní
stoly na stolní tenis.


Od pondělí 17. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně ve škole, všichni žáci tedy chodí do školy prezenčně bez rotace.


Přihlaste, prosím, dětem obědy ve školní jídelně.anonymizovane vysledky zapisu

 
 
 
 

Třídy 2. stupně základních škol se od 3.5.2021 vracejí do školy.
Po týdnu se budou střídat v prezenční a distanční výuce.
V týdnu od 3.5.2021 a každý další sudý týden přijdou prezenčně do školy děti z 6. a 7. tříd.
V týdnu od 10.5.2021 a každý další lichý týden přijdou prezenčně do školy děti z 8. a 9. tříd.
Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku. Děti si vezmou do školy oblečení na hodiny Tv, které budou probíhat venku na hřišti.
Přihlaste dětem obědy na dny jejich prezenční výuky.
V týdnech, kdy nejsou děti ve škole, probíhá distanční výuka.


Třídy 1. stupně základních škol se od 12.4.2021 vracejí do školy.
Po týdnu se budou střídat v prezenční a distanční výuce.
V týdnu od 12.4.2021 a každý další lichý týden přijdou prezenčně do školy děti z 1. a 3. tříd.
V týdnu od 19.4.2021 a každý další sudý týden přijdou prezenčně do školy děti z 2., 4. a 5. tříd.
V týdnech, kdy nejsou děti ve škole, probíhá distanční výuka.


Všichni z Plhova Vám přejí veselé Velikonoce.


V prvním pololetí tohoto školního roku proběhla rekonstrukce odborných učeben fyziky, přírodopisu, chemie, počítačů a angličtiny a vy se v galerii můžete podívat na její výsledky, ještě než se děti vrátí do jejich lavic.


Od 1.3. přecházejí i 1. a 2. třídy na distanční výuku

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 vláda omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

3. - 9. třídy dostanou Výpis z vysvědčení za 1. pololetí 2020 - 2021 ve dnech úterý 9.2. - pátek 12.2.
O konkrétním dnu a konkrétní hodině, kdy si děti pro vysvědčení přijdou, budou žáky a jejich zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí se vydává ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Společně s výpisem dostanou žáci i přílohu „Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021“, součástí tohoto hodnocení je vlastní hodnocení žáka a vyjádření pedagogů, popř rodičů.

Třídy, které v době vydávání výpisu budou pracovat distančně, dostanou výpis z vysvědčení po
návratu dětí do školy. Klasifikace ze všech předmětů bude v elektronické podobě v edookitu
(informačním systému školy).

Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2021

Jarní prázdniny – 1. – 5. 2. 2021


Vážení rodiče, minulé měsíce a asi ani ty následující nejsou a nebudou jednoduché. Dovolte mi poděkovat Vám za to, že podporujete své děti ve školní práci, že jste jim oporou a ony tak své školní povinnosti mohou zvládat. Těší nás Vaše pozitivní reakce na práci plhovské školy, bereme vážně Vaše připomínky. Přeji Vám a Vašim rodinám klidný konec roku a do roku 2021 především zdraví a spokojenost.

Milí žáci, s koncem roku oslovuji i Vás. Vánoční svátky by měly být dobou klidu a společné rodinné pohody. Užijte si volných dní a po Novém roce se těším na další společnou školní práci. Ať už bude probíhat pouze na dálku, nebo se sejdeme přímo ve škole, přeji Vám, ať ve spolupráci se svými učiteli, s podporou svých rodin jste v roce 2021 úspěšní a spokojení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, i Vám patří moje přání. Přeji všem hodně zdraví a klidné prožití konce roku 2020. Těším se na společnou práci v roce 2021, přeji nám, aby to bylo opět jen ve škole.

                                                                                     Vladimír Honzů


Základní škola Náchod – Plhov v těchto týdnech jedná s Městem Náchod, předmětem je záměr města vystavět na části atletického stadionu na Plhově víceúčelovou sportovní halu. V rámci jednání jsem sdělil stanovisko školy, že bychom uvítali, kdyby se pro halu našlo jiné místo.

Projekt ale vychází z toho, že jiná vhodná lokalita pro stavbu haly v Náchodě v současnosti není. Domluvili jsme se s vedením města, že bude vypracována studie, která ukáže, jak by hala mohla být v areálu stadionu umístěna, zároveň jak by byla zakomponována ostatní stávající sportoviště. Studie by měla být hotova na přelomu roku, pak se s vedením města k jednání vrátíme.

Vladimír Honzů, ŘŠ


1. září byl v prvních třídách zahájen školní rok 2020/21.