Základní škola Náchod – Plhov zve budoucí školáky k zápisu do 1. třídy.  Nabízíme výborně vybavenou školu, odborně zdatné a vstřícné paní učitelky, bohatou nabídku mimoškolních aktivit zejména v rámci školní družiny.

O podobě zápisu budeme včas informovat.

Vladimír Honzů


Od 1.3. přecházejí i 1. a 2. třídy na distanční výuku

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 vláda omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

3. - 9. třídy dostanou Výpis z vysvědčení za 1. pololetí 2020 - 2021 ve dnech úterý 9.2. - pátek 12.2.
O konkrétním dnu a konkrétní hodině, kdy si děti pro vysvědčení přijdou, budou žáky a jejich zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí se vydává ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Společně s výpisem dostanou žáci i přílohu „Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021“, součástí tohoto hodnocení je vlastní hodnocení žáka a vyjádření pedagogů, popř rodičů.

Třídy, které v době vydávání výpisu budou pracovat distančně, dostanou výpis z vysvědčení po
návratu dětí do školy. Klasifikace ze všech předmětů bude v elektronické podobě v edookitu
(informačním systému školy).

Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2021

Jarní prázdniny – 1. – 5. 2. 2021


Od 4.1. 2021 se řídíme opatřením vlády ČR.

Děti 1. a 2. tříd se učí ve škole podle svých rozvrhů.
Fungovat pro ně bude i ŠD a školní jídelna.

3. - 9. ročník se bude učit v rámci distanční výuky. Stravování ve školní jídelně mohou žáci 3. - 9. ročníků využít, musí si přihlásit oběd, ten si pak odnesou z jídelny v jídlonosiči.

Distanční výuka je povinná, omlouvání absencí probíhá dle pravidel daných  Školním řádem ZŠ Náchod - Plhov.


Vážení rodiče, minulé měsíce a asi ani ty následující nejsou a nebudou jednoduché. Dovolte mi poděkovat Vám za to, že podporujete své děti ve školní práci, že jste jim oporou a ony tak své školní povinnosti mohou zvládat. Těší nás Vaše pozitivní reakce na práci plhovské školy, bereme vážně Vaše připomínky. Přeji Vám a Vašim rodinám klidný konec roku a do roku 2021 především zdraví a spokojenost.

Milí žáci, s koncem roku oslovuji i Vás. Vánoční svátky by měly být dobou klidu a společné rodinné pohody. Užijte si volných dní a po Novém roce se těším na další společnou školní práci. Ať už bude probíhat pouze na dálku, nebo se sejdeme přímo ve škole, přeji Vám, ať ve spolupráci se svými učiteli, s podporou svých rodin jste v roce 2021 úspěšní a spokojení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, i Vám patří moje přání. Přeji všem hodně zdraví a klidné prožití konce roku 2020. Těším se na společnou práci v roce 2021, přeji nám, aby to bylo opět jen ve škole.

                                                                                     Vladimír Honzů


Návrat do školních lavic přinesl i volný přestávkový program. Žáci mají ve volných chvílích možnost nadechnout se venku bez roušky. Čtvrteční příděl prvního sněhu nevyhnutelně vedl ke koulovačce. 


Základní škola Náchod – Plhov v těchto týdnech jedná s Městem Náchod, předmětem je záměr města vystavět na části atletického stadionu na Plhově víceúčelovou sportovní halu. V rámci jednání jsem sdělil stanovisko školy, že bychom uvítali, kdyby se pro halu našlo jiné místo.

Projekt ale vychází z toho, že jiná vhodná lokalita pro stavbu haly v Náchodě v současnosti není. Domluvili jsme se s vedením města, že bude vypracována studie, která ukáže, jak by hala mohla být v areálu stadionu umístěna, zároveň jak by byla zakomponována ostatní stávající sportoviště. Studie by měla být hotova na přelomu roku, pak se s vedením města k jednání vrátíme.

Vladimír Honzů, ŘŠ


Od pondělí 30.11. 2020

se obnovuje prezenční výuka pro všechny ročníky 1. stupně

se obnovuje prezenční výuka 9. ročníků

se obnovuje rotační prezenční výuka 6., 7., 8. tříd takto:

                                                  od 30.11. a každý další lichý týden 7. a 8. třídy

                                                  od 7.12. . a každý další sudý týden 6. třídy


Informace k provozu školy a nástupu 1. a 2. tříd do školy od 18.11. 2020:


• pro žáky 1. a 2 tříd se obnovuje prezenční výuka
• žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole


Vzhledem k současné situaci rušíme plánované třídní schůzky k hodnocení 1. čtvrtletí školního roku a nahrazujeme je třídními schůzkami online. Informace a způsob přihlášení rodičům podají třídní učitelé.

Třídní schůzky online organizujeme v těchto dnech:

23.11. v 16 hod.     1. třídy

23.11. v 17 hod.      2. třídy

23.11. v 18 hod.      3. třídy

23.11. v 19 hod.      4. třídy

24.11. v 16 hod.      5. třídy

24.11. v 17 hod.      6. třídy

24.11. v 18 hod.      7. třídy

24.11. v 19 hod.      8. třídy

10.11. od 17. hod.   9. třídy


Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Dále je ve dnech 26. a 27. 10. 2020 zákázána osobní přítomnost žáků v ZŠ, tyto dny byly stanoveny jako dny volna.

Školní jídelna zajišťuje stravování tak, že žáci mohou přijít na oběd do jídelny nebo si ho vyzvednout do jídlonosiče. Obojí ve stanovenou dobu od 12. do 13. hod. Obědy mají děti od 14.10. automaticky odhlášeny, pro odebírání si je znovu přihlašte.


1. září byl v prvních třídách zahájen školní rok 2020/21.