V pondělí 20. 6. 2022 se uskutečnil 4. ročník olympiády základních škol náchodského okresu. Naši žáci školu reprezentovali v obou vypsaných kategoriích. Olympiáda od svého založení nepamatuje jiného vítěze nežli ZŠ Náchod – Plhov.

Skupinka AtlOlymp


Slavnostní Akademie pro rodiče a veřejnost se koná dne 28. 6. 2022 od 17 hodin v Městském divadle v Náchodě.
Vstupenky na akci lze koupit v předprodeji v informačním centru v Náchodě. 

Ve čtvrtek 9. června se chlapci ze 6. A a 7. C zúčastnilii florbalového turnaje - Pohár města Náchoda, sportovní liga základních škol.

Florbal chlapci skupinka 1

 


Ve čtvrtek 26. května se dívky z 6., 7., 8. a 9. tříd zúčastnily krajského kola Poháru rozhlasu v Hradci Králové.

Pohár rozhlasu Holky Kraj skupinka zmensena

 


Setkání rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 27.6.2022 v 16:30 hod.

Program:

  • seznámení se s třídními učitelkami
  • výuka marematiky
  • hodnocení žáků
  • jídelna, družina
  • různé

Těší se na Vás třídní učitelky Eva Hubková a Martina Dohnalová.

 


Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2022  14.-17.hod

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 6

 


Setkání tříd 1. stupně začíná v 16:30 hodin.

Setkání tříd 2. stupně začíná v 17:00 hodin.
Po delší době se sejdeme s rodiči společně ve třídě. Součástí setkání bude i seznámení rodičů s návrhem klasifikace.

Setkání zástupců rodičů tříd - Rada rodičů  proběhne od 16 hodin ve společenské místnosti. 
sborovně.

V 18: 00 se sejde i Školská rada ZŠ Náchod - Plhov.


Ve středu 20. dubna žáci 8. a 9. tříd navštívili Klicperovo divadlo v HK, představení Zbabělci. Hra je napsána podle knihy J. Škvoreckého, zavádí nás do Kostelce – Náchoda v době 2. světové války.


V úterý 3. 5. se žákyně a žáci ze 6., 7., 8. a 9. tříd zúčastnili atletického závodu Pohár rozhlasu, který se konal v Novém Městě nad Metují. 

Pohar rozhlasu uvod

Mladší žákyně i starší žákyně svou kategorii vyhrály a umístily se na krásném prvním místě, čímž si zajistily postup do krajského kola.

Holky děkujem:) a držíme pěsti v krajském kole!!!


V pondělí 2. 5. se dívky ze 6. A, B a 7. A, C zúčastnily volejbalového turnaje v Červeném Kostelci.

Volejbal holky úvod


Od 9. do 16. května se koná 3. kolo anglické soutěže BooSter. Zájemci se mohou přihlásit na odkazu níže nejpozději vždy jeden den předem. Soutěže se mohou účastnit všichni žáci od 3. do 9. ročníku bez ohledu na účast v 1. a 2. kole.

Odkaz na přihlášení: ZDE


Dne 22. 4. 2022 se na hřišti v Náchodě - Bělovsi konalo okrskové kolo fotbalového
turnaje McDonald's Cup.                                                                                                                         

                    

V kategorii 4. -5. tříd obsadilo družstvo naší školy pěkné 2. místo.
Zvítězili jsme nad školami ZŠ Pod Montací 6 : 1, ZŠ Běloves 8 : 0,  ZŠ Komenského
Náchod 7 : 3. Prohráli jsme jediný zápas se ZŠ Drtinovo náměstí 2 :4.


zapis22

 
 
 
 

Královéhradecký kraj během slavnostního galavečera ocenil významné osobnosti regionu. Mezi laureáty jsou dobrovolníci, lékaři, vědci i sportovci. 

Jaroslav Štěpán – za dobrovolnou a obětavou péči o pacienty s covid-19 a podporu zdravotnického personálu 


Po dlouhé pauze jsme se jako škola mohli zúčastnit soutěže organizované Asociací školních sportovních klubů. A hned v této první se nám podařilo zvítězit a postoupit tak do krajského finále v Trutnově.


Po dvou letech jsme mohli změřit síly v pětiboji, který patří pod tak zvaný Odznak všestrannosti olympijských vítězů a Sazka olympijský víceboj.

OVOV medailiste


                                                                                                                                                                

           


V neděli 10. dubna v Brně jsme pod vedením trenérky Pavlíny Štěpánové ve finále soutěže mladších žáků v korfbale vybojovali krásné 3. místo.

Skupina korfbal

 


Od 4. dubna je v prostorách naší školy instalovaná velikonoční výstava, žáci všech ročníků se podílejí
na velikonoční výzdobě. V rámci vyučování i mimoškolní činnosti prezentují velikonoční výzdobu,
keramiku, drátované květiny… Ve dnech 4. a 5. dubna jsme nabídli veřejnosti a ve středu 6. 4. i
žákům, aby si některé z výtvarných děl zakoupili. Pro tyto dny se ve školní kuchyňce také peklo,
abychom sortiment rozšířili i perníčky, muffiny a další sladkosti. Celkem jsme utržili 22 340 Kč, tyto
peníze použijeme v příštích týdnech a měsících ve prospěch ukrajinských dětí, které v současnosti
plhovskou školu navštěvují.

Vladimír Honzů


Zveme Vás k zápisu dětí do 1. třídy, který se uskuteční ve dnech 7.- 8. 4. 2022 od 14.- do 17. hod.

K zápisu se přihlašte na baneru Online zápis do školy na této stránce vlevo.

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  2. června 2022 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації  2. червня 2022

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu z 2.červnja 2022

S sebou:

  • vyplněnou žádost o přijetí, popř. žádost o odklad povinné školní docházky 
  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce
  • doporučení k odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud jsou vydaná)


IMG 3355 1


Již druhým školním rokem funguje v naší škole polytechnická dílna šití, kterou využívají žáci druhého stupně v rámci pracovních činností a ranního kroužku. Velice si vážíme společnosti DARRÉ Náchod s.r.o. a jejího majitele pana Aleše Kuchaře za  stálou materiální podporu. Bez jeho látek a různých odtřižků, které zpracováváme opravdu do posledního kousku, by naše "šicí dílna" nemohla fungovat.

Navíc jsme, společně s ostatními třídními učitelkami, využili materiál na tvorbu výrobků pro JARNÍ  PRODEJNÍ VÝSTAVU. Výtěžek tohoto projektu je určen pro nové spolužáky  z Ukrajiny.

Ještě jedou OBROVSKÉ DĚKUJEME.

Michaela Adamcová a Petra Balcarová
učitelky polytechnické dílny


V sobotu 19. března proběhne na naší škole dopoledne otevřených dveří. Neváhejte nás navštívit.

Případně můžete využít virtuální prohlídky.

DODWEB

 


Od 1. do 11. března se koná 2. kolo anglické soutěže BooSter. Zájemci se mohou přihlásit na odkazu níže nejpozději vždy jeden den předem. Soutěže se mohou účastnit všichni žáci od 3. do 9. ročníku bez ohledu na účast v 1. kole.

Odkaz na přihlášení: ZDE

 


V lednu proběhlo první kolo anglické soutěže BooSter. Soutěže se zúčastnilo přes 90 žáků. 

 

 

 

Vítězové 1. kola: 


Zveme všechny budoucí prvňáčky do školy na čtyři vyučovací hodiny.

Termíny: vždy v úterý:   8. 3., 15. 3., 22. 3. a 29. 3. od 15:00 do 15:45

Děti se seznámí s prostředím, ve kterém stráví příštích několik let, vyzkouší si, jak dlouhá je vyučovací hodina a co všechno mohou od školy očekávat. Nám, učitelkám, ukážou, co už zvládnou a umí. A my je zase naučíme některé dovednosti, které jsou pro prvňáčka důležité.


V tomto školním roce mají žáci naší školy možnost zúčastnit se anglické soutěže BooSter. Soutěž je
určena žákům 3. – 9. ročníků a ti si v ní mohou ověřit své znalosti a zároveň si zasoutěžit.
Jednotlivé testy probíhají na počítači v počítačové učebně, žáci si vyzkouší své znalosti i jinou formu
práce. Testy jsou koncipovány jako víceúrovňové, každý žák v nich najde základní učivo, standardní
učivo a také nadstavbové části.  Ověřována je znalost gramatických struktur, slovní zásoby,
porozumění textu, u vyšších ročníků pak i propojení dalších jazykových kompetencí.


V zeměpisu jsme si tentokrát zkusili tzv. responzivní výuku, kdy jsme zpracovávali téma
národních parků a chráněných krajinných oblastí České republiky. Každá skupinka si nejprve
vylosovala své členy, poté témata jako NP Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko.
Dvě skupiny zpracovávaly CHKO Broumovsko a Orlické hory. Naše práce ale tentokrát
nespočívala v klasické výuce. Naším úkolem bylo si informace obstarat. Jako hlavní zdroje
nám posloužily učebnice, zápisy v sešitě a také internet, kde jsme však získané informace
museli nejprve ověřovat.


V pondělí 31. ledna končí první pololetí školního roku 2021 – 2022. Nebyly to jednoduché měsíce pro školní práci dětí, bylo to složité období pro vás, pro celou společnost. Děkuji všem žákům, zaměstnancům školy, rodičům za odvedenou práci a za spolupráci, zároveň se těším, že jaro bude klidnější a pohodovější.

Domů si děti donesou výpis z třídního výkazu, ve kterém je jejich práce hodnocena známkou. Kromě toho si přinesou domů i hodnocení, které tvořil třídní učitel ve spolupráci s dalšími vyučujícími. Hlavním cílem tohoto způsobu zhodnocení půlroční práce dětí je motivovat je k dalšímu učení. V dokumentu je popsáno, co se povedlo, na čem je třeba pracovat. 

V prvních třídách od letošního roku hodnotíme jenom slovně.

Jednodenní pololetní prázdniny připadají na pátek 4. února

 

Vladimír Honzů, ŘŠ


Tento školní rok se konal již 26. ročník závodu "O vánočního kapra" ve skoku vysokém.

Celkem se ho zúčastnilo 29 závodnic a závodníků ve 4 kategoriích. K vidění byly opět velmi pěkné výkony.

 


Vážení rodiče,

v tomto školním roce jsme připravili pro děti soutěž v anglickém jazyce s názvem BooSter. Soutěž je určena všem žákům od 3. do 9. ročníku, kteří si chtějí vyzkoušet svou úroveň angličtiny a také si zasoutěžit.


I letos jsme si vánočně vyzdobili školu. Výtvarné práce, ozdobené stromky, to vše ve škole připomíná, že Vánoce jsou za dveřmi. V těchto dnech si naši výzdobu nemohou přijít prohlídnout ani rodiče, ani děti z mateřských škol, takže alespoň na pár fotografiích nabízíme obrázek toho, jak hezky předvánočně  to v plhovské škole nyní vypadá.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


V úterý 7. 12. 2022 se zástupci Rady žáků naší školy zúčastnilo akce v zámecké aleji, kde měli možnost zasadit si vlastní stromek. 

Žáci si vyzkoušeli práci s rýčem i lopatou, zapotili se při přepravování stromu do připravené jámy, upevňovali stromek k zemi, to vše pod dohledem a asistencí odborníků, kteří se o revitalizaci zámecké aleje starají. Nakonec si žáci zazpívali společně písničku, aby náš stromek, konkrétně buk, krásně rostl. Slíbili, že se na jaře vydají zkontrolovat, jak se našemu stromu daří, a budou ho chodit pravidelně zalévat. 


Sedmé ročníky vyrazily v rámci výuky dějepisu do Uhřínova v Orlických horách. 

Vila Nova, kterou zde děti navštívily, je středověká vesnice a muzeum. 

První část programu byla věnována povídání o životě lidí v tomto období. 


Naše škola se zapojila do akce vyhlášené Centrem Kašpar v Liberci - Ušij tašku a zaměstnej člověka. Jedná se již o 4. ročník celorepublikové akce, kdy švadlenky z celé republiky zasílají své tašky, kabelky nebo jakákoliv pouzdra, do centra Kašpar.


Tento týden se sedmé a osmé třídy zúčastnily projektu REVOLUTION TRAIN, který  rozšiřuje  přístupy k primární protidrogové prevenci. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je  nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů  zapůsobit na žáky, na jejich pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.


V sobotu 23. října se některé děti z naší školy zúčastnily dětského běžeckého závodu Běh od radnice k radnici. Jednalo se o teprve druhý ročník dětského závodu, který se konal na náměstí v Náchodě. Tento dětský běh je součástí běhu Hronov – Náchod. 


Ve čtvrtek 14. října se ve dvou třídách svítilo do pozdního odpoledne. Pozvali jsme do školy rodiče šestých tříd, aby si přišli na vlastní kůži zažít hodinu matematiky. Paní učitelky Plachá a Adamcová ukázali rodičům, co se v šestce počítá, jak jejich děti úlohy řeší.


V úterý 12. října se žákyně a žáci naší školy zúčastnili běhu o putovní pohár starosty města Náchoda. Neběželo se tentokrát do schodů zámeckých, ale u zimního stadionu. A protože naši běžci byli úspěšní, odnesli si ze slavnostního vyhlášení na náchodské radnici řadu medailí.

Výhercům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v dalších sportovních soutěžích.


 
 
Dlouhé měsíce zůstaly zavřené nejen školy, ale i sportoviště. O to víc by se všichni měli hýbat nyní, kdy se už sportovat dá. Připomínáme našim žákům, jejich rodinám i široké veřejnosti, že plhovský stadion je pro veřejnost otevřen volně a bez placení každé pondělí a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Přijďte se proběhnout na tartanovou dráhu, přijďte s balónem na hřiště.

 
Rozhodli jsme se pomoci škole v obci Hrušky, která byla v červnu stižena tornádem. Poslali jsme na její účet 18 140,- Kč, které jsme získali sběrem starého papíru na konci září. Děkujeme dětem, rodičům i pracovníkům školy, kteří se na sběru podíleli. Věříme, že i tyto peníze pomohou dětem v Hruškách se brzy vrátit do opravené školy.

Na základě získané dotace od KÚ KHK jsme mohli vybavit polytechnickou dílnu naší školy. Do prostoru, které vznikl z bývalé učebny, jsme nakoupili odpovídající vybavení. Šicí stroje, podložky, nůžky a řezáky, pravítka na patchwork a spoustu doplňkového materiálu, jako jsou jehly, nitě, metry atd.. Třídu jsme vybavili velkými praktickými stoly, několika skříněmi s velkým úložným prostorem. Vybudovali jsme také ergonomicky vhodný prostor pro žehlení a stříhání látek. Nakonec jsme vše uspořádali tak, aby vznikl velký a pracovně komfortní prostor, kde se bude dětem dobře tvořit.

Díky takto vybavené učebně jsme mohli začít s výukou. Ta začala s nástupem žáků do škol, tedy od září 2021. Do ŠVP naší školy jsme zařadili předmět „Ruční práce“. V rámci tohoto předmětu se žáci 6. a 8. ročníků věnují polytechnické výchově 2 hodiny týdně. Dále polytechnická výuka probíhá v rámci mimoškolní činnosti v kroužku šití, kde se žáci potkávají pravidelně 1x týdně.

Přejeme všem našim žákům, ať se jim v nové učebně dobře tvoří.


V loňském školním roce proběhla rekonstrukce odborných učeben fyziky, přírodopisu, chemie, počítačů a angličtiny a vy se v galerii můžete podívat na její výsledky, ještě než se děti vrátí do jejich lavic.