anonymizovane vysledky zapisu

 
 
 
 

Třídy 2. stupně základních škol se od 3.5.2021 vracejí do školy.
Po týdnu se budou střídat v prezenční a distanční výuce.
V týdnu od 3.5.2021 a každý další sudý týden přijdou prezenčně do školy děti z 6. a 7. tříd.
V týdnu od 10.5.2021 a každý další lichý týden přijdou prezenčně do školy děti z 8. a 9. tříd.
Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku. Děti si vezmou do školy oblečení na hodiny Tv, které budou probíhat venku na hřišti.
Přihlaste dětem obědy na dny jejich prezenční výuky.
V týdnech, kdy nejsou děti ve škole, probíhá distanční výuka.


Třídy 1. stupně základních škol se od 12.4.2021 vracejí do školy.
Po týdnu se budou střídat v prezenční a distanční výuce.
V týdnu od 12.4.2021 a každý další lichý týden přijdou prezenčně do školy děti z 1. a 3. tříd.
V týdnu od 19.4.2021 a každý další sudý týden přijdou prezenčně do školy děti z 2., 4. a 5. tříd.
V týdnech, kdy nejsou děti ve škole, probíhá distanční výuka.


Všichni z Plhova Vám přejí veselé Velikonoce.


V prvním pololetí tohoto školního roku proběhla rekonstrukce odborných učeben fyziky, přírodopisu, chemie, počítačů a angličtiny a vy se v galerii můžete podívat na její výsledky, ještě než se děti vrátí do jejich lavic.


Od 1.3. přecházejí i 1. a 2. třídy na distanční výuku

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 vláda omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

3. - 9. třídy dostanou Výpis z vysvědčení za 1. pololetí 2020 - 2021 ve dnech úterý 9.2. - pátek 12.2.
O konkrétním dnu a konkrétní hodině, kdy si děti pro vysvědčení přijdou, budou žáky a jejich zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí se vydává ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Společně s výpisem dostanou žáci i přílohu „Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021“, součástí tohoto hodnocení je vlastní hodnocení žáka a vyjádření pedagogů, popř rodičů.

Třídy, které v době vydávání výpisu budou pracovat distančně, dostanou výpis z vysvědčení po
návratu dětí do školy. Klasifikace ze všech předmětů bude v elektronické podobě v edookitu
(informačním systému školy).

Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2021

Jarní prázdniny – 1. – 5. 2. 2021


Vážení rodiče, minulé měsíce a asi ani ty následující nejsou a nebudou jednoduché. Dovolte mi poděkovat Vám za to, že podporujete své děti ve školní práci, že jste jim oporou a ony tak své školní povinnosti mohou zvládat. Těší nás Vaše pozitivní reakce na práci plhovské školy, bereme vážně Vaše připomínky. Přeji Vám a Vašim rodinám klidný konec roku a do roku 2021 především zdraví a spokojenost.

Milí žáci, s koncem roku oslovuji i Vás. Vánoční svátky by měly být dobou klidu a společné rodinné pohody. Užijte si volných dní a po Novém roce se těším na další společnou školní práci. Ať už bude probíhat pouze na dálku, nebo se sejdeme přímo ve škole, přeji Vám, ať ve spolupráci se svými učiteli, s podporou svých rodin jste v roce 2021 úspěšní a spokojení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, i Vám patří moje přání. Přeji všem hodně zdraví a klidné prožití konce roku 2020. Těším se na společnou práci v roce 2021, přeji nám, aby to bylo opět jen ve škole.

                                                                                     Vladimír Honzů


Základní škola Náchod – Plhov v těchto týdnech jedná s Městem Náchod, předmětem je záměr města vystavět na části atletického stadionu na Plhově víceúčelovou sportovní halu. V rámci jednání jsem sdělil stanovisko školy, že bychom uvítali, kdyby se pro halu našlo jiné místo.

Projekt ale vychází z toho, že jiná vhodná lokalita pro stavbu haly v Náchodě v současnosti není. Domluvili jsme se s vedením města, že bude vypracována studie, která ukáže, jak by hala mohla být v areálu stadionu umístěna, zároveň jak by byla zakomponována ostatní stávající sportoviště. Studie by měla být hotova na přelomu roku, pak se s vedením města k jednání vrátíme.

Vladimír Honzů, ŘŠ


1. září byl v prvních třídách zahájen školní rok 2020/21.