skolicka23

 
 
 
 

Žáci ZŠ Náchod – Plhov, členové Rady žáků se v předvánočním čase vydali do Domova seniorů Marie v Náchodě. Při domlouvání se, jak toto období zpříjemnit i lidem, kteří Vánoce tráví mimo rodinu, se dostali až k tomuto zařízení. 

S vedením domova se naši žáci domluvili, že vyrobí vánoční přání a že ho adresně se jménem klienta předají konkrétním obyvatelům domova. Dne 14. 12. 2022 se tedy 11 žáků plhovské školy, členů rady žáků, vydalo na návštěvu do Marie. Přání, která tvořily děti všech ročníků školy, doputovala do správných rukou, i pro zaměstnance domova měly děti připravený drobný dárek a květinu. Peníze k nakoupení materiálu a květin pocházejí ze sběru papíru, který škola organizovala v říjnu.

S koncem kalendářního roku děkujeme naší radě žáků za řadu akcí, které v roce 2022 zorganizovala nebo na kterých se podílela, a také paní učitelce Zuzaně Kučerové a paní vychovatelce Petře Lochmanové, které se práci s dětmi celý rok věnovaly.

Vladimír Honzů


Stejně jako každý rok, i letos proběhly 6. a 7. prosince Srdíčkové dny, které organizovala naše Rada žáků. Žáci i učitelé si mohli za drobné peníze zakoupit magnetky, propisky, baterky či hlavolamy. Na podporu malé Klárky se vybralo celkem 6908 Kč. Všem, kteří se akce zúčastnili mockrát děkujeme. 


 BooSter výsledky 1. kolaweb booster1


Dne 31. 10. 2022 se naše florbalistky ze 7. tříd - Radka Balcarová, Stela Železová, Ella Kaválková, Jana Michelová, Julie Hlušičková, Veronika Machová, Bára Jirmanová, Barbora Valášková, Kateřina Hlavová a Natálie Andršová -  zúčastnily krajského finále ve florbale v Hostinném, kde se v silné konkurenci umístily na čtvrtém místě. 

Hostinne


V úterý 1.11. jsme pozvali do školy rodiče žáků 6. tříd, aby se přišli seznámit s výukou matematiky podle profesora Hejného. 

Přišlo jen několik rodičů hlavně těch dětí, které k nám do 6. třídy přestoupily z malých škol a s matematikou Hejného letos začínají.

Dvanáct principů výuky matematiky se tady  skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo. Největší radostí bývá formulace vět, vzorců, popis postupů a vztahů. 

Odpoledne jsme prožili v příjemném atmosféře se stejnými úlohami, které řeší děti ve škole.

 


V úterý 1. listopadu se uskutečnilo v rámci výuky chemie školní kolo soutěže" Mladý chemik". Žáci obdrželi při hodině chemie test, ve kterém se potýkali s chemickým názvoslovím a operacemi, luštili chemické rébusy a křížovku, potýkali se s výpočtem molekulové hmotnosti, látkové koncentrace i obsahem cukru v jogurtech.

Nejúspěšnějším řešiteli základního kola se stali:

  1. Patrik Spendowski (9.A)
  2. Tomáš Podškubka (9.B) a Sára Langrová (9.A)
  3. Sára Vojtěchová (9.B)

Druhé kolo proběhne v prosinci 2022 v prostorách SPŠCH Pardubice.

Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast.


Na začátku října se žáci naší školy zúčastnili základního kola celostátní soutěže, ve které o úspěchu rozhoduje logické  uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Soutěžilo se on-line a soutěžící se mohli připojit ve škole, doma, v knihovně, zkrátka kdekoliv, kde bylo připojení k internetu.

Do této celostátní soutěže se tento rok zapojilo v KATEGORII A 17 701 žáků z 3.- 5. ročníků ZŠ, z toho 1 047 bylo z Královéhradeckého kraje.
KATEGORII B (tj. druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)  26 368 řešitelů, z toho ve našem kraji 1 740.

Z naší školy se zapeklité úlohy snažily vyřešit celkem na čtyři desítky soutěžících. Nejlépe si v této soutěži vedl Jan Máslo z 9.B, který se se svými výsledky probojoval do krajského semifinále, které se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022.

Mezi další úspěšné řešitele naší školy patří: 

V KATEGORII A:                                       V KATEGORII B:

  1. Anna Romanjuk  3.B                             1. Jan Máslo                         9.B
  2. Patrik Adamec     3.B                             2. Petr Zlámal                      9.B
  3. Lucie Rutarová    4.A                             3. Stanislava Máslová          9.B

Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast.


Poslední v řadě Okresních finále ve florbale, kterých se naše škola zúčastnila, byl turnaj žáků
8. a 9. tříd. Účast na okresním finále si museli naši chlapci vybojovat v souboji s týmem z Jiráskova gymnázia. Tým složený z několika hráčů náchodského florbalového oddílu měl být pro naše chlapce nerozlousknutelným oříškem.

Naši chlapci, si ovšem dobrým týmovým výkonem s velkým favoritem, celkem snadno poradili.
Po dvou rychle vstřelených brankách další vývoj zápasu kontrolovali a zvítězili 2:1. Postoupili tedy překvapivě do hlavního turnaje Okresního finále.

Skupinka


V pondělí 17. 10. 2022 se uskutečnilo okresní florbalové utkání v Polici nad Metují. Naše dívky ze
7. A a 7. B turnaj odehrály s velkým nasazením, které jim přineslo výhru v každé hře!

Holky děkujeme a gratulujeme!!! 

Skupinka


V týdnu 3. - 9. října se naše škola zapojila do uklízení Náchoda, ke které vyzývalo náchodské Déčko. Naše škola se do podobných akcí zapojuje pravidelně a tak uklízíme několikrát do roka. Jeden by si pomyslel, že tak často nebude co uklízet, že v dnešní době lidé dbají o svět kolem sebe, ale není to pravda, a tak žáci naší školy i s jejich učiteli vždy najdou spoustu odpadků a spoustu věcí, které bychom v přírodě opravdu nečekali.

Uklízeli jsme kolem zámku, v zámecké aleji, kolem Podborného rybníku, les nad čerpací stanicí Shell a také jsme procházeli celé plhovské sídliště až k Lidlu.

Děkujeme žákům a učitelům, kteří se do akce zapojili. 


V době 11. 9. - 16. 9. 2022 se žákyně a žáci ve sportovním režimu 5. tříd zúčastnili podzimního tréninkového soustředění v Havlovicích, kde si mimo dobrodružných jízd na kole užili i jiné doprovodné aktivity ve Sportovním areálu Havlovice jako je soft tenis, přehazovaná, fotbal či minigolf.

cykliste na hřišti


V úterý 11. října 2022  se zástupci naší školy zúčastnili 13. ročníku soutěže Klání žáků deváťáků“, kterou pořádá Střední průmyslová škola stavební. Na tuto soutěž byly pozvány vždy dvě dvojice technicky zaměřených žáků ze základních škol z Náchoda a blízkého okolí. Konkurence se naši soutěžící z 9. B nezalekli. Dvojice ve složení Jan Máslo a Václav Štěpánek vybojovala fantastické 1. místo a mezi úspěšné řešitele se zařadila i dvojice ve složení Tomáš Podškubka Petr Zlámal. Všem soutěžícím  děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a našim vítězům blahopřejeme k jejich krásnému výsledku. Stanislava Havlenová

kln_devk.jpg


V neděli 18. září vyrazili sportovci z 8. C společně se sportovci z 9. A a 9. B na kurz do Rakouska do Lienzer Dolomiten.

V rámci sportovního kurzu jsme společně absolvovali vysokohorskou turistiku, rafting na řece Dráva, ferraty a jízdu na koloběžkách. 

Ubytovaní jsme byli v Lavantu - poblíž města Lienz, kterému se vzhledem k častému slunečnému počasí přezdívá ‘Sonnenstadt’- slunečné město.

Skupinka


V neděli 4. září odjela sportovní část 7. A a 7. B na cyklistický kurz do Havlovic.

Během sportovního kurzu děti  nejezdily pouze na kolech, ale také velmi aktivně využívaly havlovická sportoviště, kde hrály fotbal, basketbal, přehazovanou, ping pong, badminton a minigolf.

Skupinovka


Josef Trnka žák ve sportovním režimu ze 7. A si svými skvělými sportovními výsledky v loňském školním roce vybojoval účast na republikovém finále v Odznaku všestranosti - Sazka olympijský víceboj, který se konal na začátku tohoto školního roku v září v Brně. Při plnění jednotlivých disciplín si zlepšil své tři osobní rekordy a celkem dosáhl 5872 bodů. 

IMG 0002 zmensene 


Sběr papíru ke škole proběhne před podzimními prázdninami 24.-25.10.2022.