1. září byl v prvních třídách zahájen školní rok 2020/21.