Od 4.1. 2021 se řídíme opatřením vlády ČR.

Děti 1. a 2. tříd se učí ve škole podle svých rozvrhů.
Fungovat pro ně bude i ŠD a školní jídelna.

3. - 9. ročník se bude učit v rámci distanční výuky. Stravování ve školní jídelně mohou žáci 3. - 9. ročníků využít, musí si přihlásit oběd, ten si pak odnesou z jídelny v jídlonosiči.

Distanční výuka je povinná, omlouvání absencí probíhá dle pravidel daných  Školním řádem ZŠ Náchod - Plhov.