Výpis z vysvědčení za 1. pololetí se vydává ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Společně s výpisem dostanou žáci i přílohu „Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021“, součástí tohoto hodnocení je vlastní hodnocení žáka a vyjádření pedagogů, popř rodičů.

Třídy, které v době vydávání výpisu budou pracovat distančně, dostanou výpis z vysvědčení po
návratu dětí do školy. Klasifikace ze všech předmětů bude v elektronické podobě v edookitu
(informačním systému školy).

Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2021

Jarní prázdniny – 1. – 5. 2. 2021