Od 17. června chodí opět všechny děti do školy. První dny byly věnovány opětovnému nastavení
pravidel. Přeci jen škola dlouhé měsíce fungovala v jiném režimu a pro většinu dětí není lehké se do
školních lavic vracet.
Od návratu žáků se snažíme vyčlenit co nejvíc času pro pobyt venku. Nejen při hodinách tělesné
výchovy, ale i v dalších hodinách se žáci učí v areálu školy mimo třídy a mimo prostory školy.
Zcela jsme pozměnili systém přestávek, zejména na 2. stupni. Na všechny přestávky jsme otevřeli
školní dvůr. Polední přestávku v úterý a ve čtvrtek mohou děti trávit na dvoře nebo na školním hřišti.
Abychom pobyt venku zatraktivnili, od tohoto týdne jsou žákům k dispozici na dvoře dva venkovní
stoly na stolní tenis.