Tento týden se sedmé a osmé třídy zúčastnily projektu REVOLUTION TRAIN, který  rozšiřuje  přístupy k primární protidrogové prevenci. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je  nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů  zapůsobit na žáky, na jejich pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.