Setkání tříd 1. stupně začíná v 16:30 hodin.

Setkání tříd 2. stupně začíná v 17:00 hodin.
Po delší době se sejdeme s rodiči společně ve třídě. Součástí setkání bude i seznámení rodičů s návrhem klasifikace.

Setkání zástupců rodičů tříd - Rada rodičů  proběhne od 16 hodin ve společenské místnosti. 
sborovně.

V 18: 00 se sejde i Školská rada ZŠ Náchod - Plhov.