Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2022  14.-17.hod

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 6