Setkání rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 27.6.2022 v 16:30 hod.

Program:

  • seznámení se s třídními učitelkami
  • výuka marematiky
  • hodnocení žáků
  • jídelna, družina
  • různé

Těší se na Vás třídní učitelky Eva Hubková a Martina Dohnalová.