V úterý 1.11. jsme pozvali do školy rodiče žáků 6. tříd, aby se přišli seznámit s výukou matematiky podle profesora Hejného. 

Přišlo jen několik rodičů hlavně těch dětí, které k nám do 6. třídy přestoupily z malých škol a s matematikou Hejného letos začínají.

Dvanáct principů výuky matematiky se tady  skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo. Největší radostí bývá formulace vět, vzorců, popis postupů a vztahů. 

Odpoledne jsme prožili v příjemném atmosféře se stejnými úlohami, které řeší děti ve škole.

 

 

matika2matika1