Žáci ZŠ Náchod – Plhov, členové Rady žáků se v předvánočním čase vydali do Domova seniorů Marie v Náchodě. Při domlouvání se, jak toto období zpříjemnit i lidem, kteří Vánoce tráví mimo rodinu, se dostali až k tomuto zařízení. 

S vedením domova se naši žáci domluvili, že vyrobí vánoční přání a že ho adresně se jménem klienta předají konkrétním obyvatelům domova. Dne 14. 12. 2022 se tedy 11 žáků plhovské školy, členů rady žáků, vydalo na návštěvu do Marie. Přání, která tvořily děti všech ročníků školy, doputovala do správných rukou, i pro zaměstnance domova měly děti připravený drobný dárek a květinu. Peníze k nakoupení materiálu a květin pocházejí ze sběru papíru, který škola organizovala v říjnu.

S koncem kalendářního roku děkujeme naší radě žáků za řadu akcí, které v roce 2022 zorganizovala nebo na kterých se podílela, a také paní učitelce Zuzaně Kučerové a paní vychovatelce Petře Lochmanové, které se práci s dětmi celý rok věnovaly.

Vladimír Honzů