Vážení rodiče, milí žáci 5. tříd,

zveme vás ve čtvrtek 27.4.2023 od 8. hod na testy do sportovního režimu k nám do školy.

Přihlášku a obsah testů najdete v našich dokumentech.

Vyplněné přihlášky odevzdejte (pošlete) ve škole do 14.4. 2023.

Žádost o přestup k nám do školy (sportovní i nesportovní režim) můžete v ředitelně školy vyplnit od 15.4.2023.

 V rámci výuky v naší škole nabízíme program „rozšířená výuka tělesné výchovy“. Žáci zařazení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají ve svém týdenním rozvrhu čtyři hodiny tělesné výchovy. Do sportovních tříd jsou zařazovány jak děti, které se věnují některému sportu závodně, tak i děti, které sportují pouze rekreačně. Náplň hodin tělesné výchovy je zaměřena na všeobecnou tělesnou přípravu. Celoroční program je doplňován reprezentací školy ve sportovních soutěžích, dále organizujeme každoroční podzimní a zimní tréninkové soustředění.

Pro zařazení žáka do programu výuky s rozšířenou výukou tělesné výchovy je třeba, aby dítě zvládlo motorické testy. Testy, které zájemci každoročně podstupují, nejsou ani závodem, ani přísnou přijímací zkouškou. Mají za úkol podat základní informaci o tom, jak je dítě na sport šikovné a co vše může v příštích letech zvládnout. Motorické testy (sprint na 50m, vytrvalostní běh 12 minut, trojskok snožmo z místa, „T“ běh, hod medicinbalem přes hlavu, shyby na šikmé lavičce, míčová hra, obratnost) se budou konat 27.4. 2023 od 8.00 hodin v ZŠ Náchod – Plhov.

Vladimír Honzů, ředitel školy