Zápis je určen pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a děti, které dostaly ve školním roce  2022/2023 odklad školní docházky.

Zápis se koná v úterý 4.4.2023 a ve středu 5.4.2023 od 14.00 do 17.00 hod. ve třídách 1. stupně naší školy.

K zápisu je nutno dodat:

 • Řádně vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 • Rodný list dítěte

 • Občanský průkaz zákonného zástupce

 • Pokud žádáte o odklad školní docházky žádost o odklad povinné školní docházky, vyšetření z poradenského zařízení včetně doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

Způsob podání žádosti:

 • Elektronickou přihláškou v systému Online zápis do školy - viz banner vlevo od 27.3.2023

 • Osobně při zápisu ve dnech 04. 04. 2023 a 05. 04. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin

 • Do datové schránky školy d4smzqr

Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186 otevírá dvě první třídy.

Třídy budou naplňovány do maximálního počtu 25 žáků.

Kritéria přijetí:

 1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ Náchod -Plhov.
 2. Děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu ZŠ Náchod – Plhov.
 3. Děti, jejichž sourozenci již jsou žáky ZŠ Náchod – Plhov.
 4. Další děti, jejichž rodiče požádali o přijetí do ZŠ Náchod – Plhov

Přijetí žáků bude oznámeno vyvěšením seznamu registračních čísel žáků na budově školy a zveřejnění na www.zsplhov.cz  2.5.2023.

Mgr. Vladimír Honzů, ředitel škol