V úterý 16.5. se žáci naší školy zúčastnily okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou
pořádalo Ministerstvo dopravy ČR a BESIP na dopravním hřišti v Bělovsi. 

Celkem soutěžilo 13 čtyřčlenných družstev dvou věkových kategorií. V kategorii mladších žáků nás
reprezentovali Nela Nováková, Lilien Rajská, Petr Mach a Max Lasch. V kategorii starších dětí to byli Viktorie Hanušová, Pavlína Hurdálková, Jakub Jelen a Matouš Kubec.


Soutěžilo se v pěti disciplínách: jízda na hřišti podle pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, test z pravidel silničního provozu a zdravověda. Naši žáci si vedli velmi dobře a obě družstva shodně obsadila krásná 4. místa.

dopravní soutěž


Kromě této hlavní soutěže byla zařazena ještě jedna vedlejší, kterou připravila Armáda ČR. V ní si žáci
otestovali svoji zdatnost prováděním kliků a sedů- lehů a vyzkoušeli si práci s mapou.
Pohodovou atmosféru celé akce znásobilo hezké počasí, a tak si děti pobyt na hřišti opravdu užily.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzorné reprezentování naší školy.