+420 491 427 252    |  Domů   |   Login   |   Pošta   |   Známky

Třída 8.A

Třídní schůzky

Alena Macková

Třídní schůzky se budou konat 23. 5. od 17.00 ve třídě 8. A. 

Divadlo

Alena Macková

V úterý 9. května půjdeme do divadla. Odchod ze školy v 9.30. Děti si nemusí brát učení na 3. a 4. vyučovací hodinu. Po návratu do školy pokračují dle rozvrhu. Divadlo je zdarma. 

Lyžařský kurz - Itálie

Alena Macková

Odjezd bude v pátek 10. 3. Sraz je na parkovišti školy v 15.30. Odjezd autobusu je v 15.45. S sebou vše potřebné + doklad o bezinfekčnosti (jméno dítěte, podpis rodiče a datum odjezdu).

Příjezd bude 15. 3. kolem 7.00 hodin ráno opět na parkoviště školy. 

Třídní schůzky

Alena Macková

Konzultační schůzky se budou konat ve čtvrtek 12. 1. Přehled termínů je uveden v emailu.

Zeměpis - tvorba LAPBOOKu

Alena Macková

V rámci hodin zeměpisu jsme si vytvářeli samostatné učební materiály. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Den otevřených dveří

Alena Macková

4. března se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří, kdy si rodiče budoucích i stávajících žáků mohli prohlédnout naši školu. Poděkování patří děvčatům z naší třídy za provázení a Káje za pečení s paní učitelkou Novákovou. 

Výroba anglických map

Alena Macková

Naši školu zdobí anglické mapy osmáků, kteří vytvořili přehled gramatických jevů v AJ.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Zeměpisné prezentace

Alena Macková

Při hodinách zeměpisu se dozvídáme zajímavosti z celého světa od spolužáků.

Koncert cimbálové muziky

Alena Macková

Naše třída se zúčastnila koncertu cimbálové muziky, kde si žáci mohli poslechnout nejen klasickou cimbálovou hudbu, ale i moderní písničky. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Výzdoba na Valentýna

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sledování filmů v AJ

Alena Macková

Děti z 8. A si mohly vyzkoušet poslech filmů na serveru, který je zaměřen přímo na výuku právě filmy. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Rada žáků

Alena Macková

Pochvala dívkám za práci v Radě žáků. 

Ocenění za čtenářství

Alena Macková

Naši tři nejlepší čtenáři byli oceněni knížkou. 

Předávání pololetního vysvědčení

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Výtvarná výchova - postavy

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

OEV - práce v komunitním kruhu

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Posezení ve Waffli

Alena Macková

A ještě než jsme se odebrali na vánoční prázdniny, zastavili jsme se v místní cukrárně na dobrotách. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Návštěva kostela

Alena Macková

Po besídce jsme zamířili do náchodského kostela, kde jsme si poslechli poutavý výklad pana faráře o vzniku Vánoc. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vánoční besídka

Alena Macková

A poslední školní den před odchodem na prázdniny proběhla besídka v naší třídě. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Vánoční besídka s rodiči

Alena Macková

V předvánočním čase jsme se sešli s rodiči a dětmi a příjemně se pobavili. Děkuji za účast a těším se na setkání někdy příště.

Vánoční hodina angličtiny

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Výtvarná výchova

Alena Macková

Krásné práce vznikly pod vedením paní učitelky Novákové, kde děti vytvářely zimní výkresy a vyráběly vánoční dekorace.

Přednáška o řemeslech

Alena Macková

Žáci 8. třídy se zúčastnili přednášky o řemeslech, která byla spojena s ochutnávkou potravin a ukázkou zpracování vlny.

Portfolia

Alena Macková

Máme nová portfolia, kam se dětem zakládají materiály v době jejich nepřítomnosti ve škole. 

Vánoční pečení

Alena Macková

Vánoční výzdoba třídy

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Příprava těst na perníčky

Alena Macková

A blíží se Vánoce, takže začínáme přípravou těst na perníčky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Třídní schůzka

12. 11. 2016

Alena Macková

Třídní schůzka se bude konat 15. 11. v 17.00 ve třídě. V 16.00 se v jídelně uskuteční přednáška Mgr. Voženílka: "Rady zkušeného vychovatele" (povídání o základních pravidlech úspěšné výchovy dětí)

OEV – hodnocení

Alena Macková

Při osobnostní a etické výchově jsme prošli hodnocením od spolužáků. Každý se tak o sobě mohl dozvědět něco nového.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Výlet do pizzerie

Alena Macková

Na začátku listopadu jsme se vydali na výlet do pizzerie. Bylo to moc fajn odpoledne.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

OEV – emoce

Alena Macková

V hodině OEV jsme hledali, jaké emoce jsme v týdnu prožili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Projekt

Alena Macková

Při projektovém dni jsme se věnovali tématu Komunikace. Dozvěděli jsme se, jaké jsou druhy komunikace, a že se dá komunikovat i mnoha jinými způsoby než ústy. Zahrnuli jsme i ukázku znakového jazyka pro neslyšící. Také jsme si vyzkoušeli, jak by měl vypadat slušný rozhovor. Nechyběla však i ukázka agresivní komunikace. Náš projekt se také zabývat hromadnou domluvou beze slov, kdy se děti bez povídání měly domluvit, aby si sedly druhému na klín a utvořily kruh – povedlo se. V závěru projektu jsme vytvořili komiks na vybrané téma.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Výzdoba třídy

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

OEV – komunikace

Alena Macková

Při hodině OEV si děti vyzkoušely, jak je někdy těžké pozorně naslouchat jeden druhému. A ještě těžší když máme výtvarně ztvárnit, co nám druhý říká a my na něj nevidíme. Moc se nám to povedlo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

AJ sportovci

Alena Macková

Sportovci si vyzkoušeli tvoření krátkých příběhů na základě vylosovaných slov. A že nám z toho někdy vznikly opravdu zábavné příběhy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

Zeměpis – lapbook

Alena Macková

V rámci hodin zeměpisu jsme se věnovali výuce trošku jinak. Rozhodli jsme se, že téma USA zpracujeme formou lapbooku – vyrobili jsme si naše vlastní učební pomůcky. Jako zdroj informací nám posloužil internet a učebnice, ve kterých jsme vyhledávali užitečné informace.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

AJ nesportovci

Alena Macková

Děti v nesportovním režimu se zúčastnili setkání s Nikem (dobrovolníkem z Německa), který si pro ně připravil prezentaci a zajímavé povídání o své rodné zemi a městě.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde. 

AJ sportovci

Alena Macková

Sportovní část naší třídy se při angličtině věnovala tvoření vět.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

OEV – oslovení spolužáků

Alena Macková

V rámci osobnostní a etické výchovy jsme si vyzkoušeli, jak si vzájemně pomáhat. A jak jinak takovou pomoc začít než oslovením kamaráda. Nechybělo ani vyhodnocení, jak se dětem dařilo oslovovat spolužáky a charakteristika, jak se k nim kamarádi chovali. V závěru jsme si pak vyzkoušeli naši novou nástěnku, kam jsme si umístili kolíček dle toho, jak se nám celý týden ve škole pracovalo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Zámecké schody

Alena Macková

Velká pochvala patří našim dívkám, které se běhu zúčastnily. Lucce velká gratulace za super umístění a reprezentaci školy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Cyklistický kurz

Alena Macková

Cyklistický kurz se letos uskutečnil v Havlovicích, kde děti kromě jízdy na kole mohly využít i přilehlé hřiště s mnoha atrakcemi.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Výzdoba třídy a strom

Alena Macková

Před třídou nám „vyrostl" nový strom. Velké poděkování patří Radce, Kátě a Pétě, které se ještě o prázdninovém volnu vrhly na jeho tvorbu. A každý tam najde svou vlastnoručně vyrobenou opičku.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Cyklistický kurz

30. 8. 2016

Alena Macková

Ve školním roce 2016/2017 jsme pro žáky z 8. a 9. sportovních tříd připravili jednu změnu, a to jiné rekreační zařízení. Jedná se o sportovní areál SOKOL Havlovice. Důvodem je nabídnout jinou, neokoukanou lokalitu, jinou kvalitu sportovního vyžití a také nové trasy pro naše cyklovýlety.

Termín této akce je od 4. - 9. září. Podrobnější informace ke kurzu jsou v hlavním menu v položce "Ke stažení"-bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, seznam věcí.

Rodičovská schůzka

2. 9. 2016

Alena Macková

Rodičovská schůzka se bude konat 13. 9. 2016 od 17.00 v naší třídě (1. patro). 

Cyklistický kurz

2. 9. 2016

Alena Macková

Děti ve sportovním režimu mají sraz v neděli v 15.30 na parkovišti u školy. Odjezd je v 16.00. S sebou peníze na kurz (kdo ještě neplatil) a tři vyplněné dokumenty (zdravotní způsobilost, doklad o seřízení kola a doklad o bezinfekčnosti). Návrat je v pátek 9. 9. mezi 13.00 - 14.00 ke škole. 

Naše nová třída

Alena Macková

Po prázdninách se naše třída přestěhovala o patro výše a také prošla několika změnami. Starou tabuli jsme vyměnili za novou na fixy a máme i novou výzdobu. Nechybí ani nástěnka na hodnocení, jak se nám bude každý týden dařit.

Důležité termíny

30. 8. 2016

Alena Macková

Rodičovské schůzky:

13. 9. 2016 třídní schůzky rodičů

15. 11. 2016 třídní schůzky rodičů

12. 1. 2017 konzultační schůzky rodičů

11. 4. 2017 konzultační schůzky rodičů

23. 5. 2017 třídní schůzky rodičů

 

Termíny prázdnin:

26. 10., 27. 10. 2016 - podzimní prázdniny

23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 - vánoční prázdniny

3. 2. 2017 - pololetní prázdniny

20. - 24. 2. 2017 - jarní prázdniny

13. 4., 14. 4., 17. 4. - velikonoční prázdniny

 

31. 1. 2017 - konec 1. pololetí

30. 6. 2017 - konec 2. pololetí

2. 11. 2016 - projektový den

3. 5. 2017 - projektový den

říjen 2016, duben 2017 - sběr papíru ke škole

4. 3. 2017 - Den otevřených dveří

konec března - Ledová slavnost

 

Začátek školního roku

30. 8. 2016

Alena Macková

Všechny své žáky srdečně zdravím v novém školním roce, který začíná ve čtvrtek 1. 9. Ať se Vám daří a studium Vás baví.  

Organizace 1. 9.

Začátek v 8.00. Naše třída je přestěhována do 1. patra.

S sebou:

- přezůvky

- svačinu

- klíče od šatní skříňky

- psací potřeby a papír

- sešity na všechny předměty

- čip na oběd 

2016 © Copyright Základní škola Náchod - Plhov | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS | Mapa stránek