Rada žáků  plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením zejména zástupkyně ředitele paní Olejákové a paní učitelky Novákové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy, přípravě akcí.

 Ve školním roce 2017 – 2018 dáváme  radě žáků příležitost  rozšířit svoji práci, víc se podílet na přípravě některých částí školního programu.

                                                                                                Vladimír Honzů

 

Rada žáků - první setkání

Dne 10.10.2017 se uskutečnilo první setkání rady žáku .Probírali jsme spoustu akcí na celý rok, například čertoviny,sběr papíru,valentýnskou poštu a projektový den. Seznamovali jsme se s ostatními členy. Tvořili jsme pravidla pro radu žáků a rozdělovali si role a úkoly na tento školní rok. Poté jsme si rozdali trička a vyfotili jsme se.Nakonec jsme vymýšleli, jaký by měl být správný parlamenťák .    Matěj Poštolka 6.A

 

2.11.2017

Dne 2.11.2017 se uskutečnilo další setkání rady žáků .Probírali jsme akce na měsíc listopad, jako je například 3.11 Běh do zámeckých schodů, sběr papíru, program pro druhý stupeň music stars a spoustu dalších .Téma měsíce je spolupráce, které jsme splnili v rámci nacvičování představení v cirkusu HAPPY KIDS.  Matěj Poštolka 6.A

 

7.12.2017

Téma měsíce je tvořivost .

Probírali jsme různé akce na měsíc prosinec, hlavní pro Radu žáků je 8.12 sbírka Život dětem

18.až 22.12 Vánoční výstava

22.12. od 10 hodin filmové představení pro 4.a 5. ročník

25.12.2017 až 2.1.2018 Vánoční prázdniny

Matěj Poštolka 6.A

 

4.1.2018

Téma měsíce je KAMARÁDSTVÍ A PŘÁTELSKÁ POMOC

7.1 až 13.1. Lyžařský kurz 6.B 7.A,B, 9.1. konzultační schůzky,19.1. uzavření známek,

31.1. Vydávání vysvědčení, 2.2. pololetní prázdniny.

 

Matěj Poštolka 6.A