Rada žáků  plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením zejména zástupkyně ředitele paní Olejákové a paní učitelky Novákové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy, přípravě akcí.

 Ve školním roce 2016 – 2017 dáváme  radě žáků příležitost  rozšířit svoji práci, víc se podílet na přípravě některých částí školního programu.

                                                                                                Vladimír Honzů

 

Rada žáků - první setkání

Dne 10.10.2017 se uskutečnilo první setkání rady žáku .Probírali jsme spoustu akcí na celý rok, například čertoviny,sběr papíru,valentýnskou poštu a projektový den. Seznamovali jsme se s ostatními členy. Tvořili jsme pravidla pro radu žáků a rozdělovali si role a úkoly na tento školní rok. Poté jsme si rozdali trička a vyfotili jsme se.Nakonec jsme vymýšleli, jaký by měl být správný parlamenťák .    Matěj Poštolka 6.A