Rada žáků  plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením paní učitelky Novákové, Novákové Lokvencové a Machové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy, přípravě akcí a tvorbě školního časopisu.

 

                                                                                                Vladimír Honzů

 

 

PRVNÍ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

První setkání rady žáků se uskutečnilo v pátek 7. 9. 2018.

Nejprve jsme si rozdali trička, udělali si společnou fotku jako každý školní rok a seznamovali se navzájem.

Dále následovala práce se zápisníky a vymýšlení pravidel na tento školní rok.

Poté jsme se seznámili s plánem akcí, na kterých se budeme podílet a rozdělili jsme si role v parlamentu.

Sestavili jsme si časový plán na vypracování zápisů z akcí do našeho školního zpravodaje a na dodání příspěvků k svátkům a významným dnům.

Naším prvním společným úkolem bude přenést do hodin OEV téma měsíce září:

pozdrav, prosba, poděkování a omluva.

Na závěr následovala výtvarná činnost.

Kreslili jsme pomocí slov „Parlamenťáka“ a zamýšleli se, jaké by měl mít vlastnosti.

Sepsala: Žanna Dorošenko

 

DRUHÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Druhé setkání Rady žáků se konalo dne 4. 10. 2018.

Hned v úvodu našeho setkání byli pochváleni ti z nás, kteří vytvořili plakáty ke státním svátkům a také ti, kteří poslali písemné příspěvky z cyklistických kurzů do našeho občasníku „Plhovský zpravodaj“, jehož první vydání v tomto školním roce připravujeme.

Dále jsme se seznámili s tématem měsíce října „Komunikace a naslouchání“ a probrali jsme akce, které nás čekají.

Našim úkolem v tomto měsíci bude zapsat sběr papíru

ve třídách, seznámit naše spolužáky s akcemi školy v říjnu a zpracovat další státní svátky do formy plakátů tak, abychom si připomněli, proč máme volné dny a co se v těchto dnech v naší historii stalo.

 

LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Setkání rady proběhlo dne 1. 11. 2018.

Nejdříve jsme si zkontrolovali příspěvky, protože v listopadu chystáme první vydání našeho zpravodaje.

Velkou událostí naší školy bude projektový den „První republika“, který se uskuteční 7. 11. a naším úkolem je ve třídách vysvětlit důležitost výběru oblečení, které je součástí tohoto dne.

S tímto dnem souvisí i téma měsíce „Spolupráce“, které si v průběhu projektového dne vyzkoušíme.

Dále jsme si řekli akce na měsíc listopad, do kterých patří projekt „Kyberšikana“. Tohoto projektu se zúčastní žáci šestých až devátých tříd.

Připravili jsme pro spolužáky krátké připomenutí událostí 17. listopadu.

 

PROSINCOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

 

Setkání Rady žáků se konalo dne 6.12.2018.

Byli jsme pochváleni za všechny příspěvky do našeho 1. vydání Plhovského zpravodaje a hned jsme si rozdělili další akce, o kterých napíšeme do zimního vydání.

Společně jsme zhodnotili průběh projektového dne, „První republika“ ,který se nám všem moc líbil.

Téma na prosinec je „Tvořivost“. Toto téma proběhne v rámci vánoční výstavy.

Probrali jsme prosincové akce školy, do kterých patří také Čertoviny a prodej pro nadaci Život dětem.

Našim úkolem bude zajistit prodej drobností za účelem pomoci nemocným a opuštěným dětem a připomenout našim spolužákům všechny svátky, které nás čekají v průběhu vánočních prázdnin.

 Aneta Rohulánová

 

LEDNOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Setkání Rady žáků se konalo dne 10. 1. 2019.

Tématem tohoto měsíce je Kamarádství a přátelská pomoc.

S tímto tématem také souvisí naše poděkování všem, kteří se zapojili do nákupu propisek a magnetek pro nadaci Život dětem. Vybrali jsme 3 232Kč.

Probírali jsme také akce školy.

Čekají nás lyžařské kurzy. V lednu se jich zúčastní žáci 7. B, 8. AB a 9B.

8. 1. proběhly konzultační schůzky rodičů.

31. 1. se bude vydávat pololetní vysvědčení a v pátek 1. 2. budou následovat jednodenní

pololetní prázdniny.

 

ÚNOROVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Setkání rady žáků proběhlo dne 7.2.2019.

Projednávali jsme akce školy, které nás v únoru čekají.

Jako každý rok bude u nás na škole valentýnská pošta. Našim úkolem je roztřídit přáníčka a roznést je do tříd.

Tématem měsíce je šikana a agresivní chování. Na toto téma byla zaměřena i část programu akce Exit tour pro žáky druhého stupně, která proběhla také dne 7.2.2019.

Brzy nás také čekají jarní prázdniny, které budou od 4.3 do 8.3.2019.

 

BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Setkání Rady žáků proběhlo dne 14.3. 2019.

Projednávali jsme den otevřených dveří naší školy na kterém se budeme také podílet. Dopoledne otevřených dveří proběhne 23.3.

Prohlédli jsme si také naší práci na zimním vydání Plhovského zpravodaje a byli jsme za ni i pochváleni.

19.3 nás navštíví sestřičky ze zubní ordinace a ukážou nám, jak si správně čistit zuby.

Téma měsíce zní: vážíme si věcí kolem sebe. V rámci tohoto tématu proběhne jarní úklid školy.

 

DUBNOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Setkání Rady žáků proběhlo 4.4. 2019.

Tématem měsíce je pozitivní hodnocení, sebehodnocení a sebeúcta. Toto téma bychom měli probrat v hodinách OEV.

Projednávali jsme také události tohoto měsíce.

Důležitou akcí na tento měsíc jsou přijímací zkoušky na střední školy, na které se deváťáci pilně připravují.

15.4. se sejde pedagogická rada, která bude hodnotit chování a prospěch žáků.

16.4. se 7. a 8. třídy vydají do divadla a v tento den také proběhnou konzultační schůzky, na které by měli přijít nejen rodiče, ale také děti.

Všichni se už moc těšíme na velikonoční prázdniny a státní svátky, které budou od 18.4. do 22.4.

 

KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Naše žákovská rada se konala 2. 5. 2019.

Nejdříve jsme si popovídali o tématu měsíce, které se týkalo odpovědnosti za své zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu.

K důležitým akcím tohoto měsíce patří projektový den na 2. stupni, na který se všichni moc těšíme.

Dále bude následovat zájezd žáků z 6. a 7. tříd do Anglie a na Slovensko a deváťáci budou obhajovat své závěrečné práce.

21. května proběhnou třídní schůzky rodičů a od 27. května začíná období školních výletů, které končí 7. června.

Našim úkolem bude dodat poslední příspěvky do našeho jarního vydání Plhovského zpravodaje.

 

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ RADY ŽÁKŮ

Setkání Rady žáků proběhlo dne 13. 6. 2019.

Tématem tohoto měsíce je osobní bezpečí.

Projednávali jsme také školní akce na červen.

17. 6. budeme závodit o Pohár města Náchoda a 18. 6. si děti zasoutěží na Olympijském dni 1. stupně. Starší děti z Rady žáků přichystají pro mladší děti hry a soutěže na zahnání nudy ve volných chvílích mezi jednotlivými soutěžními disciplínami. Hned další den, 19. 6., budou sportovat ti starší na Olympijském dni 2. stupně.

Pedagogická rada proběhne 20. 6. a 24. 6. se budeme naposledy učit podle rozvrhu. Školní akademie se bude konat 26. 6. během dopoledne pro žáky a v 17:00 pro rodiče.

28. 6. v 10:00 se bude předávat již očekávané vysvědčení