Třída 4. B

Škola v přírodě

10.6.2019

Ivana Kábrtová

Ve dnech 3.-7.června jsme byli ve škole v přírodě na chatě Jurášce v Olešnici. Měli jsme krásné počasí, jen občas trochu zapršelo. Z fotografií můžete vidět naše krásné zážitky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sazka - Olympijský víceboj

4.5.2019

Ivana Kábrtová

V úterý 30.dubna byl na naší škole projektový den pro žáky 1. stupně, zaměřený na tělesnou zdatnost dětí. Děti dokazovaly své schopnosti v disciplínách Olympijského víceboje. Na fotografiích si můžete prohlédnout záběry z těchto stanovišť: skok z místa, hluboký předklon, sed - leh, postoj čápa, hod plným míčem ze sedu, T-běh a běh na 60 metrů.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Plavecký výcvik

28.1.2019

Ivana Kábrtová

V pondělí 28.ledna jsme naposledy vyjeli do bazénu. Tři měsíce se děti opět zdokonalovaly v plavání. Dnes v poslední lekci byly závody a každý předvedl, co se naučil. Naše fotografie přiblíží průběh celého výcviku.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Finanční gramotnost

16.1.2019

Ivana Kábrtová

Je důležité umět zacházet s penězi tak, abychom mohli spokojeně žít.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Beseda v knihovně

4.1.2019

Ivana Kábrtová

V pátek jsme navštívili městskou knihovnu, kde jsme měli vyjednanou besedu o knížce Petry Braunové : Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Knihu jsme neznali, proto jsme se zájmem poslouchali paní knihovnici Dostálovou, která nás s ní seznámila. Mluvili jsme o šikaně, záměrném ubližování a o tom, že když něco provedeme, těžce se to napravuje. Knihu si určitě přečteme. Děkujeme paní Dostálové za poutavou besedu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Vánoční besídka

21.12.2018

Ivana Kábrtová

Poslední předvánoční den byla ve třídě dobrá nálada a krásně nám tam vonělo vánoční cukroví od maminek.První hodinu jsme si četli vánoční příběhy a pak jsme se vydali do lesa se zeleninou za zvířátky. Po návratu do třídy jsme si povídali o vánočních zvycích, pobavili se vánočním testem a rozbalili si dárky. A pak hurá domů! Tak šťastné a veselé Vánoce!

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Čertoviny

11.12.2018

Ivana Kábrtová

Po roce tu máme opět adventní čas - čas těšení se na Vánoce. To nám vždy připomenou "Čertoviny", kdy se žáci 9.ročníku převléknou za návštěvníky z nebes a pekla. Přicházejí k dětem na 1. stupeň, aby některé pochválili a nezbedníky zase napomenuli. V naší třídě se pár hříšníků dobrovolně přiznalo - dostali uhlí, ostatní hodné děti dostaly bonbony. Na rozloučenou s Mikulášem, andělem a čerty jsme jim zatančili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

100 let České republiky

16.11.2018

Ivana Kábrtová

Ve středu 7.listopadu byl projektový den, ve kterém jsme si připomněli 100 let naší republiky.

Cílem bylo dozvědět se něco o vzniku naší republiky, prvním prezidentovi a době, která tehdy byla.

Dále jsme využili letošní vlastivědné učivo o České republice a zkusili si ve skupinách sami prostudovat a stručně zapsat zadaný úkol. Nakonec byl zábavný vlastivědný test a zhodnocení práce za celý den.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Dopravní hřiště

2.10.2018

Ivana Kábrtová

Ve čtvrtek 27.září jsme se zúčastnili půldenního cyklistického výcviku na dopravním hřišti v Bělovsi. BESIP pravidelně organizuje pro žáky 4.ročníků dvě setkání - při prvním ( září ) si děti trénují jízdu na kole a dopravní předpisy a na tom druhém ( květen ) prokáží svoje znalosti a dovednosti v testech. Děti, které ve zkoušce obstojí, získají cyklistický průkaz a budou se moci stát účastníky silničního provozu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Naše třídní pravidla:

24.9.2018

Ivana Kábrtová

1.Na vyučování jsem připraven včas.

2.Umím naslouchat a neskáču do řeči.

3.Když chci něco říct, hlásím se.

4.Při hodinách dávám pozor a nevyrušuji.

5.Neberu a neničím cizí majetek.

6.Neposmívám se kamarádům.

7.O přestávkách se chovám slušně. Nekřičím.