Třída 4. B

Dopravní hřiště

2.10.2018

Ivana Kábrtová

Ve čtvrtek 27.září jsme se zúčastnili půldenního cyklistického výcviku na dopravním hřišti v Bělovsi. BESIP pravidelně organizuje pro žáky 4.ročníků dvě setkání - při prvním ( září ) si děti trénují jízdu na kole a dopravní předpisy a na tom druhém ( květen ) prokáží svoje znalosti a dovednosti v testech. Děti, které ve zkoušce obstojí, získají cyklistický průkaz a budou se moci stát účastníky silničního provozu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Naše třídní pravidla:

24.9.2018

Ivana Kábrtová

1.Na vyučování jsem připraven včas.

2.Umím naslouchat a neskáču do řeči.

3.Když chci něco říct, hlásím se.

4.Při hodinách dávám pozor a nevyrušuji.

5.Neberu a neničím cizí majetek.

6.Neposmívám se kamarádům.

7.O přestávkách se chovám slušně. Nekřičím.