+420 491 427 252    |  Domů   |   Login   |   Pošta   |   Známky

Třída 3. A

Čertoviny

2. 12. 2016

Klára Šofrová

Jako již tradičně nás i letos začátkem prosince navštívila trojice Mikuláš, čert a anděl. Většina dětí byla pochválena za svou školní práci, snahu a také třeba znalosti v matematice nebo českém jazyce. Našli se bohužel i tací, kteří měli velmi blízko k tomu, aby si je čert odnesl rovnou do pekla. Byla jim udělena přísná výstraha a já i jejich spolužáci doufáme, že se pro příští měsíce polepší ve svém chování a ve třídě se nám tak všem bude lépe pracovat.  

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projektový den

7.11. 2016

Klára Šofrová

Ve středu 2. 11. jsme se v rámci projektového dne zabývali ohleduplností člověka k přírodě. Nejprve jsme si přečetli ukázky pohádek, které ilustrovali, proč je starost a péče o přírodu pro člověka důležitá.

V další části dopoledne jsme se zaměřili na význam třídění odpadu pro naši planetu. Děti ve skupinách obcházely různá stanoviště, na nichž hrály hry, které jim pomohly poznat, jaké druhy odpadů rozlišujeme, jak je máme správně třídit, jak jsou materiály nadále recyklovány apod.

Po získání teoretických vědomostí se děti rozdělily na skupinky a každá si zvolila jeden z osmi druhů odpadů (sklo, plast, papír, kov, nápojové kartony, elektroodpad, bioodpad a směsný odpad). Děti potom musely z přinesené popelnice správně vytřídit odpad a rozeznat co do kterého kontejneru patří.

Abychom se všemi druhy správně naložili, vydali jsme se na průzkum do okolí školy. Žáci měli za úkol zjistit kolik kontejnerů jejich barvy, se v okolí školy nachází. S překvapením zjistili, že i přesto, že ve škole již od začátku školního roku pečlivě rozdělují nápojové krabičky od plastů, tak na našem sídlišti se nenachází ani jeden kontejner na tento druh odpadu, stejně tak jsme marně hledali koš na kovový odpad.

V závěru dopoledne každá skupina vyrobila z přinesených obrázků krásné plakáty, které dobře ilustrují, které odpad patří do které popelnice. Řada dětí konstatovala, že po dnešním dni budou i doma odpad třídit lépe, protože už vědí, jak je to důležité.  

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

 Pravidla naší třídy 

26. 9. 2016 

Klára Šofrová

V rámci prvních hodin Etické výchovy si žáci stanovili třídní pravidla pro tento školní rok. Tvorbu pravidel pojali velmi odpovědně a během téměř dvou hodin skupinové práce vybrali pět nejdůležitějších věcí, na jejichž dodržování by se letos chtěli soustředit. V hodině pracovních činností pravidla zpracovali, tak aby se staly i ozdobou naší třídy. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

2016 © Copyright Základní škola Náchod - Plhov | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS | Mapa stránek