Třída 3. A

Plavecký výcvik

20. 11. 2018

Renáta Langenbergerová

Začátek letošního školního roku jsme zahájili nejen učením, ale také plaveckým výcvikem, který jsme ukončili 6. 11. plaveckými závody s medailemi a mokrým vysvědčením. Děti se v průběhu výuky naučili nebát se vody. Vědí, že jim neublíží, když do ní ponoří hlavu, skočí nebo se na ni jen tak položí. Voda je fajn, když se to v ní umí. A to bylo cílem celého plavání.   

Projekt První republika

7. 11. 2018

Renáta Langenbergerová

Letošní první projektový den jsme věnovali stému výročí vzniku Československé republiky. Seznámili jsme se s největší osobností té doby T. G. Masarykem, jehož portrét jsme si všichni nakreslili. Vytvořili jsme, spolu s rodiči vlastní rodokmen, vyzkoušeli si krasopis a pracovali se slovy jistota, spolupráce, opřít se jeden o druhému. Velkou pozornost si zaslouží vlastní příspěvky dětí a rodičů v podobě rodinných fotografií a dobových předmětů, které jsme si ve třídě vystavili. Spolupracovali jsme nejen se spolužáky a paní učitelkou, ale hlavně s rodiči, kteří nám doma s přípravou projektového dne hodně pomohli. Bez jejich pomoci by tento den nebyl tak zajímavý. Ale hlavně, zjistili jsme informace o svých předcích a teď už také víme, jak vypadali. Všichni jsme si to krásně užili a děkujeme všem.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Třídní pravidla

5. 10. 2018

Renáta Langenbergerová

  1. Nedělám nic, co by mohlo komukoliv ublížit.
  2. Nevyrušuji ostatní, když pracují.
  3. Nikdo mi bez dovolení nebere mé věci.
  4. Mluví vždy jen jeden.
  5. Mám včas připravené věci.