9.B

Projektové vyučování 6. a 9. tříd v angličtině

13. 3. 2019

Alena Macková

První hodina ve středu 20. února byla pro žáky 6. a 9. tříd ze skupiny paní učitelky Mackové dlouho očekávaným dnem. V plánu totiž bylo propojení obou skupin a vzájemná spolupráce v angličtině.

Pro deváťáky byla práce náročnější, protože si museli pro své mladší spolužáky připravit celou vyučovací hodinu, což obnášelo vysvětlení přítomného času prostého a průběhového, následné uvedení rozdílů v používání obou časů, upozornění na pravopisné změny při tvoření slov a tzv. signální slova a jejich postavení ve větě. Příprava obnášela i práci na počítači, kdy si deváťáci samostatně vytvořili pracovní listy pro šesťáky, a tak si mohli vyzkoušet, co všechno obnáší příprava na hodinu. A k tomu, aby mohli „učit“, museli sami látku důkladně pochopit, takže společně s paní učitelkou si znovu prostudovali gramatiku a připomněli si tak používání dvou nejčastěji užívaných časů.

Před samotnou hodinou panovala na obou stranách velká nervozita. Úkolem šesťáků bylo vybrat si „svého“ deváťáka. A pak už vše začalo výukou ve dvojicích. Deváťáci svým mladším kamarádům nejprve kompletně vysvětlili jednotlivé gramatické části a poté jim zadali samostatnou práci v podobě svých vytvořených pracovních listů. A aby hra na učitele byla kompletní, došlo i na hodnocení. Mnoho šesťáků se tak mohlo pochlubit jedničkou za pěkně odvedenou práci.

Nakonec se obě skupiny společně vyfotily a žáci se shodli, že se jim hodina velmi líbila a rádi by si podobný projekt zopakovali. A to nejen aby se něco nového přiučili či zopakovali, ale také kvůli vytváření nových vztahů. Šesťáci i deváťáci se shodli, že už kolem sebe na chodbách nemusí jen tak chodit a sotva se pozdravit, ale že mají v další třídě možnost najít si nové kamarády, přestože je mezi nimi věkový rozdíl.

Ráda bych poděkovala paní učitelce Janě Línkové a Stanislavě Havlenové, které umožnily žákům devátých tříd, aby naše hodina mohla proběhnout.

A jak se nám hodina líbila?

Petr J. - Mého výkladu jsem se hodně bál. Bavilo mě připravovat pracovní listy a měl jsem to hned hotové. Učivo jsem si procvičil a jsem si v něm už o dost jistější. Ze začátku jsem byl nervózní, ale po chvíli to ze mě spadlo. Známkování mě bavilo, protože jsem dával jen jedničky. Učit mě bavilo a už jsem také přemýšlel, že se touto cestou vydám. Mohlo to být o něco delší, chtěl jsem si ještě povídat.

Emma Š. - Připravovala jsem se na počítači a pro inspiraci jsem se dívala na cvičení na internetu a pak jsem se snažila napsat vlastní. Co se týče výkladu, tak mi pomohlo si to zkusit doma den předem. Z hodiny jsem byla poměrně dost nervózní, ale probíhalo to v klidu a Marjánka byla hodně tichá, ale spolupracovala se mnou. Na to jaký jsem měla strach, tak mě to opravdu bavilo. Jsem ráda za tuhle zkušenost.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

druhé plololetí

Jaroslav Štěpán

Žáci devátých tříd každý rok mají vypracovat na vybrané téma závěrečnou práci. Tu budou obhajovat 14.května. Do té doby je čeká výběr tématu, práce na tématu, konzultace s vedoucím práce(učitel), odevzdání a obhajoba. Práce má svá pravidla, která jsou uvedena v příloze.

 

 SKOK O VÁNOČNÍHO KAPRA

19. prosinec 2018

Jaroslav Štěpán

DNe 19.12. proběhne tradiční akce ve skoku vysokém. Soutěž proběhne jako vždy v naší tělocvičně, a to od 13 hodin. Konec předpokládáme kolem 15 hodiny.