Děti 6. tříd si vyzkoušely práci archeologů. Skupiny zahrabaly pravěké artefakty do písku, vytvořily mapu a zakreslily, kde se věci nacházejí. Pak si vyměnily stanoviště a hledaly výrobky z keramiky, staré formy, bronzové výrobky. Bylo to zábavné, ale vůbec ne jednoduché vykopávky najít.