Charakteristika ŠD a ŠK při ZŠ Náchod - Plhov

Školní družina se nachází přímo v budově školy, má samostatné herny a pracovny, má   možnost využívání všech prostor školy, hřiště a tělocvičny  přímo v areálu zařízení, koupaliště a les vedle areálu školy.

Školní družina má čtyři oddělení , oddělení se naplňuje do 30 účastníků, celková kapacita je 115 dětí. Do činnosti družiny se mohou po řádném přihlášení zapojit žáci 1.- 5.ročníku, do školního klubu většinou žáci 5.- 9.ročníku ZŠ.

Ve školní družině a školním klubu zájmové vzdělávání zajišťují čtyři plně kvalifikované vychovatelky se specializací zaměřenou na sport, estetiku a přírodovědu.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována průběžná zvláštní pozornost při jejich začleňování  do aktivit.

Vychovatelky  jsou odborně připraveny zvládat situace a dále se průběžně vzdělávají.

Školní rok  2022/2023

Školní družina

1. oddělení  (1.A, 2.A) - Karla Mlezivová, vychovatelkaVěra Rýdlová, vedoucí vychovatelka

2. oddělení  (1.B, 2.A) - Věra Rýdlová, vedoucí vychovatelka

3. oddělení  (2.B,  část 3.A) - Lenka Vrátná,vychovatelka

4. oddělení  (3.B, část 3.A) - Petra Lochmanová, vychovatelka

5. oddělení  (4.A) - Dominika Drábková, vychovatelka
                  

 

Školní klub - Petra Lochmanová a Tetyana Kotlan -  5.tř. a starší dle zájmu a potřeby

Sportovní klub - vedoucí trenérka Jaroslava Pavlovičová, staut. zástupce spolku Věra Rýdlová         (úzce spolupracuje se ŠD a ŠK, pomáhá zajišťovat odborně sportovní aktivity, organizuje trénování a soutěžení v rámci regionu i republiky)                      

Přihlášení do družiny 1.- 2.9.2022 (odevzdání řádné přihlášky).                                              Uzávěrka zápisu (odevzdání vyplněných zápisních lístků) do školní družiny je pondělí 5.9.2022.
V letošním školním roce přijímáme do školní družiny přednostně žáky 1.- 3.tř. dle kapacity ŠD.           

Žáky 4. a 5.tř. ( 3.tř. nad počet kapacity) přijímáme do školního klubu, starší dle zájmu a potřeby.

Přihlášky k aktivitám zájmového vzdělávání přijímáme do středy 14.9.2022.

Pedagogický sbor je stabilní, kreativní, vyznačuje se vysokým pracovním nasazením.

Vychovatelky zodpovědně pracují na svém vlastním portfoliu, navštěvují nejrůznější vzdělávací programy. Přednost dávají  seminářům zaměřeným na rozšíření vlastní odbornosti, aktivních metod učení, komunikace, sebepoznání, poznání osobnosti žáka, vztahů v oddělení, na metody týmové spolupráce.

 

Zájmové vzdělávání ve školní družině se realizuje  širokou nabídkou kreativních a sportovních aktivit pro volný čas. Připravuje žáky  k přijetí do sportovních tříd v oblasti  lehké atletiky, gymnastiky a míčových her.

Možnost sportovních aktivit rozšiřuje Sportovní klub Plhov – Náchod, z.s., který zaštiťuje i  kvalifikovaný průběh sportování. Pravidelně sportující děti jsou členy sportovního klubu

Vychovatelky s dětmi pořádají koncerty a veřejná vystoupení, výstavy, zúčastňují se a organizují soutěže, turnaje.

Rodiče mohou navštívit činnosti zájmového vzdělávání a mají možnost  spoluúčasti. Jsou zváni na vystoupení, soutěže a výstavy.

Informace o účastnících zájmového vzdělávání jsou možné denně, po domluvě nebo při příležitosti konání třídních schůzek školy.

Provoz školní družiny

6,30 - 8,00

11,45 – 17,00

Provoz družiny začíná v 6,30 hod současně s otevřením budovy školy, děti ze šaten docházejí do družiny na ranní činnost , v 7,40 hod vychovatelka odvádí děti ke třídám, kde poté sleduje jejich přípravu na vyučování .

Žáci docházejí a odcházejí do družiny dle přihlášky. Po ukončení vyučování 1.tř. předává učitelka vychovatelce, následuje oběd ve školní jídelně v budově školy , poté s vychovatelkou odcházejí prvňáci do školní družiny. Od 2.tř odvádí učitelka děti na oběd, povinností žáků je okamžitě dojít samostatně do ŠD po skončení vyučování a po obědě. Vyzvednutí nebo samostatný odchod dětí probíhá v době do 13ti hod., pak až v 15 hod.

Odpolední zaměstnání v době mezi 13 -15 hod. probíhá v odděleních, ve specializovaných aktivitách, v budově i venku na hřišti a v přírodě.

V době mezi 15,00 – 17,00 hod. se  děti zapojují do zájmových aktivit.

Rozcházení dětí, které nejsou přihlášené do zájmových aktivit probíhá do 16,00 hod.

Nabídka zájmových aktivit :

Aktivity hudební - Hra na flétnu a sbor

Aktivity pracovně-technické a výtvarné – Dovedné ruce, Vaření

Aktivity přírodovědné a pracovně-technické – Páni kluci

Aktivity sportovní  -   Sportovní aktivity, Plavání a bruslení, Vybíjená-přehazovaná

 

Gymnastika, Atletika, Korfbal jsou organizovány naším sportovním klubem

- vedoucí trenérka Jaroslava Pavlovičová

(Všechny sportovní aktivity organizujeme ve spolupráci s naším sportovním klubem SK Plhov - Náchod, z.s.)

Kontakty ŠD : pevná linka : 491 428 407

                         mobilní telefon : 733 311 005