Třída 4. A

Dopravní hřiště

21. 4. 2023

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sazka - Olympijský víceboj

18. 4. 2023

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Plavecký výcvik - závody

13. 4. 2023

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Plavecký výcvik - hry

30. 3. 2023

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Plavecký výcvik - vodní pólo

9. 3. 2023

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sociální sítě a jejich rizika - beseda

28. 2. 2023

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Městská knihovna v Náchodě

27. ledna 2023

Renata Dostálová

V pátek jsme navštívili Městskou knihovnu v Náchodě. Programem besedy s paní knihovnicí Jitkou Dostálovou byla detektivní literatura pro děti. Děti měly možnost dozvědět se, jak funguje detektivní práce, jak vznikají detektivní knihy plné napětí a dobrodružství, seznámit se s autory detektivek pro děti. Poté děti utvořily 4 detektivní týmy a samy pátraly po zloději. Měly spoustu indicií z oblasti trasologie, kryptologie i grafomotoriky a jejich společná práce vedla k odhalení zloděje.

V závěru setkání si některé děti vypůjčily knihy, ty, které ještě průkazku do knihovny nemají, si vzaly přihlášku, aby si také mohly vybírat knížku ke čtení podle svých představ.

Děkujeme paní knihovnici Dostálové za připravený program a přejeme náchodské knihovně spoustu spokojených čtenářů.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vánoční besídka

22. 12. 2022

Renata Dostálová

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Házená

7. 12. 2023

Renata Dostálová

Tři listopadové úterky jsme v rámci Tv trénovali házenou. První dvě lekce děti pod vedením trenérky nacvičovaly házení, pohyb s míčem i střelbu do brány. Na posledním setkání už děti hrály házenou.

Ve třídě máme několik házenkářů, ti si samozřejmě věděli rady v každé situaci, ale i ostatní si vedli skvěle. S míčem si děti díky pravidelné hře korfbalu rozumí a házení na bránu místo do košů byla pro ně příjemná změna.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Čertoviny

6. 12. 2023

Renata Dostálová

V pátek jsme měli nečekanou návštěvu - navštívil nás Mikuláš s dvojicí neposedných čertů a třemi krásnými anděly.

Mikuláš zhodnotil práci i chování dětí, čerti hledali své oběti a vyzkoušeli i čertovský pytel, hodní andělé hlídali děvčata a každou ozdobili hvězdičkou.

I když už jsme čtvrťáci, čertovská návštěva nám udělala radost, jen škoda, že hodně žáků bylo nemocných. Moc děkujeme žákům 9. A, kteří pro náš čertoviny připravili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Anglický jazyk - ANIMAL GROUPS

5. 12. 2022

Alena Macková

Při hodině angličtiny jsme se tentokrát zaměřili na zvířátka. Každá skupinka si vybrala svůj druh. Vyhledávali jsme informace, co jednotlivá zvířata jedí, kde žijí a jestli jsou pro člověka nebezpečná. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Voda je život

16.11.2022

Renata Dostálová

Voda je život - to byl název našeho celodenního projektu v polovině listopadu.

Děti pracovaly ve čtyřčlenných skupinách, ve kterých společně přemýšlely a následně diskutovaly nad otázkami: Odkud se voda bere? Jakou průměrnou denní spotřebu vody mají lidé v České republice? Jak velký je kubík vody? Kolik voda stojí? A jak můžeme i my přispět k šetření vody? ...

Prakticky si děti vyzkoušely, jaký je objem některých nádob a kolik l nebo ml se do nich vejde. Jejich odhady byly zpočátku hodně nepřesné, ale po chvíli přelévání vody z nádoby do nádoby už jejich odhady byly mnohem přesnější.

Z vlastivědy známe hlavní řeky ČR, tentokrát děti do mapy zakreslovaly přehradní nádrže na řekách a radily se, jaké je jejich využití.

V závěrečné části dne se děti věnovaly návrhu plakátů, jak a kde se dá voda ušetřit. Nápadů na šetření vody měly děti spoustu, každý návrh byl jedinečný.

Projektový den se vydařil a věřím, že získané informace děti využijí i v běžném životě.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Halloween a české dušičky

1. listopadu 2022

Renata Dostálová

Minulé úterý jsme si připomněli halloweenský svátek. Vyprávěli jsme si, že se jedná o velmi starý (původně keltský) zvyk, který se k nám dostal z anglicky mluvících zemí, především z USA nebo Velké Británie. Některé děti se nachystaly a přišly v působivých kostýmech a po škole to hýřilo barvami, na chodbách jste mohli potkat malé čaroděje i čarodějky, ale i spoustu dalších strašidelných postaviček.

1. listopadu si připomínáme i typicky český svátek - dušičky. Je to den, kdy vzpomínáme na své blízké, kteří už tu s námi nemohou být. Většina dětí byla s rodiči během podzimních prázdnin na některém hřbitově rozsvítit světýlka pro ty, které jsme měli moc rádi. A určitě to vzpomínání na ně nebylo jen smutné.

A jedno foto navíc je z krásného podzimního dne, kdy jsme byli v náchodském divadle na představení Malý princ.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 Anglický jazyk - My hoodie

22. října 2022

Alena Macková

V minulém týdnu se z nás stali návrháři oblečení. Každý z nás si navrhl svou vlastní mikinu, kterou si zároveň dle anglických instrukcí ozdobil svými oblíbenými motivy. Naučili jsme se v angličtině pojmenovat školní předměty, které máme rádi, pohádkové postavy, oblíbené činnosti a taky rok, kdy jsme se narodili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Dopravní hřiště

23. září 2022

Renata Dostálová

V minulém týdnu jsme v pátek vyrazili na dopravní hřiště. Čekala nás jízda na kole a připomenutí pravidel silničního provozu.

Jízdu na kole zvládly všechny děti s jistotou, jen některé dopravní značky ještě úplně nerespektovaly. Ale ke konci už každý věděl, že na stopku musí zastavit, jak se jezdí na kruhovém objezdu i do kterého pruhu se zařadit na křižovatce. V učebně s interaktivní tabulí se děti zapojily do poznávání dopravních značek a do řešení možných situací na silnici. Některým to šlo už teď výborně, ostatní na znalostech dopravní výchovy ještě zapracují v rámci hodin, které zařadíme ve škole. A určitě děti získají další zkušenosti i během cestování s rodiči.

Dopoledne se i díky krásnému počasí vydařilo a my se budeme těšit na jaro, kdy půjde o získání průkazu pro cyklistu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde