Třída 4. A.

Třídní pravidla

14. září 2020

Magda Vojtěchová

NAŠE TŘÍDNÍ PRAVIDLA

  1. V hodinách pracujeme a nerušíme spolužáky, vzájemně si nasloucháme.
  2. Používáme slušná slova i když jsme naštvaní (nemluvíme sprostě).
  3. Pečujeme o svou třídu.
  4. Jsme kamarádi, neděláme si naschvály, neubližujeme si.

 

Schůzky SRPDŠ

1. září 2020

Magda Vojtěchová

Ve čtvrtek 3. 9. v 16:30 se konají třídní schůzky SRPDŠ.

Těším se na Vás.