Akce a foto

Školní rok 2020/21

AKTUÁNÍ INFORMACE :  

Vážení zákonní zástupci, Vaše dítě od nás obdrželo formulář  Žádost o přijetí do školní družiny pro školní rok 2021/22. Žádáme vás tímto o vyplnění, vyjádření o jeho účasti v příštím školním roce z důvodu přípravy následujícího roku ve školní družině.

Na základě vyplněné Žádosti obdržíte Přihlášku k zájmovému vzdělávání 1. září 2021.

Pokud bychom z kapacitních důvodu nemohli Vaši žádost přijmout a dítě ve školní družině přijmout, sdělíme písemně a budeme hledat cesty, jak situaci  řešit.

Termín odevzdání Žádosti je 15.6.2021.

Děkuji, Věra Rýdlová , za vedení ŠD,ŠK


Provoz ŠD a ŠK obnoven 10.5.2021 pro všechna oddělení .

Testování na covid 19 - v pondělí  po vstupu do budovy na ranní družinu v  6,30- 7,20.

Provozní doba naší ŠD ( s ohledem na okolnosti) :  6,30 - 8,00, 11,45- 16,00 .

Děkujeme, že dodržujete časy - odchody a vyzvedávání dětí ze družiny.


 Červen 2021

To nás čeká to nás nemine :

Oslavujeme Mezinárodní den dětí

V pondělí 31.5. Oslava dne dětí - hra s tajenkou pro všechna oddělení ŠD,ŠK na školním hřišti

V úterý - Sportovní aktivity a 3.oddělení Ptáčků - vycházka na zmrzlinu - využití reklamní akce zmrzlinárny "Točená" na ulici Pražská

Setkání u ohníčku - pátek 4.6. (změna termínu možná po domluvě dětí s vychovatelkou) - opékání, co si kdo donese.

Uspořádáme malé atletické závody.

Připravujeme rozloučení s páťáky - Zahradní slavnost., termín upřesníme.

Tvoříme, stříháme, šijeme.

Malujeme, učíme se přesnosti - vybarvujeme.

Hrajeme hry pro rozvoj klíčových kompetencí.

Hrajeme si s hračkami, hrami. Učíme se pravidla.

Čteme a předčítáme, rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Tvoříme, ilustrujeme prožitky z poslechu.

Chodíme na procházky do jarní přírody. Sledujeme rostliny, zvířata.

Všímáme si nepořádku v lese, uklízime.

Hrajeme společně připravované hry-dětská joga v přírodě-stopovaná, procházka po úkolech.

Zdokonalujeme se v pohybu - využíváme atletické prvky.

Jezdíme na koloběžkách, hrajeme kopanou na hřišti.


Květen 2021

Ptáčci z 3.oddělení slavili "čarodějnice" se zpoždením 

Vzhledem k rotační výuce druháci svůj první jarní oheň roztopili až první květnové úterý. Cestou na hřiště v zatáčce na Babí soutěžili a plnili zajímavé úkoly.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.  

Nejlépe nám je v přírodě...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.  

Ve "spoldě" je zábava vždycky....

Mezinárodní den dětí

Slavili jsme společně na školním hřišti už 31.května. Hledali jsme obrázkové indicie pro tajnou zprávu. Kdo objevil všechny obrázky s čísly, obdržel abecední nápovědu a mohl rozšifrovat zprávu. Zprvu se to zdálo jako obtížný úkol, nakonec ho zvládli všichni. Za odměnu si v kouzelném kufru mohli všichni vybrat malou odměnu za práci.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde


Duben 2021

V úterý před Velikonocemi tým vychovatelek připravil v lese nad Shell procházku se čtrnácti úkoly, "Šipkovanou" pro děti a jejich rodiče, prarodiče. Bohužel už do velikonočních svátků hra byla poničena, našli se vandalové, kteří hru ostatním zkazili. Paní vychovatelky na upozornění z veřejnosti průběžně reagovaly, obden - a to i ve dnech volna, hru opravovaly. Naposledy úplně celou hru znova připravily a nainstalovaly ve čtvrtek 8.4. v dopoledních hodinách. Avšak podle informace v čase mezi 16tou až 18tou hodinou partička nezvedenců opět zaútočila a neuměla se jinak pobavit, než opět zkazit zábavu jiným. 

Měly jsme v bodoucnu v úmyslu s podobnými akcemi u plhovského sídliště pokračovat, ale....

Děkujeme všem za kladné ohlasy na naši hru, jsme rády, že mnozí stihli a v lese si užili...

Čarodějnický týden

Prvňáci z oddělení Slůňat a Opiček čarovali celý týden ve družině, v lese i na hřišti. Stavěla se lesní obydlí, prolézala pavoučí stezka, dělaly se malé fyzikální pokusy, vyráběly se kouzelnické hůlky a čarodějnice.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.   

Čarodějnické hrátky

Na hřišti se v úterý 26.dubna uskutečnil slet čarodějů a čarodějek. Sportovalo se s košťaty, běhalo v sukních, zkoušel se slalom s domácími mazlíčky, házelo se s klobouky a malovalo na asfalt.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.   

V dubnu si ve družině konečně užívali na střídačku i nejstarší děti ze 3., 4. a 5.třídy

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.   

Opékání buřtů

Ve středu 27.dubna se prvňáci domluvili na opékání. Cestou na hřiště v zatáčce, kde je ohniště,sbírali dříví a pak se vystřídali u ohníčku při opékání toho, co si donesli.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.   

V pátek 30.dubna si u ohně užívali třeťáci z Pejsků a Kočiček. Nechybělo pálení čarodějnice.

 


Leden,únor, březen 2021

Tři králové v 1.oddělení

První týden v lednu, po návratu z vánočních prázdnin do školní družiny, si Slůňata užívala tříkrálový týden.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.   

Hrajeme si na sněhu

Měsíc leden i únor letos nebyl skoupý na sníh. Všechna oddělení si sněhu užívala, kde se dalo.

Na lopatách se hned jezdilo i na školním hřišti, nejvíce tam řádili Ptáčci ze druhé třídy. Jakmile pořádně nachumelilo, zkoušel se na střídačku kopec na Babí nebo u Vojenského hřbitova. Často se na hřišti i stavělo ze sněhu. Opičky vybudovali iglů.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Ptačí projekt ve 2.oddělení

Prvňáci z oddlení Opiček pozvali ostatní oddělení na stopovanou s úkoly. Ve družině se vyráběla  ruličková krmítka pro ptáčky se semínky,  Opičky se pochlubili  také modely ptačích budek.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Eskymácké hrátky

Výborné sněhové podmínky letošní zimy nám umožnily prožít Eskymácké hrátky naplno. Tříčlenné eskymácké posádky se vydaly se saněmi plnit připravené úkoly.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.   

Masopustní hrátky

V naší školní družině se slavil i letos Masopust. Nesetkali jsme se společně při zábavě, ale prožili jsme ho zvlášť v jednotlivých odděleních. Opičky čarovali, Ptáčci provozovali taneční hry ve společenské místnosti.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Bavíme se v přírodě 

Slůňata mají ráda řádění v přírodě, letošní zimu i předjaří si i tam užívala na sněhu.

 


Ohlédnutí za podzimem 2020

Před začátkem nového školního roku, v srpnu, bylo vše naplánováno. Nabídneme našim dětem všechny aktivity jako obvykle.  V září, než se znova ve škole nasadily roušky, jsme si ještě tak tak stihli prohlédnout nové tváře prvňáčků. Než se však všechny aktivity zájmového vzdělávání stačily rozběhnout, v říjnu bylo naše školské zařízení, společně se základní školou, pro děti uzavřeno.

1.oddělení - Slůňata -1.A

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

2.oddělení - Opičky - 1.B

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

V této nelehké době, nejen pro děti a jejich učitele, se vychovatelky aktivně zapojily do distančního vzdělávání žáků plhovské školy. Pomáhaly s distanční výukou ve třídách, posílily tak řady asistentů pedagoga. Pracovaly na svém osobnostním a odborném růstu, vyhledávaly vzdělávací zdroje, účastnily se webinářů. Zapojily se do systému zajišťování hlídání dětí zaměstnanců IZS.                  Hlavně se však těšily na návrat dětí do školy, připravovaly, komunikovaly a radily se spolu formou videokonferencí.

3.oddělení - Ptáčci - 2.A

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.                                   

 V druhé polovině listopadu se nám do družiny děti postupně vrátily, ale ne všechny ke svým vychovatelkám do svých oddělení. Podařilo se nám ale, díky dobré organizaci, flexibilitě vychovatelek a ochotě asistentek ve družině, zajistit opět pobyt všem přihlášeným dětem a dodržet i tak všechna hygienická doporučení. Dětem zajišťujeme denně pohyb venku, v lese nebo na hřišti.

4.oddělení Pejsci - 3.B, 4.A

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Stálý pedagogický sbor plhovských vychovatelek si zakládá na týmové spolupráci, zdokonaluje se stále ve vzájemné komunikaci. Zkušenější vychovatelky se snaží předávat své pedagogické dovednosti těm méně zkušeným. Mladší kolegyně zase těm starším pomáhají s novodobými komunikačními možnostmi a jejich využitím v praxi. Reagujeme pružně na nově vzniklé situace. Snažíme se i teď naplňovat náš školní vzdělávací program novými způsoby. I v této složité době společně vyhledáváme, vymýšlíme a pořádáme tradiční i nové akce, jen se na nich společně hromadně fyzicky nepotkáváme.

Školní klub - Koťata - 3.A, 4,B, 5.tř.

- v letošním školním roce vedou mladé vychovatelky Tetyana Kotlan a Pavla Mertlíková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Učíme se anglicky - hrajeme si s novou paní vychovatelkou 

Co se letos povedlo, co do Vánoc děti v plhovské družině zažily

V listopadu jsme využili sportovní výzvu Déčka a trénovali jsme atletické prvky v aleji.                    Ověřili jsme si přírodovědné znalosti poznáváním hub na obrázcích, zahráli jsme si v lese pexeso a starší děti tripexo.

Předčítáme, podporujeme čtenářskou gramotnost dětí, vytváříme ilustrace k četbě 

     

V prosinci jsme se vydali do města obdivovat vánoční strom na náměstí, betlém, výzdobu města.   

 

                                 

Užili jsme si i prvního sněhu. Prvňáci vyběhli na Bory a zkoušeli jízdu na lopatách. Druháci a starší děti stavěli a užívali si sněhu na našem rozlehlém školním hřišti.                   

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.                                                           

Ze družiny se vysílala Mikulášská videokonference dětem do první třídy.  Těšili jsme se na Vánoce. 

 

                                        

Ve školním klubu vznikl vánoční fotoateliér, kde tvořila vášnivá fotografka Tetyana Kotlan, letos nová paní vychovatelka. Umí dobře anglicky, ráda by to ve družině a klubu  učila i děti.                                   

                                                                                 

Letošní čertí olympiáda proběhla venku za nečekaně slunečného počasí, naši malí čerti řádili na našem krásném školním hřišti při zdolávání pekelných disciplín - naši čerti zkoušeli slalom na kopýtkách, přeskakovaly a tahali se o čertí hůňky, metali ohnivými disky, skákali v pytlích a hráli si s dušičkami .

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.                                                                                                                               

Hrály se vánoční hry v lese.

Nechybělo ani vánoční tvoření, výroba dárků a přání. Nezapomnělo se na české vánoční tradice.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Děkuji celému týmu vychovatelek a asistentek za spolupráci, vedení školy za podporu našich aktivit. Děkujii rodičům, prarodičům, přátelům naší školní družiny za přízeň                                                    Přeji hodně zdraví a trpělivosti všem. Věra Rýdlová


 Školní rok 2019/20


Vzhledem ke Covid 19 byl provoz školních družin 10.3.2020  rozhodnutím MŠMT MZČR do odvolání zrušen.


Březen 2020

Březen - za kamna vlezem, .....duben, ještě tam budem - a doma budem

Jak jsme spolu trávili první březnový týden ?

Prvňáci se dali do muzicírování.

Někdo si sám rád stavěl nebo vyráběl, jiný stavěl s kamarády.

Někteří hráli hrál hry s paní vychovatelkou nebo předčítali kamarádům. Další řádili v partě.

Třeťáci hráli nové stolní hry.

Ve školním klubu se odpočívalo po vyučování jak to má kdo rád. Kluci hráli šachy, děvčata běhala po družině s podpisovou anketou. 

Edukační program v Galerii Náchod

V prvním březnovém týdnu Páni kluci a děvčata z Dovedných rukou ještě stihli navštívit Galerii Náchod. Po shlédnutí instalované výstavy vyrobili z PET lahví květiny , které se pak staly součástí expozice výstavy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 


Únor 2020

Sníh nám nenapadl, zato jsme si užívali ve družině.

Opičky ze druhé třídy si postavili dům z krabic.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Pejskové si krásně hráli hry a stavěli.

Děvčata z Vaření smažila jablečné pochoutky a připravovala jednohubky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Páni kluci v únoru dokončili soví projekt. stříhali, lepily, malovali a tkali.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Děvčata z Dovedných rukou se věnovala tkaní.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vydařil se i Masopustní rej. Ve společenské místnosti s tančilo a soutěžilo. Po průvodu školou se soutěžilo v tělocvičně.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Takhle si užíváme při Plavání v bazénu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Spolupráce s naším SK Plhov - Náchod, z.s.

V sobot 22.2.2020 se v tělocvičně školy konal Turnaj vybíjené,přehazované a flaškované(pro 1.tř.) ČASPV .

Prvňáci se při flaškované snažili.Vyhráli všechny zápasy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

naše družstvo vybíjené letos turnaj vyhrálo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Školní i třídní korfbalová liga je v plném tréninkovém proudu, termíny zápasů řídí a organizuje J.Pavlovičová. Konal se turnal v hale Jiráskova gymnáziaV sobotu 29.2. hráli mladší v Kutné Hoře. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Gymnastům začala jarní příprava na závody ČASPV, čekají je okrestní, oblastní a republiková kola.

V sobotu proběhly 15.2. Gymnastické závody v Jaroměři


Leden 2020

Zima,zima tu je......snížek poletuje?

Nový rok nás uvítal sněhovou nadílkou. První lednový týden jsme si užívali při stavění a klouzání.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Nová paní vychovatelka

Ve druhém oddělení  "Opiček" pracuje s dětmi paní vychovatelka Petra Lochmanová, která se do školní družiny vrátila po mateřské dovolené. 

"Od Martina po Tři krále"

Estetické aktivity Páni kluci a Dovedné ruce zavzpomínaly společně na vánoční čas na výstavě s výkladem "Od Martina do Tří králů" ve výstavní síni náchodského muzea.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Na svém dalším setkání se kluci i holčičky dali opět do malování a vyrábění.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Lednové sportování

Lednové zimní radování probílo vždy při středečním bruslení na ledě náchodského zimního stadionu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Ve sportovních aktivitách začala příprava na Flaškovanou a Vybíjenou, trénovaly se prvky na zimní pětiboj.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Hurá, máme nové hry a hračky !

Velkou radost udělaly nové hry a hrací pomůcky, které děti objevily ve družině po návratu z vánočních prázdnin.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Spolupráce s naším SK Plhov - Náchod, z.s.

Korfbal

V lednu korfbalisté pokračovali v turnajích školní ligy. minižáci opět hráli na Plhově. Mladší žáci v hale Jiráskova gymnázia.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Gymnastika

Gymnasté cestovali vlakem na soustředění do Kolína.


Prosinec 2019

 Advent byl plný akcí ve všech aktivitách družiny a klubu

Čertí prosincové cvičení

Ve Sportovní aktivitách se to prvních čtrnáct dní v prosinci hemžilo čerty. Při Čertí olympiádě se tradičně bojovalo o dušičku, na Čertí dráze se vyzkoušela trnitá cesta do Pekel, čerti byli pyšní na své hůňky a pořádně si s nimi zacvičili rozcvičku. Soutěžilo se, vozilo na pytlech i v pohádkovém hrnci. Společně se překonávalo na žíněnkách ohnivé jezero. Čertům to moc slušelo, nálada byla výborná, hrál se pekelný florbal i oblíbená "restaurace".

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Čerty jsme si upekli i snědli

Páni kluci se děvčaty tradičně sešli při společném pečení čertů. Kynuté těsto vonělo citronovou kúrou a vanilkou ve družině ještě před upečením. Práce se ve cvičné kuchyni se vydařila, celá škola voněla čerstvě upečenou dobrotou.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Flétny v prosinci tradičně vystupují

Hudební těleso naší družiny první týden navštívilo seniory v Harmonii. Flétnový soubor doprovázely letos po letech i kytary. Koncert se vydařil, babičky a dědečkové dojatě tleskali.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Druhý prosincový týden naši muzikanti přijali pozvání jako hosté na vystoupení do mateřské školy na Plhově.

Ztratil se čertík - čertík se našel

Každý rok se to stane. Při návratu do Pekla se čerti poperou a něco u  nás na Zemi zapomenou. Ti, koho čerti do Pekla neodnesli, si vezmou do Sportovních aktivit baterku a vydají se do lesa na dobrodružnou zimní výpravu. Než se venku pořádně setmí, přetahují se v zrcadlovém sále o čertí ocas, před školou se rozdělí do skupin, hledají se po hlase nebo naopak potichu podle obrázků.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vánoční Vaření

Štědrovečerní menu se děvčatům vydařilo. Bramborový salát byl výborný, řízky provoněly školu. Po večeři se nezapomnělo na vánoční zvyklosti. Rozkrojené jablíčko mělo krásnou pravidelnou hvězdičku, skořápky se svíčkou klidně putovaly v misce s vodou. Malé kuchařky tedy čeká radostný nový rok.

Vyráběli jsme a vystavovali

Vánočně jsme zdobili družinu, vystavovali jsme na školní výstavě na chodbě před ředitelnou.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

"Tajemství staré půdy"

Takto se jmenoval náš letošní vánoční program pro rodiče. Připravili jsme ho společně, zapojila se všechna oddělení, hlavně však hudební, taneční a dramatické aktivity. Vánoční atmosféru naladily gymnastky tanečním cvičením se stuhami. Do děje diváky uvedla babička, která svoje vnoučata vyslala na půdu hledat tajemnou truhličku. Na staré půdě bydlí vánoční skřítkové, vnoučata se s nimi seznamují a objevují zajímavé věci. Skřítkové zařídí kouzlo, že uložené věci na půdě ožijí. Taneční kroužek představil pohádkové postavy z Večerníčka. Prvňáci objevují sáňky a radují ze zimy formou pásma hádanek,říkadel a písní. Druháci objevují hračky. Děvčata se proměňují v panenky a něžně tančí na romatickou hudbu, z kluků se náhle stávají medvědi, kteří cvičí sami i se svými plyšovými medvídky. Třeťáci objevují koloběžku a radostně ji rozjedou polkovým krokem, nejprve jednotlivě, na závěr ve dvojicích nebo i trojicích. Kouzlo půdy pomine. Vnoučata nacházejí truhličku, babička ji otevírá, je v ní veliká rolnička. Babička zazvoní a přivolá nové kouzlo, které všichni důvěrně známe jako Vánoce. Zazní tóny fléten, kytar. Všichni učinkující na závěr zpívají novou vánoční píseň. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Spolupráce s naším SK Plhov - Náchod, z.s.

Pekelně tvrdá příprava se vyplatila. Naši kluci-gymnasté uspěli na závodech v Praze i Trutnově.

Oddílový Vánoční dvojboj

Pátek 13.prosince byl pro naše gymnasty a gymnastky štastný. Odměnou za vzorné gymnastické předvedení zvolené disciplýny byla kárka plná ovoce. Vítězové ve své kategorii si vybírali první. Největší zájem byl o meloun nebo ananas.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Zavodili jsme v Sokole Náchod

Přijali jsme pozvání od gymnastů z náchodské Sokolovny. Naše závodní výkony soupeře ze spřáteleného oddílu ohromily.  V sobotu před Štědrým dnem nás čekají ještě závody v Praze.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Prosincový korfbal

Minižáci sehráli mezi sebou opět sobotní zápas. Poslední pátek před Vánočními prázdninami je čeká zápas, na který pozvali všichni naši korfbalisté svoje rodiče. "Táto, mámo, přijď si zahrát ! " Po turnaji se bude popíjet vánoční čaj a ochutnávat jablečný závin, který připraví starší žáci. Nejstarší korfbalisté připraví slavnostní večeři pro všechny hráče a trenéry našeho korfbalového oddílu. Tradičně se bude pak hrát noční korfbal a všichni sportovci se samozřejmě těší na každoroční závěrečné přespání ve škole!


Listopad 2019

Příprava na školní vánoční výstavu a program pro rodiče

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Adventní výlet

Estetické aktivity Dovedné ruce, Vaření a Páni kluci ve středu 27.11.2019 vyjeli společně vlakem na odpolední adventní výlet  do Nového Města nad Metují, cílem cesty byla návštěva výstavy "Čas zvonků vánočních".

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Pouštíme draky

Poslední listopadový pátek foukalo tak, že jsme se obávali jít lesem na louku. Nakonec se jako dračí letiště  osvědčilo školní hřiště.

Sportovní akce - spolupráce s SK Plhov – Náchod, z.s.

Naši nejmladší korfbalisté vyjeli čtvrtý listopadový víkend do Děčína na Korfbalbmánii. V kategorii mladších žáků bojovalo osm týmů. Naši získali cenné druhé místo, prohráli jen s Maďarskem. Minižáci sehráli 5 zápasů v systému každý s každým. Domů si i oni vezli stříbrnou medaili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Druhou listopadovou sobotu náš gymnastický oddíl vyjel na tradiční závody do Vrchlabí.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Poslední listopadový víkend naši gymnasté a gymnastky přijali pozvání od svých sportovních kamarádů z pražského Sokola. V krásném prostředí sokolovny se jim při Memorialu Ady Hochmana velmi dařilo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.Říjen 2019

V říjnu jsme užívali překrásného počasí v lese při houbaření, na hřišti při sportování i při setkávání na tradičních akcích naší školní družiny.

Prvňáci ukončili podzimní pětiboj a zkoušeli cvrkání kuliček.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Druháci si užívali stavění, vyrábění, soutěžení i poslechu na pokračování...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Třeťáci rádi skládají puzzle, hrají hry i sportují...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Ve školním klubu kluci i holky objevili montování z Merkuru...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Všechna odělení se setkávala při tradičních podzimních akcích.

Setkali jsme se u ohníčku, buřty byly výborné.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Beseda s cestovatelkou Kateřinou Motani - EXPEDICE BORNEO.

Ostrov nosatých opic a milých malých slonů - cestopisné promítání pro školní družiny. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Běh spadaným listím 

Letos jsme běžli okruh v lese nad Shell.

Aktivity zájmového vzdělávání nás všechny baví !

Sportovní aktivity využily slunečného říjnového počasí a sportovaly na hřišti i v lese. Slalom mezi stromy i válení sudů bylo bezva. I naše první společné cvičení v tělocvičně nás hodně bavilo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Novinkou mezi našimi stálicemi jsou letos Taneční aktivity...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

První Bruslení jsme si báječně užili...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Na Dovedných rukou se vyráběly z papíru i přírodního materiálu podzimní dekorace...

I Páni kluci objevovali barvy podzimu...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Plavání v bazénu je naší oblíbenou činností...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Spolupráce s naším SK Plhov - Náchod

Korfbalisté se setkávají při zápasech Školní korfbalové ligy. Mladší žáci vyjeli na zápas do Brna.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Tradiční podzimní BĚH HRONOV - NÁCHOD byl již poněkolikáté obohacen o závod pro děti a mládež OD  RADNICE K RADNICI. Byla vyhlášena soutěž mezi účastníky náchodských škol. Plhováci zvítězili s počtem 68 účastníků tohoto závodu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Září 2019

První školní měsíc jsme prožili za překrásného letního počasí. Bavili jsme se sportováním v lese a na hřišti, sbíráním hub. První ohníček se vydařil,opečené buřty chutnaly skvěle.

 

Noví kamarádi ve družině

V prvním oddělení spolupracuje s paní vychovatelkou Karlou Mlezivovou  paní asistentka Gabriela Hanzlová. Pod jejich vedením se naši nejmladší kamarádi rychle seznámili s prostředím družiny i okolím školy. Užívají si na koloběžkách, při stavění v lese i ve třídě při vyrábění. Hodně je baví společné hry a stopovaná v lese.

Celou fotogalerii mužete zhlédnout zde.

Vystupujeme na Kuronských slavnostech 2019

V sobotu 7.9.2019  v 11 hod. na nádvoří zámku Náchod vystoupili naši malí muzikanti a herci  s pásmem "Z pohdky do pohádky". Od rána pršelo jen se lilo, velké chladno bylo. Představení se přesto velmi líbilo. Děkujeme za reprezentaci naší školní družiny i školy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

"Bavíme se sportem"

Na poslední středu v září bylo na školním hřišti  naplánováno odpolední setkání s fotbalovým trenérem. Od rána mrholilo,po obědě se dalo do silného deště. Zachránila nás volná tělocvična, a tak předváděcí akce proběhla pod střechou. V tomto pohybovém spolku jsou ještě volná místa, zájemci o pohyb mohou kontaktovat trenéra.

Celou fotogalerii mužete zhlédnout zde.

Sportovní akce - spolupráce s SK Plhov, z.s.

V sobotu  21.září naši korfbalisté trénovali na naměstí TGM v rámci akce Města Náchod

„Za sportem na náměstí 2019“. Přihrávky se dařily, koše padaly jako na opravdovém zápase.

Celou fotogalerii mužete zhlédnout zde.

Letošní Školní korfbalová liga zahájena

Poslední sobotu v září se hrál v naší tělocvičně první podzimní zápas ˇŠkolní korfbalové ligy". V týdnu před zápasem se trénovalo při hodinách tělesné výchovy, sobotní turnaj se proto vydařil.

Celou fotogalerii mužete zhlédnout zde.


Červenec a srpen - prázdniny se sportovním klubem SK Plhov - Náchod, z.s.

 

Červencové putování po Vltavě

Letos, po letech, se zase  jela Teplá Vltava z Pěkné do Nové Pece. Tradičně se navštívilo divadlo pana Ptáčka v Hořicích na Šumavě - v Pohádkovém lese se hrála pohádka "Čertiku, podej mi brko". Jeden den se prozkoumal nádherný Krumlov. Odpočinkový den proběhl na Lipně na stezce v korunách stromů. Mladé kuchařinky ovládly polní kuchyni, týden krmily 26 hladových krků. Nový stan se osvědčil. Neptun snad vůbec nestárne a vodní víly? Ty jsou rok od roku krásnější.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Gymnastický tábor ve škole

Sportovní klub pořádal ve spolupráci se ZŠ Náchod - Plhov  táborové sportovní soustředění gymnastického závodního týmu. Účastnilo se 35 dětí o které se staral celý tým vedoucích. Zázemí k ubytování poskytla škola. Během tábora děti využívaly i školní hřiště. K vaření a stravování se využívaly prostory školní cvičné kuchyně. Hodnocení vedoucí soustředění J.Pavlovičové : „Myslím, že se nám podařilo nastartovat sportovní přípravu dle našich představ - děti měly mimo jiné možnost seznámit se ze základy jogy, která se cvičila po ranním probuzení. Uvítali jsme také učitelku taneční přípravy Janu Faltovou a gymnastickou trenérku ze Sokola  Náchod  paní Miloslavu Vejrkovou. Všechny děti se ze všech sil věnovaly gymnastické přípravě a těší se na další závodní sezónu.“

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Tradiční soustředění korfbalistů

Sportovní klub - oddíl korfbalu uspořádal již třetí soustředění v Havlovicích. V pěkném prostředí, za krásného počasí a za hojné účasti se podařilo splnit všechny naplánované aktivity. Také mladí trenéři Denisa Kolářová a Honza Šmejkal byli s přípravou spokojeni. Takže vzhůru do sezony ! Přejeme všem našim korfbalistům dobrou  hru !

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Školní rok 2018/19 končí :

Přejeme všem - dětem

i dospělým - krásné léto !

Vychovatelky Vaší školní družiny :

Věra,Kája,Eva,Lenka,Pavla,Jarča,Adéla a Gábiny           


Červen 2019

Sportování je náš život !  Korfbal, atletiku a gymnastiku jsme na konci června vyměnili za plavání na náchodském koupališti. Naše školní družina chodila na koupaliště téměř každý den.

Atletika školních družin okresu Náchod

Atletického přeboru v pátek 14.6. se letos zúčastnilo 8 školních družin. Naši družinu reprezentovali hlavně závodníci, kteří trénovali ve Sportovních aktivitách, Gymnastice a Korfbalu, doplnili je závodníci z jednotlivých oddělení. Vedro bylo převeliké, závodnici odvedli skvělé výkony ve čtyřech atletických disciplýnách

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vystoupení v plhovské mateřské škole

Flétnisté a flétnistky vedené pani vychovatelkou Kájou byli v úterý 18.6. 2019 pozváni na slavnostní rozloučení se školním rokem do mateřské školy na Plhov jako koncertní hosté.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Dinosauří výprava Pánů kluků

Páni kluci se na závěr letošní práce vydali po Dinosauří stezce. Vyrobili si kostýmy z kartonu a svoji výpravu završili návštěvou cukrárny na Plhově. Dinosauří zmrzlina, ať už míchaná nebo jednodruhová, chutnala všem ! Dinosaury na přechodu pro chodce Plhov ještě nikdy před tím neviděl.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Zahradní slavnost

Poslední červnové pondělí jsme nešli plavat, ale setkali jsme se na rozloučenou se školním rokem v atriu školy. Na programu naší Zahradní slavnosti bylo vystoupení fléten a našeho dramatického kroužku. Svoje kostýmy a jednoduchý dinosauří program předvedli Páni kluci. Děvčata z páté třídy zatančila. Jako hosté byli pozváni páťáci, kteří do družiny chodili i letos. Obdrželi malou upomínku na památku 5ti let ve školní družině. Rozdávaly se účastnické listy, diplomy a medaile, družinová vysvědčení. Na závěr byl malý raut. Pani vychovatelky doma napekly výborné slané i sladké moučníky, připravily pomazánky. Nejstarší děti pak před slavností pomohly připravit jednohubky. Nechybělo ani ovoce, podával se výborný chlazený meloun.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportování pod hlavičkou SK Plhov - Náchod,z.s.

Na konci školního roku naši sportovci závodili ve Štafetových soutěžích, okres vyhráli, i v kraji byli nejlepší. Atletická připravka se rozrostla o bezva partu druháků. Korfbalisté hráli v Ostravě v písku. Konala se republikový soutěž v atletice ČASPV, do soutěže postoupila čtyři děvčata: Michaela Kostelecká ze 2.tř. a páťačky  Justýna Rejchtrtová, Kateřina Macková a Tereze Šedivá, která ve své kategorii republikovou soutěž vyhrála. Nejlepšíím sportovcem oddílu byl vyhlášen osmák Lukáš Zítka, který vyhrál v republikovém kole v závodní gymnastice ČASPV a zúčastnil se Olympiády mládeže.Dařilo se také gymnastům Richardu Gocovi, Tomáši a Janu Balcarovým.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Květen 2019

Májování

Na Náměstí TGM  7.5.2019 v 17,00 v rámci akce Města Náchod „Májování“  vystoupily děti z naší družiny s pásmem jarních písní a recitací. Nechyběl ani flétnový koncert.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Když v máji pršelo...

Letošní květen byl hodně deštivý. Hodně jsme ve družině hráli hry a soutěžili.                                      První jarní ohníček se nekonal - nejdříve bylo sucho a větrno a pak lilo a lilo.....ještě, že máme ve družině i elektrickou troubu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Malá kopaná školních družin okresu Náchod

V úterý 28.5. v čase 9-13 hod. jsme se sešli na kopanou. Přijeli hráči z Broumova, dorazili kamarádi z běloveské družiny. Z našich hráčů jsme postavili jsme dva týmy. A zase nám lilo a lilo...nehrálo se venku na hřišti, ale v ve velké tělocvičně. V přátelském turnaji jeden tým vyhrál a další byl třetí.

Celou fotofalerii můžete zhlédnout zde.

Sportovní akce - spolupráce s SK Plhov – Náchod, z.s.

Atletika

Ve čtvrtek 9.5. závod atletické přípravky - děkujeme našim rodičům a učitelům TV za pomoc při jejich organizaci.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Ve středu 22.5. hřiště Plhov – Okresní kolo ASPV v lehké atletice                                                    Jednalo se o  postupové závody, naši sportovci opět uspěli.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Krajské závody v neděli 26.5. se pro vítěze okresního kola konaly v Týništi nad Orlicí. Postoupilo nás patnáct. Do republikového kola v Třebíči postupují naše děvčata Justýna Rejchrtová, Tereza Šedivá, Kateřina Macková a Michaela Kostelecká. Přejeme jim úspěch i tam !

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Gymnastika

Víkend 17. - 19.5. našich třináct vítězů z krajských závodů v Trutnově strávilo v Doubí u Třeboně na Republikových závodech ASPV v gymnastice. V závodě se všem dařilo, počasí bylo krásné, plavání v bazénu osvěžující...Velký úspěch zde měl Lukáš Zítka.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Korfbal

Český pohár žactva v korfbalu - konal se o víkendu  24.- 26.5. 2019 na Plhově.

(fotografie hledejte na www.pavlovicova.rajce.cz)


Duben 2019

Turnaj ve vybíjené školních družin

Na okresní kolo v Broumově 4.dubna  vyjela tradičně se svými sportovci p.vychovatelka K.Mlezivová. Letos, stejně jako dva roky před tím, opět přivezli stříbrnou za druhé místo v turnaji. Děkujeme jim za reprezentaci naší školní družiny.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Zápis do prvních tříd

Ve čtvrtek a v pátek  4. a 5.dubna dětem, které přišly k zápisu do prvních tříd zahráli na uvítanou naši malí umělci na flétny.Děkujeme dětem a paní vychovatelkám za malý koncert v budově školy. 

Návštěva z mateřské školy

Ve čtvrtek dopoledne naší školu poprvé před zápisem navštívila i MŠ Komenského. Předškoláčci se v 1.třídě zúčastnili výuky, prohlédly si jarní školní výstavu a  poté navštívili také naši školní družinu. Paní vychovatelky je provedly odděleními, ukázali jim tělocvičnu a zrcadlový sál, kde nechaly děti proběhnout a zahrát si společně pohybovou hru.

V březnu a v dubnu oddělení Slůňat několikrát navštívila děti paní asistentka Eva Konheiserová, v rámci svého studia a praxe si pro ně připravila matematické rebusy a kvízi. Děti se s paní asistentkou po roce opět rády setkaly.

Dubnové tvoření ve znamení Velikonoc

V odděleních i estetických ativitách vyvrcholily přípravy na jarní svátky. Snažení kluků a holčiček vyvrcholilo společně ve cvičné kuchyni již tradičně pečením obřadního pečiva z kynutého těsta.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projekt farma

Pracovní nálada zavládla i v oddělení školního klubu. Pod vedením paní vychovatelky Pavly Havlové vzniklo několik modelů farem, kde se to hemžilo domácími zvířaty.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Čarodějnické hrátky

Letošní hrátky byly naplánovány 29.dubna na hřiště, celý den ale pršelo, tak se pro naše čarování utočištěm stala budova školy.  Kouzlilo se v čarodějnických kostýmech, kde se dalo - v odděleních, po chodbách. I za pomoci nejstarších dětí paní vychovatelky postavily čarodějné hlídky, které kontrolovaly um malých čarodějů při různých disciplínách. Tradiční dubnový oheň jsme letos z důvodu velkého sucha a větru zrušili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Zaječí olympiáda

Ve sportovních aktivitách se dubnu po zaječím způsobu skákalo všemi možnými způsoby.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportovní akce - spolupráce s SK Plhov - Náchod, z.s.

Gymnastika

Gymnastům vyrcholila příprava na hlavní závody. Celé jaro usilovali o postup na republikové finále.

V Trutnově na sobotních závodech se to některým podařilo.

Korfbal

Korfbal dohrával sezónu v jednotlivých kategoriích dle rozpisu.

Nejmladší vyjeli na zápasy do Brna.


Březen 2019

Měsíc březen byl plný tvůrčích i sportovních zážitků. I ve školní družině jsme se připravovali na tradiční návštěvy. Spolupodíleli jsme se na jarní výzdobě školy. Reprezentovali jsme školu na celookresních i oblastních akcích.

Ani o každodenní zábavu nebyla nouze. Když byla "spolda" zrovna obsazená a nedala se hrát oblíbená vybíjená, tančila se mazurka nebo se stavělo.

Školní jarní výstava 

Na výzdobě školy se podíla všechna oddělení naší školní družiny, svými výtvory se pochlubili i Páni kluci a děvčata z Dovedných rukou

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Plhovská mateřská škola na návštěvě ve družině

Ve čtvrtek 14.března přišly děti z plhovské MŠ. Naši malí umělci jim zahráli na flétny a předvedli hudebně-recitační program k přivítání jara.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

V oddělení Slůňat u druháků začala každý čtvrtek pracovat dobrovolnice z Německa Laura. Učí se česky a zkouší s dětmi komunikovat při hrách česky. Druháci na oplátku zkoušejí používat prakticky anglická slovíčka. Laura je velmi hravá, vymýšlí jednoduché vědomostní i pohybové hry, připravila druhákům také program ke Dni Země.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportovní akce - spolupráce s SK Plhov - Náchod, z.s.

Zimní pětiboj  2019                                                                              

V sobotu 16.března se konalo okresní kolo letošního Zimního pětiboje Čečské asociace sportu pro všechny tradičně na Plhově. Zúčastnilo se 114 závodníků ze 7 spřátelených oddílů okresu Náchod. Letos poprvé v kategorii předškolního žactva závodili děti z oddílu mateřské školy Plhov. Do závodu bylo přihlášeno 26 našich sportovců, všem se velmi dařilo a na stupních vítězů stálo a do dalšího kola jich postoupilo dvanáct.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.                                                                                               

Do krajského kola konaného v sobotu 23.března v Hořicích  v Podkrkonoší vyjelo nakonec 16 sportovců z našeho SK Plhov  jako reprezentace okresu Náchod. Spolu se sportovci z Nového Města nad Metují, Teplic nad Metují, Studnic a Machova přivezli z oblastního kola  zlaté medaile Lukáš Zítka a Justýna Rejchrtová,  sříbrnou Jiří Vlášek a Vendula Kubečková(Machov), bronzové kluci z Teplic a Nového Města. Závod se podařil i Terezce Šedivé - bronz jí unikl jen o několik bodů. Oblastních závodů se zúčastnilo celkem 154 sportovců.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.     

Gymnastika

První jarní závody se konaly 30. 3. v České Skalici.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.   

Korfbal                                                    

Nejmladší hráči - minižáci letos poprvé vyjeli 16.3.2019 z Náchoda na turnaj do Kutné Hory.

 


Únor 2019

Začátkem února jsme si užili dostatek hraní a stavění na sněhu. Zimní tématika se projevovala také  v našem tvoření.

Páni Kluci vyráběli lyžaře, děvčata z Dovedných rukou vyráběla loutky a ve skupinkách si na závěr zahrála i loutkové divadlo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Druhé únorové čtvrteční odpoledne jsme si užili v maskách při Masopustních hrátkách ve Společenské místnosti školy a v tělocvičně.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportovní akce - spolupráce s SK Plhov - Náchod, z.s.

V únoru jsme hodně trénovali Vybíjenou a naučili jsme se Flaškovanou. Zúčastnili jsme se turnaje , který organizovalo v sobotu 23.3. Okresní centrum ČASPV v tělocvičně školy. Naši prvňáci turnaj ve flaškované vyhráli, soupeřili s oddílem z Teplic nad Metují a dvěma družstvy z Nového Města nad Metují. Vybíjenou hrály dva týmy, celkem spolu sehrály tři zápasy. Naše plhovské družstvo nakonec bylo druhé, Teplice nás letos porazily. Sportovní hrátky proběhly v příjemné atmosféře, naši borci vyzkoušeli poprvé nová trička -  dresy SK Plhov.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 


Leden 2019

Po Vánocích nás leden uvítal sněhovou nadílkou. Užívali jsme si při sáňkování i stavění.

V odděleních se objevily nové hračky, které děti velmi rády vyzkoušely. Stále však vedou kartonové Cihličky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Plhovský eskymák 2019

Druh lednový čtvrtek jsme uspořádali naši tradiční akci na sněhu inspirovanou příběhem eskymáckého chlapce, který se vydal se svými psy do hor ke kouzelníkovi pro oheň, aby zachránil svoji vesnici. Po školním hřišti se rozjely tříčlenné posádky se saněmi. Plhovští eskymáci zdolávali společně překážky, mířili na cíl, lovili ryby a medvědy. Nechybělo ani získání ohně -hořící svíčka ve sklenici musela vydržet až do cíle. Na závěr se stavělo ze sněhu, ve družině se pak i malovalo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Odpoledne s Geomagem - Geomag na cestách

Ve čtvrtek 24.1.2019 jsme prožili již podruhé stavění z úžasné magnetické stavebnice. Stavělo se celé odpoledne po skupinách, akce se zúčastnilo sto dětí.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Zimní tvoření

Zatímco se děvčata z Dovedných rukou věnovala vyrábění  zimních čepic a sněhuláků, Páni kluci se vydali po stopách divé zvěře. Zkoušeli stopy napodobit a vyhledávat je i v přírodě na vycházkách se družinou.


Prosinec 2018

 

Školní vánoční výstava

Začátkem prosince se prostory před ředitelnou začaly plnit výrobky žáků. Školní družina nezůstala stranou.

 Olympiáda v Pekle

V úterý 4.12. ve Sportovních aktivitách se tradičně soutěžilo v čertích dresech.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

„Ztratil se čertík“

Sportovní aktivity se ve čtvrtek 7.12.konaly venku formou hry v přírodě s baterkou. Počasí letos přálo, tma i zima byla přiměřená. Čertík se našel, děti se v temném lese neztratily.

 Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Adventní program estetických aktivit

Dovedné ruce a Páni kluci celý prosincový adventní čas trávily společně. Ve středu 5.12.navštíli kluci i děvčata Městskou knihovnu,kde se konala vánoční prodejní výstava. Nakoupili zde drobné dárky a poté šli obdivovat na osvětlené náměstí vánočně vyzdobené tuhlíky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Další týden, ve středu 12.12. v  zámecké Galerii Náchod prožily děti biblický příběh fornou edukačního programu připraveného lektorkou z galerie. Obrazy si nejen prohlížely, ale pokusili si obrázek s vánočním motivem vyrobit.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Poslední prosincová schůzka se konala ve cvičné kuchyni školy. Pečení čerti z kynutého těsta se letos opět vydařili.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

„Štědrý večer ve Vaření“ v pátek 14.12.

Obě skupiny našich malých kuchařů si připravily společnou večeři ve cvičné kuchyni. Bramborový salát chutnal výtečně a vůně pečené klobásy rozvoněla celou školu.