Akce a foto

Školní rok 2023/24

Aktuální informace                                            

Vzhledem k organizaci provozu jsou stanoveny časy vyzvedávání dětí rodiči (nebo určeným doprovodem) a odchody dětí bez doprovodu:

 1. po obědě, tj. asi v 12,15
 2. v 13,00 (nebo v případě potřeby dříve)
 3. v 15,00 po vycházce
 4. v čase do 16,00 přes zvonek na budově školy, případně recepci
 5. v 17,00 po aktivitě dovede do šaten vychovatelka

Rodičům není povolen vstup do budovy školy.

Doporučujeme nechat přidělat náhradní klíč ke kladce šatní skříňky, který bude mít u sebe paní vychovatelka ŠD. Toto opatření bude ulehčením při řešení situace v případě zapomenutí, či ztráty klíčů.

Klíč, prosím, označte visačkou s číslem skříňky a jménem dítěte. (lze se domluvit ve dvojici)

Na pobyt venku se převlékáme do sportovního oblečení a obuvi. Doporučujeme podepsaný velký látkový pytel nebo tašku. Žádáme Vás o označení oblečení a věcí dětí !!!

Usnadníte nám všem tak pobyt ve školní družině.

Děkujeme za respektování pokynů a dodržování časů odchodu.

             Věra Rýdlová, ved. vychovatelka ŠD při ZŠ Náchod - Plhov


Listopad 2023

To nás čeká, to nás nemine :

Sportování v přírodě a na hřišti

Poznáváme přírodu, sbíráme lesní plody, stavíme improvizované příbytky.

Společná tradiční akce : "Běh spadaným listím" - orientační běh lesem, podle počasí 

Připravujeme se na adventní období a vánoční čas - chystáme vystoupení a výstavu


Říjen 2023

V měsíci říjnu jsme zahájili práci ve všech aktivitách zájmového vzdělávání

Bruslaři se učí a zdokonalují v jízdě.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

O plavání je velký zájem. Učíme se a zdokonalujeme.

V říjnu bylo krásné slunečné počasí, proto malí sportovci ze Sportovních  aktivit trénovali atletiku na školním hřišti.

Začalo se i s výukou hry na zobcovou flétnu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Na Dovedných rukou se oslavovaly krásy podzimu, vyrábělo se hlavně z přírodního materiálu. Po dobře vykonané práci a vzorném úklidu pracoviště je i chvilka času na malé hraní.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Páni kluci se po roční přestávce zase sešli. Mají to opačně než děvčata z Dovedných rukou, nejprve si spolu pohrají a až pak se dají do práce, na úklid obvykle už moc času nezbyde. V říjnu kluci vyráběli skřítky a stavěli jim obydlí z pískovcové stavebnice. Povedly se jim ilustrace z cestopisného promítání. Zabývali se také pozorováním pracovitých pavouků a napodobováním pavoučích sítí. Pokus, jak hezky svítí podzimní strašidlácká lampička v úplné tmě sociálního zařízení, se povedl. Co však nevyšlo? Fotodokumentace ! Zkazil to blesk fotoaparátu. Zábava a legrace, při tom, jak se všichni zvládnout naskládat do tak malého prostoru, však byla vskutku veliká.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Tradiční a společné akce všech oddělení 

Letos již podeváte jsme v kině Vesmír 11.října prožili besedu s cestovatelkou Kateřinou Motani. Ilustrace prožitků z návštěvy Divoké Amazonie hovoří za vše.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Společně jsme si všechna oddělení po skupinkách zahrála v lese kimovu hru na téma "Co do lesa nepatří". V omezeném prostoru se objevily předměty ,které v lese nemají opravdu co dělat, po uplynulém časovém limitu  a opuštění prostoru hry, děti zapisovaly nebo kreslily předměty,které si zapamatovaly.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Hrajeme si a vyrábíme ve škole i v přírodě

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Byla u nás praktikantka

U prvňáků ve Slůňatech čtyři dny v rámci své pedagogické praxe zkoušela pracovat s dětmi naše bývalá zákyně Thea Doležalová. Dětem předčítala,sledovala je při hraní, zkoušela organizovat sportování a vyrábění.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Spolupráce s SK Plhov - Náchod,z.s.

Zúčastnili jsme se s našimi malými sportovci tradičně dětského běhu „Od radnice k radnici“ ,který se konal v sobotu 21.10. 2023 v rámci akce běhu Hronov - Náchod. Snažili se všichni, děkujeme za reprezentaci. Nejlépe z naší školy uspěli Šimon Vintr a Elen Rajská,oba se umístili na krásném třetím místě.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Září 2023

Novinky ve školní jídelně

V letošním školním roce máme novinku,před vstupem do školní jídelny si děti mohou prohlédnout jak bude vypadat jejich zvolený pokrm. Učíme se poznávat i neznámé potraviny. Prvňáčci si rychle zvykli na nový režim ve škole, takhle jim to v jídelně sluší.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Hrajeme si ve družině a v lese, houbaříme

Po obědě si hrajeme v oddělení, stavíme, malujeme. Září jsme se věnovali houbaření. O houbách jsme si povídali, poznávali jsme, sbírali opravdové houby. Hráli jsme v lese houbové pexeso.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Výstava hub

První a druhé oddělení navštívilo mykologickou výstavu v Městské knihovně Náchod.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportujeme na hřišti

Na hřišti nás to hodně baví. Učíme se jezdit na koloběžkách na obnoveném dopravním hřišti.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sešli jsme se všichni společně u ohně

Uvítali jsme prvňáčky v životě naší družiny - poslední pátek jsme se sešli u družinového ohně při opékání. 

Připravujeme flétnový koncert

Připravujeme 40.narozeniny naší školy. Paní vychovatelka Karla Mlezivová oslovila své bývalé svěřenkyně, které učila ve školní družině během své čtyřicetileté působnosti ve škole hrát na flétnu. Od jara se již dnes dospělé hudebnice několikrát sešly k nácviku.


 

Školní rok 2022/23

Červen 2023

1.červen Mezinárodní den dětí

Ptáčkové a slůňata MDD oslavili návštěvou náchodského domu dětí.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Den dětí pokračoval odpoledne ve Sportovních aktivitách zábavnou atletickou přípravou.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Flétny koncertovaly na závěr školního roku jako hosté v Mateřské škole Havlíčkova, na Phově.

Poslední setkání sportovců před prázdninami

Mladí atleti na závěr letošního trénování obdrželi Účastnické listy s posledními nejlepšími výkony a pochutnali si na misce nanukového dortu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Zahradní slavnost 2023

Na rozloučení se školním rokem ve školní družině pravidelně zveme páťáky, kteří se ještě účastnili zájmového vzdělávání. Flétnisté na zahájení zahráli několik skladeb. Následovalo poděkování za práci a reprezentaci školní družiny dalším pozvaným dětem.Byli to medailisté z gymnastiky a atletiky, pozváni byli vítězové letošního turnajeve vybíjené školních družin.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Celoroční projekt v Opičkách

(zprávu podává p.vychovatelka Petra Lochmanová )

Třeťáci cestují po světě

 1. Cesta do USA
 2. Odbavení na letišti.
 3. Návštěva u paní Santové.
 4. Eskymáci - výroba speciálních slunečních brýlí.

Po celý letošní školní rok žáci ze 3.A a 3.B cestovali v rámci školní družiny po světě.

V září začala jejich cesta vlastnoručně vyrobeným autobusem do Prahy, kde se díky virtuální prohlídce podívali do expozic Národního muzea a prošli se po Karlově mostě, kde si také pořídili společnou památeční fotografii.

Další dobrodružství čekalo na děti v USA,  kam odcestovaly letadlem Bylo tak například zapotřebí vyrobit letenky nebo se naučit evakuační plán dle pokynů stevardek v podání vychovatelek. Evakuační plán naštěstí nebyl zapotřebí a letadlo sestavené ze školního inventáře bezpečně přistálo na letišti v New Yorku. Děti stihly procestovat Severní a Jižní Ameriku, podívaly se do Bílého domu nebo na známý Hollywood Boulevard, do národního parku Sequoia a k Niagarským vodopádům. Na Vánoce nás navštívila paní Santa Clausová a děti ji měly možnost pošeptat svá tajná přání.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

V lednu jsme se opět se vydali na další cestu, tentokrát za Eskymáky.

 1. Jsme připraveni na Aljašku.
 2. Čarodějnická úniková hra.
 3. Párty...

Na odpoledne před Filipojakubskou nocí jsme si připravili pro žáky ze 3.B únikovou hru s čarodějnickou tématikou. Děti převlečené do čarodějnických kostýmů měly za úkol vyluštit rébusy, díky kterým získaly indicie na namíchání lektvaru. Vše zvládli bez jediné chybičky. Složení lektvaru bylo správné a za jeho pomoci přemohly děti jedovatého hada, který hlídal východ ze zakleté třídy. Třeťáci tak byli opět volní.

Družinové spaní s angličtinou

Závěr školního roku oslavili třeťáci vskutku velkolepě, a to přespáním ve škole. Přespání to ale nebylo jen tak ledajaké. Na děti čekalo velké překvapení. A jaké? To už vám děti rádi řeknou sami. 

Celé cestování zakončili třeťáci scénkou na školní akademii s názvem "Dovolená".

 A co vše taková dovolená obnáší? Nechte se překvapit! Všude dobře, doma nejlépe!

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vychovatelky Petra a Táňa, přejí krásné léto.


Květen 2023

Měsíc květen jsme prožili ve znamení sportování a příprav na atletické závody.

Nezapomněli jsme však ani na svátek maminek.

Tvoření a hraní ve všech oddělení naší školní družiny 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportovní aktivity se  v dubnu rozloučily s tělocvičnou - v květnové tréniky již probíhaly na hřišti

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Lehkoatletický čtyřboj ČASPV

Naši malí sportovci se zúčastnili okresních závodů organizovaných ČASPV. 

Postoupili do krajského kola v Týništi nad Orlicí. Do republikového kola konaného v Třebíči postoupilo 9 našich borců.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Duben 2023

Malý koncert Fléten při příležitosti zápisu do prvních tříd

Velikonoční pečení

Ve Vaření se před jarními svátky tradičně pletlo z kynutého těsta. Jidáše i jiné tvary obřadního pečiva se vyvedly na výbornou jako každý rok.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Čarodějnické hrátky

Ptáčci, Slůňata a Pejskové z naší školní družiny společně prožili tradiční dubnovou akci v lese nad roklí. Plnili čarovné úkoly v trojčlenných hlídkách, starší pomáhali mladším.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Čarodějové z Pejsků předvedli svoje kouzla i u prvňáčků.

Dubnové tvoření

Jarní tvoření pokračovalo v Dovedných rukou i v oděleních školní družiny.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Společné setkání u prvního jarního ohně

Všechna oddělení se sešla u společného ohně. Tentokrát jsme si buřty opekli na školním hřišti.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportovní aktivity se v rozloučily s tělocvičnou

Konec cvičení přes zimní období v tělocvičně se ve Sportovních aktivitách vyvrcholilo zkouškou ve šplhu na tyči. K nejvyšší metě vyšplhalo 7 sportovců, za svůj výkon byli oceněni sladkou odměnou

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Březen 2023

 Rozloučili jsme se s obdobím Masopustu a poté se věnovali se hlavně sportování. Čekalo nás několik turnajů a závodů, kde jsme si mohli ověřit zimní přípravu v tělocvičně. Zapojili jsme se i do přípravy na sobotní Dopoledne otevřených dveří školy konaného 11.března 2023, uvítali jsme návštěvu z MŠ a jarně zdobili školu.

Masopustní odpoledne ve školní družině

Po jarních prázdninách jsme se sešli při společném masopustním karnevalovém reji. Průvod masek prošel školou, předvedl se paní učitelkám a pozdravil paní kuchařky ve školní jídelně. Abychom si to všichni užili, tancovalo se a soutěžilo na dvou místech - v tělocvičně a ve společenské místnosti. Za odměnu si maskované děti nazávěr pochutnaly na masopustních koblihách, které jsme dostaly jako sponzorský dar. Mňam,aní Adlof, moc děkujeme !

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vystavujeme na školní jarní výstavě

Téma školní  jarní výstavy znělo „Ptáci“. Svoji povánoční práci odprezentovali hlavně šikulové z Dovedných rukou, ale ani v odděleních naší družiny se nezahálelo. Do jarního tvoření se zapojili všichni.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Návštěva z mateřské školy ve škole

Ve čtvrtek 23. března jsme uvítali děti z Mateřské školy Plhov. Malí muzikanti z Fléten koncertovali. Budoucí žáčci naší školy si prohlédli učebny školní družiny, nahlédli do tělocvičny a školní jídelny. Zrcadlový sál si užili v pohybu. Na závěr návštěvy se pro zklidnění malovalo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Okresní turnaj školních družin ve vybíjené

V úterý 21.března reprezentovali sportovci naší školní družinu v Broumově na okresním turnaji ve vybíjené školních družin. Po několika „stříbrných“ letech opět obhájili okresní vítězství a dovezli putovní pohár .

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Spolupráce s SK Plhov  - Náchod, z.s.

Zimní pětiboj  - okresní kolo na Plhově, krajské kolo v Hořicích v Podkrkonoší

V neděli 12. března se reprezentanti naší školní družiny ze Sportovních aktivit zúčastnili Okresního kola v zimním pětiboji. Úspěšní byli všichni, polovina našich borců postoupila do krajského kola.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

V neděli 26.března jsme si to na Krajském kole v zimním pětiboji v Hořicích v Podkrkonoších sportovně užili, cesta autobusem utekla, několik unavených sportovců na cestě zpátky dokonce usnulo. Naše plhovská výprava letos medaili sice nedovezla, ale tradiční odměna – hořické trubičky chutnaly moc.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Únor 2023

Eskymácké hrátky – tradiční společné hravé odpoledne na sněhu

V únoru konečně nachumelilo, Eskymácké hrátky se vydařily. Úkol tříčlennných posádek splněn. Ryby nachytány, medvedi uloveni a oheň od šamana do naší eskymácké vesnice dovezen. Za krásného slunečního odpoledne se i dobře stavělo ze sněhu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Únorové počasí přálo stavění na školním hřišti. Zvládlo se jednou i pekáčování.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vybíjená mladších žáků a flaškovaná nejmladšího žactva 

                            

V neděli dopoledne 12. 2. 2023  se v tělocvičně na Plhově  hrála Vybíjená a Flaškovaná. Na okresní turnaj organizovaný Českou asociací sportu pro všechny přijeli naši kamarádi sportovci z nového Města nad Metují a Teplic nad Metuji. Starší hráli také přehazovanou. Děkujeme dětem za reprezentaci SK Plhov - Náchod a rodičům za podporu při fandění.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Leden 2023

Leden v celé naší družině proběhl ve znamení příprav na odložené vánoční vystoupení. Zrealizovaly se i další naplánované akce , které se neuskutečnily v prosinci vzhledem k nemocnosti dětí i vychovatelek. Ve Vaření se vařila opožděná štedrovečerní večeře.

Dovedné ruce na výstavě

První setkání v novém roce, na Tři Krále, kluci a děvčata prožila v Galerii Náchod. Stihli tak končící výstavu betlémů řezbáře z Náchoda. Další setkávání již byla pracovní, byl započat projekt s využitím PET lahví.

 „O zvědavé hvězdičce“ 

Ve čtvrtek 26.1.2023 v 17 v tělocvičně školy se konalo odložené vánoční setkání s rodiči. Celý leden se zase zpívávalo, recitovalo, tančilo a cvičilo. Dokončovaly se kostýmy, rekvizity a kulisy. 

A pak se to stalo. Zvědavá hvězdička spadla z nebe a spolu s kamarádkami sledovala na Zemi  advedtní období. Obdivovala tanec vloček, líbilo se jí cvičení sněhuláků, bála se čertů. Radovala se z nebeského zpěvu a tanečního vystoupení hvězdiček z gymnastiky. Děkujeme dětem i vychovatelkám za bezvadné výkony, panu školníkovi za pomoc se zvukem a paní učitelkám hudební výchovy za pomoc s hudebními doprovody i nácvikem zpěvu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

I bez sněhu je v lese krásné hraní


Prosinec 2022

Chystáme školní výstavu

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vánoční vystoupení

V adventním čase jsme se připravovali na vánoční setkání, ale pro velkou nemocnost se naše vystoupení odložilo.Jen naši hudebníci zahráli jako hosté na besídce plhovské mateřské školy. 

Máme rádi vycházky

Dovedné ruce tradičně navštívily Vánoční prodejní výstavu v náchodské knihovně.

Školní klub na zimní vycházce kolauduje renovovaný zámecký kopec.

Adventní pečení

Děti z Dovedných rukou a Vaření v prosinci provoněly školu. Tradiční pečení čertů z kynutého těsta a voňavých medových se vyvedlo. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Bruslíme a plaveme 

Bruslařům paní vychovatelka dominika připravila mikulášké závody na ledě.

O plavání je velký zájem, ani chladná voda příliš nevadí. Letos jezdíme každé pondělí, máme tak k dispozici i malý teplejší bazén.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Zimní trenink  Atletiky školního klubu

Letos v rámci školním klubu paní vychovatelka Petra Lochmanová trénuje i starší atlety. V zimě někdy cvičí ve školní posilovně.

Advent ve Sportovních aktivitách

Tradiční akce Čertí olympiáda se opět vydařila, soutěžilo se s pekelným nasazením.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Týden na to se našel ztracený čertík v temném lese. Tradiční hra s baterkami nás baví každý rok

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Listopad 2022

V listopadu bylo stále nádherné počasí, v lese bylo nádherně, houby stále rostly.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Na školním hřišti se dalo v listopadu i vyšívat. Hrála se kopaná, jezdilo na koloběžkách.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Pouštíme draky

Školní klub vyrazil pouštět draky, prvňáci nezůstali pozadu...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportovní aktivity a Atletika ale už začala trénovat v tělocvičně.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vaření nás baví

Děvčata A kluci ve vaření spaní vychovatelkou Lenkou Vrátnou pekli sladké muffiny. Podzimní vaření si užili s mrkvovou pomazánkou, jednohubky nazdobili jako dýně.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Tradiční akce běh spadaným listím

Na začátku listopadu první a druhé oddělení naší školní družiny společně uspořádaly Běh spadaným listím. Tentokrát to byl malý orientační běh s úkoly. Všem se moc líbil.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Spolupráce s SK Plhov - Náchod,z.s.

V listopadu se uskutečnilo v naší tělocvičně sportovní setkání minižáků v korfbalu.


Říjen 2022

Začaly aktivity zájmového vzdělávání

Počasí přálo, Atletika a Sportovní aktivity pod vedením vychovatelek Petry Lochmanové a Věry Rýdlové hned začaly s tréninky na školním hřišti.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Dovedné ruce a páni kluci se letos spojily, vyrábění vede paní vychovatelka Lenka Vrátná.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Paní vychovatelka Karla Mlezivová do Fléten přibrala nové žáky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Společné tradiční říjnové akce

Společně jsme se všichni ze školní družiny a školního klubu sešli u ohníčku. Buřty chutnaly. Děkujeme Modré střelce za zapůjčení pozemku.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Tradiční beseda s cestovatelkou v kině Vesmír

Paní Kateřina Motani s manželem Milošem cestují a pořádají cestopisné besedy. Účastnili jsme se již po 11té v kině vesmír, letos na téma Velké safari a malé surikaty. Čerstvé dojmy s besedy takto  zachytili naši malíři v Dovedných rukou.

Spolupráce s SK Plhov - Náchod, z.s.

Malí i větší atleti se tradičně zúčastnili Běhu od radnice k radnici, který se uskutečnil v rámci konání Silničního běhu Hronov – Náchod 2022. děkujeme za vzornou reprezentaci našeho SK Plhov – Náchod,z.s.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Září 2022

Nový školní rok 2022- 23 začal. Do života naší školní družiny se rychle zapojili noví prvňáci. Letos s nimi v Ptáčcích pracuje paní vychovatelka Karla Mlezivová, ve Slůňatech Věra Rýdlová. Obě oddělení  spolupracují nejen při společných každodenních vycházkách. Spolu s prvňáky se společného zájmového vzdělávání účastní i děti z 2.A.  Koule před školou je stále velmi oblíbená.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Houbaříme v lese

V lese houbaříme, hrajeme si, stavíme...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Rádi se setkáváme i na školním hřišti

Spolupráce s SK Plhov – Náchod,z.s.

 

Do práce ve školní družině a školním klubu se zapojila nová paní vychovatelka Dominika Drábková. Je reprezentantkou ČR v korfbale, začala tedy také hned trénovat minižáky ze 4.tř. Na svůj letošní první turnaj vyjeli do Kutné Hory.


Školní rok 2021/22

Prázdniny plné slunce a spoustu příjemných zážitků

přejí vychovatelky vaší školní družiny

Kája, Lenka, Petra,Tetyana a Věra


 

Červen 2022

Slavime Mezinárodní den dětí

Děti navštívily pomyslně světadíly, na stanovištích plnily úkoly. Na závěr se hledali původní obyvatelé Afriky a Ameriky.  Našli se ve školním záhonu na hřišti.  

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

MDD v aktivitách

Slavení pokračovalo –  děvčata a kluci si vyrobili papírovou ozdobu na pohár a společně si smlsli  na nanukovém dortu.

Mobilní planetárium

Poslední společnou akcí na závěr projektu Vesmír byla návštěva mobilního planetária. Všem se v nafouknuté kopuli program líbil.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Práce v aktivitách končí

Šikovné ruce děvčat a kluků nezahálely ani v červnu. Na posledním setkání po zážitku z planetária se vyrábělo, peklo, zdobilo. Školní rok končí a vesmírný koráb nás může dopravit k prázdninovým zážitkům.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Raketou na Mars

To bylo moto třetího oddělení při závěrečném programu v projektu Vesmír. Setkání proběhlo za účasti paní učitelky a asistentky. Pomáhaly děti z Rady žáků.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Sportovní aktivity a atletika hodnotí svoje celoroční sportování

Na poslední setkání malých sportovců se závodilo, hodnotilo. Nechyběly diplomy, účastnické listy. Všichni byli první - všichni mají zlatou !

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Květen 2022

Vyráběli jsme drobné dárky maminkám k Svátku matek

Páni kluci a Dovedné ruce se setkávali při společné práci.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Sportování v přírodě

Když je vedro nebo jsou na hřišti závody, vyráží Sportovní aktivity a Atletika do přírody.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Závody na Plhově

Zúčastnili jsme se okresních závodů, které organizovalo ČASPV

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Krajské závody ČASPV v Týništi nad Orlicí

Vítězové z okresního kola postoupili do krajského. Sportovní úspěch jsme slavili i v Týništi, šest našich borců postoupilo do republikového kola.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde


Duben 2022

Měsíc duben jsme prožili ve znamení příprav na svátky jara.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Páni kluci a Dovedné ruce v kuchyňce pekli obřadní pečivo z kynutého těsta.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Vystavovali jsme na školní velikonoční výstavě.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Tradiční Čarodějnické hrátky  ve školní družině

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Čarodějnice se slavily i v aktivitách

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Cestopisné promítání s besedou s cestovately Kateřinou a Milošem Motani

Konečně jsme se dočkali odloženého setkání s cestovately, Jejich besedu jsme navštívili již po deváté.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Vybíjená a Flaškovaná

Tradičně jsme se zúčastnili okresního přeboru ČASPV. Nejmladšímu družstvu pomohli i sourozenci z MŠ. Bylo to prima sobotní dopoledne.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde


Březen 2022

Nejlépe je na vycházce….

Nejmladším dětem je nejlépe v přírodě, v lese.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Aktivity jsou konečně opět v plném proudu ….

Ve Vaření střídáme přípravu jednoduchých sladkých a slaných pokrmů. Dnes Vaření „naslano“.

Činí se i děvčata v Dovedných rukou.

Páni kluci nejsou pozadu….

Konečně jsme ve slíbené dílně.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Projekt Vesmír

Ve třetím oddělení zkoušeli, jestli jsou planety jedlé. Některé ano -palačinky se povedly.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Zase sportujeme !

Po úspěchu v okresním kole Zimního pětiboje v Náchodě jsme vyjeli do Hořic v Podkrkonoší. Dařilo se nám i tam !

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde


Leden, únor 2022

Letos jsme si zimních měsíců užili na sněhu v lese i na saních.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Hráli jsme si před školou...

Slavili jsme Masopust...

Děvčata z první třídy se snažila na hodině flétny...

Ve Vaření se nám také dařilo... 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Ve sportovních aktivitách se každá snaha cení...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Vesmírný projekt pokračuje...


Prosinec 2021

„Čertí olympiáda“ a hra „Ztratil se čertík“ se letos nekonala, v odděleních se ale na toto téma malovalo, vybarvovalo a vyrábělo.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Hrajeme si, kde se dá...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Hurá, jdeme sáňkovat

Prvňáci využili příznivých sněhových podmínek a vyrazili na kopec.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

Vánoční galerie

Vystavovali jsme společně se školními třídami na malé vánoční výstavě před sborovnou.


Listopad 2021

„Běh spadaným listím“

Letošní tradiční podzimní běh měl jinou formu než roky minulé. Zkusili jsme si orientační běh. Aby se prvňáci sami v lese nebáli, běhalo se ve trojicích různého věku. Každý člen  hlídky hledal v okolí kontroly obrázek své barvy. Cílem bylo doběhnout spolu, cestou si pomáhat a donést každý pět obrázků své barvy,obrázky si závodníci mohli ponechat. Prvňák David Křižka si doma nalepil koláž a má tak památku na svůj první závod ve školní družině.

Listopadové tvoření

Přijel Martin na Bílém koni

„Vesmírné výlety naší školní družiny“

Mladí kosmonauté pokračovali ve svém projektu, jak vážně to myslí s výpravou lze vidět na fotografiích...

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Výlet do hvězdárny

Naši malí kosmonauti vyjeli do úpické hvězdárny. Už jen společný podvečerní výlet autobusem byl zážitek. Všichni se podívali dalekohledem na dorůstající Měsíc. Dokonce bylo možné vidět i krátery na Marsu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Hurá sníh!

V poslední listopadové dny nám bílá radost spadla z nebe. To bylo radosti. Mikuláš nás naštěstí navštívil v předstihu a nadělil nové lopatové kluzáky. Hned jsme využili možnosti pohrát si s nimi na hřišti i na sněhem pokrytých trávnících okolí naší školy.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.


Říjen 2021

V říjnu začaly aktivity zájmového vzdělávání.

Flétny

V letošním roce se začaly učit hrát na flétnu jen tři prvňačky. Zato největší zastoupení muzikantů je v řadách nejstarších žáků školy, kteří zůstali věrní svojí paní vychovatelce Káje Mlezivové  až do deváté třídy.

Plavání a bruslení

 Plavat a bruslit letos začalo 53 sportovců. Bruslit letos začala učit děti Monika Kuncuncová ,která je asistentkou v naší škole a ve sportovním klubu trénuje korfbal.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Vaření

Vařit se letos ve družině začalo učit málo dětí. Lze se ještě domluvit s paní vychovatelkou Lenkou Vrátnou.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Sportovní aktivity a Atletika

V letošním školním roce s vychovatelkou Věrou Rýdlovou ve sportovní sekci školní družiny začala pracovat i paní vychovatelka Petra Lochmanová, která se začala s dětmi víc specializovat na atletiku. Na podzim a na jaře trénují na hřišti, v zimě v tělocvičně. Podzimní soutěž ve šplhu na tyči vyhrála Emilka Mílová ze druhé třídy, až nahoru vyšplhala i paní asistentka Tetyana Kotlan, zvládli to i Amálka Línková a Jan Křižka ze třetí třídy.

 Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Dovedné ruce

Děvčata pracovala s přírodním materiálem a radovala se z krás podzimu společně s paní vychovatelkou Lenkou Vrátnou. Letos se jich při práci schází devět.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Páni kluci

Kluci nezůstali pozadu,obrázek podzimního lesa se vydařil. Schází se jich v letošním roce jedenáct. Pod vedením paní vychovatelky Věry Rýdlové objevují klučičí technický svět.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Pomáháme zvyšovat čtenářskou gramotnost  i ve družině

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Pejsci z 1.B  ztvárnili svoji společnou značku ve družině

Vesmírný projekt školní družiny

Jednoho dne se ve družině objevila raketa. a to byla výzva pro kluky i holky z Opiček a Ptáčků. Všichni se začali zajímat o Vesmír, poznávali planety, vyráběli helmy. Paní asistentka Tetyana Kotlan do našeho vesmírného projektu zapojila i druháky ze Slůňat i Pejsků.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

 


Září 2021

 

První měsíc školy měli prvńáci zkrácené vyučování, aby se v klidu naučili obědvat ve školní jídelně.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Do prvního oddělení Slůňat chodí žáci 1.A a 2.A, stará se o ně paní vychovatelka Věra Rýdlová.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Do druhého odělení Pejsků chodí 1.B , jejich činnost organizuje paní vychovatelka Lenka Vrátná. Obě oddělení prvňáků spolupracují, chodí společně i s druháky na vycházky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Do třetího oddělení Opiček chodí 2.B a 4.A, pečuje o ně paní vychovatelka Petra Lochmanová.

V nejstarším, třetím oddělení Ptáčků se setkávají děti z 3.A a 4.B. Jejich činnost vede paní vychovatelka Karla Mlezivová, která organizuje i práci nejstarších - páťáků, kteří jsou zapsáni ve Školním klubu.