Třída 5. B

 

Beseda - nebezpečí sociálních sítí

2. 3. 2023

Alena Pozděnová

Dne 2. března proběhla u nás v 5. B beseda na téma Bezpečnost chování na internetu. Pro děti to je velice aktuální téma, nad kterým diskutujeme i v hodinách OEV. Z tohoto důvodu k nám přijela speciální pedagožka z PPP Hradec Králové, která nás besedou provázela.

Děti si vyzkoušely různé sociální hry týkající se trávení volného času a otevíraly tak téma bezpečného chování na internetu, především na sociálních sítích. V rámci tohoto setkání se děti dozvěděly spoustu důležitých informací. Vědí například to, jak si mohou zabezpečit svůj telefon, co není vhodné sdílet na internetu, jak poznají falešný profil, jak se bránit vulgaritám a výhrůžkám, kam se obrátit v případě, že se setkají s kyberšikanou a podobně. Dle zpětné vazby od dětí víme, že je toto téma zajímá a že byly s tímto programem spokojené. Domníváme se, že si děti odnesly spoustu cenných informací, které jim pomohou k jejich ochraně před možnými úskalími v online prostředí.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Anglický jazyk - motýl

27. 1. 2023

Alena Macková

V hodině angličtiny jsme vyráběli životní stádia motýla. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Návštěva knihovny

25. 1. 2023

Alena Pozděnová

V měsíci lednu jsme se vypravili do městské knihovny, kde pro nás byl nachystán dopolední program na téma detektivní literatura. Děti si s paní knihovnicí povídaly o detektivní literatuře, seznámily se s jednotlivými autory těchto knížek a dokonce si na detektivy i zahrály při jedné pátrací hře. Pátraly po zločinci, který v knihovně ukradl vzácnou knihu. Po splnění všech úkolů se jim podařilo skutečného viníka odhalit. Čas strávený v knihovně si děti užily, dopoledne tak pro nás bylo příjemným zpestřením výuky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Anglický jazyk - vyrábíme tousty

5. 12. 2022

Alena Macková

Při jedné z hodin angličtiny jsme si povídali o jídle. A paní učitelka nám dala recept, podle kterého si zvládneme "uvařit" sami. A tak jsme si udělali banánové toasty dle anglického receptu. A jak nám chutnalo? - Moc. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Exkurze Praha

15. 11. 2022

Alena Pozděnová

V listopadu jsme s naší „bandou“ zavítali na návštěvu do Prahy. Prohlédli jsme si Václavské náměstí a prošli jsme se po Karlově mostě. Potom už naše kroky směřovaly do Českého muzea hudby, kde probíhala výstava s názvem HUDEBNÍ ZVĚŘINEC. Zde jsme si mohli vyzkoušet hru na spoustu hudebních nástrojů, dozvěděli jsme se zajímavé informace při plnění různých úkolů a také jsme měli možnost obdivovat krásy historických hudebních nástrojů. Když jsme si všichni výstavu dosyta užili, mohli jsme vyrazit na Pražský hrad. Cesta netrvala příliš dlouho, prošli jsme pár pražských uliček a už jsme byli u Nových zámeckých schodů. Jejich zdolání bylo pro mnohé náročnější, než jsme čekali, ale vynaložené úsilí se rozhodně vyplatilo. Nahoře se nám otevřel opravdu krásný pohled na naše hlavní město. Počasí nám skutečně přálo, a tak úchvatný pohled ještě umocňovala hra slunečních paprsků na červených malostranských střechách. Poté, co jsme se pokochali a řekli si pár informací, pokračovali jsme v cestě. Při vstupu do prostorů Pražského hradu nás čekala nezbytná policejní kontrola. Průchod bezpečnostními rámy a osobní prohlídka ozbrojeným policistou byly pro mnohé děti napínavým zážitkem.  A pak už hurá do Chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Troufáme si tvrdit, že na tuto úžasnou stavbu, jsme se všichni moc těšili. Po vstupu do jejích prostor na nás padla posvátná úcta a pohltila nás nepopsatelná atmosféra minulých věků. Dalším bodem našeho programu bylo hradní opevnění se  Zlatou uličkou a Daliborkou. Nejdříve jsme zavítali do nitra hradeb, kde jsme si  prohlédli výstavu brnění a středověkých zbraní, což ocenili zejména kluci. Na konci této výstavy ale čekalo i překvapení pro holky, které spočívalo v ukázce historických šatů urozených dam. Po prohlídce této expozice následoval dlouho očekávaný rozchod a možnost nakoupit si dárečky na památku. Naší další zastávkou byla věž Daliborka a pověst o Daliborovi z Kozojed. Ale bohužel, čas utíkal velmi rychle, a tak jsme museli naše putování Pražským hradem ukončit a vydat se po Starých zámeckých schodech zpět na metro. Nemusíme snad ani zmiňovat, že samo cestování naší jedinou podzemní dráhou v republice, bylo pro mnohé velkým dobrodružstvím. Na nádraží jsme dorazili s dostatečným předstihem, a tak zbyl ještě další čas na prozkoumání přilehlých obchůdků a dokoupení drobností pro radost a občerstvení. Zpáteční cesta vlakem byla po celém dni poměrně náročná a dlouhá, ale nakonec jsme ji zvládli bez úhony a šťastně jsme dojeli až do cíle. Na závěr nezbývá než konstatovat, že výlet se po všech stránkách vydařil na jedničku a v našich myslích nám z něho zůstane mnoho krásných společných zážitků.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Kreslíme, malujeme, tvoříme

27. 10. 2022

Alena Pozděnová

Máme rádi hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností, při kterých máme možnost si odpočinout od všeho učení a rozvíjet svůj „skrytý talent“ ☺. Naše ruce zvládnou vytvořit spoustu krásných výtvorů, které nám zdobí nejen naši třídu, ale i chodbu školy. O tom, že se nám práce skutečně daří, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Dopravní výchova

26. 9. 2022

Alena Pozděnová

Koncem měsíce září jsme vyrazili na DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. Čekal nás zde výukový program, který se skládal ze dvou částí. Nejdříve si děti vyzkoušely své řidičské schopnosti při jízdě na kole, následně se seznámily se základy dopravní výchovy a s pravidly silničního provozu. Dopoledne strávené na dopravním hřišti se vydařilo. Těšíme se na jaro, protože navštívíme dopravní hřiště znovu. A pokud zvládneme všechna úskalí testových otázek i praktickou část (jízdu na kole), čeká nás odměna – průkaz cyklisty ☺. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Naše třídní pravidla

9. 9. 2022 

Alena Pozděnová

Začátek školního roku byl ve znamení těšení se na kamarády a na nové zážitky. Děti z 5. B se sešly po prázdninách v plném počtu, a tak jsme se mohli s radostí pustit do práce. Naše první společná akce se uskutečnila v rámci hodiny etické výchovy. Protože nám počasí přálo, zpříjemnili jsme si první dny ve škole i pobytem na školní zahradě. Děti si donesly deky na piknik a spoustu dobrot, které přispěly k vytvoření příjemné atmosféry. Povídali jsme si o tom, co by se nám líbilo, a jaká bychom chtěli mít ve třídě pravidla, aby nám tam všem bylo dobře. Společnými silami se nám podařilo sestavit pět pravidel, která se budeme snažit dodržovat. Uvidíme, jak moc se nám to bude dařit.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

TŘÍDNÍ PRAVIDLA

  1. Nasloucháme si.
  2. Naše ruce pomáhají, neubližují.
  3. Používáme vhodná slova.
  4. Pocity ostatních nám nejsou lhostejné.
  5. Jsme zodpovědní za to, co děláme a říkáme.