Kariérní poradce

Mgr. David Horák

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kariérové poradenství představuje široké spektrum aktivit zaměřených na poskytování kariérových informací a rozvíjení dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry. Žákům i jejich rodičům poskytuje relevantní informace pro volbu vzdělávací a profesní dráhy v celoživotní perspektivě. Cílem kariérového poradenství je, aby žák dokázal efektivně využívat dostupné informační zdroje, rozhodovat se podle nich a plánovat a řídit svoji kariéru.

 

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Školní rok 2022/2023

U oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

U oborů vzdělání bez talentové zkoušky

 

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději *1/

do 30. listopadu 2022

do 1. března 2023

Zápisový lístek obdrží uchazeč *2/

do 30. listopadu 

žák ZŠ ve své škole

do 15. března  žák ZŠ ve své škole

Ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, od krajského úřadu, a to na základě písemné žádosti.

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději 

do 31. října 2022

 

do 31. ledna 2023

Termíny konání talentové/školní zkoušky ve střední škole *5/

Obory středního vzdělání s TZ:

pracovní dny od 2. do 15. ledna 2023 

 

GSP:  

pracovní dny od 2. ledna do 15. února

2023 *3/

Obory středního vzdělání s MZ:

pracovní dny od 12. do 28. dubna 2023

 

Obory středního vzdělání s výučním listem:

pracovní dny od 22. do 30. dubna 2023

Termíny konání talentové zkoušky v konzervatoři *5/

pracovní dny od 15. ledna do 31.

ledna 2023 *4/

 -

Termíny konání 

jednotné zkoušky 

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1.  termín:              čtvrtek 13. dubna 2023 

2.  termín:              pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1.  termín:              pondělí 17. dubna 2023

2.  termín:              úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1.  termín:              středa 10. května 2023

2.  termín:              čtvrtek 11. května 2023

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky

Obory středního vzdělání s TZ: do 20. ledna 2023 sdělení o výsledku talentové zkoušky; 

od 5. do 15. února 2023 zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení u všech oborů skupiny 82 Umění  a užité umění (střední školy  i konzervatoře).

 

GSP: do 20. února 2023 sdělení o výsledku talentové zkoušky, dále jako u oborů středního vzdělání s MZ

Obory středního vzdělání s MZ: do 28. dubna 2023 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV, do 30. dubna, resp. 2. května 2023 zveřejnění celkových výsledků

ředitelem školy

 

Obory středního vzdělání s výučním listem:

od 22. dubna do 30. dubna 2023