Dumy

EU – peníze školám

Vytvořené digitální učební  materiály (DUM)

V rámci šablony III/2 vytvořila škola tyto DUMY pro:

Český jazyk

4. ročník          Procvičování vyjmenovaných slov  20 DUM

4. ročník          Skloňování podstatných jmen          20 DUM

5. ročník          Slovní druhy                                    20 DUM

5. ročník          Slovní druhy, shoda, souvětí           20 DUM

Matematika

4. ročník          Čísla větší než 10 000                        20 DUM

5. ročník          Procvičování učiva                             20 DUM

Přírodopis

7.,8. ročník      Botanika                                            20 DUM

7.,8. ročník      Savci                                                  20 DUM

7.,8. ročník      Zoologie                                            20 DUM

Zeměpis

7. ročník           Afrika, Amerika                                           20 DUM

7., 8., ročník     Austrálie, Asie, Antarktida, Oceány             20 DUM

9. ročník           ČR                                                                20 DUM

DUMY jsou uloženy a na požádání jsou k nahlédnutí v ředitelně a sborovně školy.