Čtyři učitelé  školy vyrazili na týdenní stáž do švédského Örebra v rámci projektu Erasmus+. Cílem naší výpravy bylo tzv. “stínování výuky” a porovnání s českým vzdělávacím systémem. Již první den byly patrné rozdíly. Škola zde začíná ranní rozcvičkou s hudbou. A přestože ve Švédsku jsou teploty podstatně nižší než u nás, děti jsou zde významně podporovány k aktivnímu pohybu venku během celého dne.


zapis2024

 
 
 
 

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme jako jediná základní škola PŘÍPRAVNOU TŘÍDU.

Těšíme se na nové školáčky.

Přípravní třída 2024 letáček


Zápis do prvních tříd proběhne 4. a 5. dubna od 14:00 do 17:00 hodin ve třídách prvního stupně.

Elektronické přihlášky jsou spuštěny od 25. března na stránkách školy.

zápis do školy 2024

 

 
 
 
 

Ve čtvrtek 21.3. odpoledne došlo k výpadku serveru Edookit v jejich datacentru. Edookit pracuje na odsranění závady a novém spuštění systému. Děkujeme za pochopení


Zveme budoucí prvňáčky a zájemce o 6. třídu a jejich rodiče na Den otevřených dveří v úterý 19.3. 2024.

Od rána se můžete podívat do vyučovacích hodin, od 15.30 hod.do 18. hod. je připraven program pro žáky i pro rodiče.


Sestaci sport 2


Termín zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhne 
4. dubna  - 5. dubna 2024. 

skolika 2024

 

 


V letošním školním roce jsme se rozhodli díky účasti v projektu zútulnit naši školní knihovnu novým nábytkem. Dílnám čtení a čtenářství obecně se dlouhodobě věnujeme, a proto chceme i příjemné a podnětné prostředí knihovny, kde se bude v dětech láska ke knížkám lépe probouzet.

Tento projektu bude podán do výzvy MAS Stolové hory.


Krásné Vánoce a šťastný rok 2024 všem dětem, rodičům, přátelům a zaměstnancům školy.


Vážení rodiče, 

během příštího týdne proběhnou konzultační schůzky. Třídní učitelé Vám zašlou pozvání a rozpisy. 

Od úterý 12. do čtvrtka 14.12. proběhne v prostorách před sborovnou prodejní vánoční výstava, na kterou jste srdečně zváni.

Výtěžek z výstavy bude věnován na nákup dárků pro domov důchodců, se kterým spolupracujeme, část využijeme pro potřeby našich dětí. 

Během konzultačních schůzek proběhne volba dvou zástupců z řad rodičů do Školské rady. Volební lístky dostanete při konzultačních schůzkách u třídního učitele. Volební urna bude umístěna u sborovny. O výsledcích voleb Vás budeme informovat.

Přejeme všem hezké vánoční prázdniny 23.12.- 2.1. 2024 a těšíme se 3.1. ve škole.

 

 


V letošním roce jsme se zapojili do projektu Nadačního fondu PodČepičkou a podařilo se nám ušít 74 čepic. Velké poděkování patří společnosti Darré Náchod s.r.o. a Sintex, a.s. za poskytnutí krásných látek, ze kterých naši žáci kroužku šití spolu s pedagogickým sborem čepice ušili.

Také posíláme 125 přáníček vkládaných do čepic a vytvořených žáky 1. stupně.

Doufáme, že čepice a přáníčka potěší a udělají radost v adventním čase.


Vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat o tom, že se naše škola dne 27.11.2023 připojí ke stávce.
V pondělí 27.11. bude z organizačních důvodů uzavřena škola, zároveň nebude fungovat školní jídelna a školní družina.

Rozhodli jsme se připojit se ke stávce, protože se obáváme chystaných škrtů ve školství.
Domníváme se, že investice do vzdělání je důležitá. Školy mohou poskytovat kvalitní vzdělání ve chvíli, kdy fungují všechny složky vzdělávacího procesu.


S pozdravem
P. Horáková
ZŠ Náchod Plhov


Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
velice si ceníme obrovské vlny solidarity, která se zvedla v posledních dnech, duch vzájemnosti a laskavosti v naší škole stále panuje.

Dobročinná svačinka, kterou pořádala Rada žáků, měla obrovský úspěch. Děkujeme všem třídním učitelům, žákům a Vám rodičům, kteří jste se do celé akce zapojili. Tolik vynikajících svačin, koláčů, zákusků, ovocných salátů a dobrot jsme ve škole ještě nikdy neměli.

Velice si toho vážíme a to žáci stále ještě chodí s hotovostí do kasičky. Sbírku ukončíme ve čtvrtek, kdy zveřejníme celkovou vybranou částku.

Následně proběhnou právní procesy, tak aby celá akce byla zcela formálně v pořádku a poté ihned odešleme celou částku Tomášovým rodičům na účet.

Ještě jednou nám dovolte vyjádřit OBROVSKÝ DÍK VŠEM!

401846036 122137846004021429 5782789204594589928 n


Podělte se s tvůrci dotazníku o své zkušenosti a názory na soukromé hodiny nebo kurzy (soukromé doučování).

Výzkum probíhá formou rozhovoru (osobně či online).

Za rozhovor s námi můžeme nabídnout odměnu 500 Kč.

 


Během dvou zářijových týdnů proběhla pedagogická diagnostika našich prvňáčků. Použili
jsme nástroj iSophi Z, který nám umožnil rozpoznat potřeby žáčků při vstupu do základní
školy. Včasná diagnostika pomáhá uzpůsobit úkoly individuálním potřebám a dovednostem
dětí. Podporuje zažívání úspěchu, přehledně sděluje úroveň dovedností dítěte a informuje o
potřebách podpory dítěte.


ZÁJMOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŠKOLOU - 1. STUPEŇ
Od prvního října nabízíme pro naše žáky tyto kroužky:
Keramika - keramická dílna (Langenbergerová Renáta)
středa 13:30 - 15:00
Tanečky (Sára Langenbergerová)
středa 14:00 -15:00
Hra na ukulele (Petra Balcarová)
čtvrtek 14:00 - 14.45
Šikovné ruce (Simona Kosinková)
čtvrtek 13:30 - 15:00
Základy programování pro 5. - 9. ročník (Cícha Petr)
čtvrtek 14:00 - 15:00
 
ZÁJMOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŠKOLOU - 2. STUPEŇ
Od prvního října nabízíme pro naše žáky tyto kroužky:
Keramika - keramická dílna (Králíčková Naďa)
úterý 15:30 - 17:00
Fotografický kroužek (Kotlan Tania)
úterý 15:00 - 17:00
Hra na ukulele (Petra Balcarová)
středa 14:00 - 14:45
Kroužek šití (Adamcová Michaela, Kolínská Iveta)
čtvrtek 14:00 - 15:00
Základy programování (Cícha Petr)
čtvrtek 14:00 - 15:00
Dále nabízíme sportovní aktivity pod záštitou školního klubu.
Bližší informace (případné poplatky za kroužky) a přihlášky naleznete na nástěnce u sborovny nebo u třídních učitelů, asistentek a vychovatelek školní družiny.
 

2


Jsme jednou ze 440 škol, které se zapojily do této soutěže.
Září a začátek školního roku jsou vhodnou příležitostí vyzkoušet si cestu do školy pěšky, na koloběžce, na kole nebo veřejnou dopravou. Zopakovat si tak zásady bezpečné dopravy do školy, protáhnout se, nastartovat mozek, popovídat si. Cílem není hodnotit množství nachozených kilometrů, ale podpořit aktivní způsob dopravy do školy pohybem.


Děti 6. tříd si vyzkoušely práci archeologů. Skupiny zahrabaly pravěké artefakty do písku, vytvořily mapu a zakreslily, kde se věci nacházejí. Pak si vyměnily stanoviště a hledaly výrobky z keramiky, staré formy, bronzové výrobky. Bylo to zábavné, ale vůbec ne jednoduché vykopávky najít.

Na pátek 29.9. vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno.

V tento den bude všem žákům automaticky zrušen oběd.
 

Ve čtvrtek 7.9. zveme rodiče na třídní schůzky.

16. hod. Rada rodičů

16:30 hod. SRPDŠ 1.stupeň

17. hod. SRPDŠ 2.stupeň

Program: informace ke školnímu roku, školní řád, novinky škole, plánované akcí, rozvrh, atd.


Během přípravného týdne se kantoři na Plhově sami učili.

Pod vedením Nadi Králíčkové si vyzkoušeli role žáků a prošli hodinou etické výchovy. Etická výchova patří pevně do rozvrhu všech tříd a považujeme ji za důležitou součást formování osobnosti a budování respektujících vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli.

Učící se skupiny učitelů se minulý školní rok scházely, aby se vzájemně podpořily ve změně vedení hodin. Seznamovaly se se strategiemi a nástroji formativního hodnocení, jak pomoci žákům v učení, jak jim dát přiměřené výzvy a odpovídající podporu, jak změnit přístup učitele. V minulém týdnu jsme se znovu k formativnímu hodnocení sešli a plánovali, jak zlepšit způsoby vedení vyučovacích hodin.

 

 


Školní rok 2023-24 zahájíme v pondělí 4.9.2023 v 8 hod.

Děti si přinesou přezůvky, psací potřeby a blok.

Vyučování končí odchodem na oběd:

10.30 hod. - 1.třídy

10.50 hod. - 2., 3. třídy

11. hod. - 4., 5. třídy

11.20 hod. 6., 7. třídy

11.40 hod. - 8., 9, třídy

Pohodový zbytek prázdnin všem a brzy na viděnou.

 


Na základě získané dotace od KÚ KHK, jsme mohli vybavit učebnu informatiky o nové pomůcky, které slouží k základům programování a robotiky. Můžeme pracovat v prostředí Micro:bit v kombinaci se stavebnicí Lego. Těšíme se také na programování v prostředí GameMaker a RobloxStudio. Čeká nás řada soutěží a nových výzev. 
Od příštího měsíce se můžete přihlásit na nový kroužek Programování a robotiky v naší škole.