Oslavy se blíží, už jste si vybrali akci , kterou u nás navštívíte?

plakat program oslav 40 let lowres

 


Dne 10. září jsme vyrazili vlakem na sportovní kurz na Malou Skálu pod vedením pana učitele Jaroslava Štěpána, Davida Horáka a paní učitelky Petry Novákové a Moniky Hovádkové. Poté, co jsme dorazili do areálu ARA Malá Skála, jsme se ubytovali a měli svou první večeři.

IMG 1310 1 zmenšené


Během dvou zářijových týdnů proběhla pedagogická diagnostika našich prvňáčků. Použili
jsme nástroj iSophi Z, který nám umožnil rozpoznat potřeby žáčků při vstupu do základní
školy. Včasná diagnostika pomáhá uzpůsobit úkoly individuálním potřebám a dovednostem
dětí. Podporuje zažívání úspěchu, přehledně sděluje úroveň dovedností dítěte a informuje o
potřebách podpory dítěte.


ZÁJMOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŠKOLOU - 1. STUPEŇ
Od prvního října nabízíme pro naše žáky tyto kroužky:
Keramika - keramická dílna (Langenbergerová Renáta)
středa 13:30 - 15:00
Tanečky (Sára Langenbergerová)
středa 14:00 -15:00
Hra na ukulele (Petra Balcarová)
čtvrtek 14:00 - 14.45
Šikovné ruce (Simona Kosinková)
čtvrtek 13:30 - 15:00
Základy programování pro 5. - 9. ročník (Cícha Petr)
čtvrtek 14:00 - 15:00
 
ZÁJMOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŠKOLOU - 2. STUPEŇ
Od prvního října nabízíme pro naše žáky tyto kroužky:
Keramika - keramická dílna (Králíčková Naďa)
úterý 15:30 - 17:00
Fotografický kroužek (Kotlan Tania)
úterý 15:00 - 17:00
Hra na ukulele (Petra Balcarová)
středa 14:00 - 14:45
Kroužek šití (Adamcová Michaela, Kolínská Iveta)
čtvrtek 14:00 - 15:00
Základy programování (Cícha Petr)
čtvrtek 14:00 - 15:00
Dále nabízíme sportovní aktivity pod záštitou školního klubu.
Bližší informace (případné poplatky za kroužky) a přihlášky naleznete na nástěnce u sborovny nebo u třídních učitelů, asistentek a vychovatelek školní družiny.
 

2


Jsme jednou ze 440 škol, které se zapojily do této soutěže.
Září a začátek školního roku jsou vhodnou příležitostí vyzkoušet si cestu do školy pěšky, na koloběžce, na kole nebo veřejnou dopravou. Zopakovat si tak zásady bezpečné dopravy do školy, protáhnout se, nastartovat mozek, popovídat si. Cílem není hodnotit množství nachozených kilometrů, ale podpořit aktivní způsob dopravy do školy pohybem.


Děti 6. tříd si vyzkoušely práci archeologů. Skupiny zahrabaly pravěké artefakty do písku, vytvořily mapu a zakreslily, kde se věci nacházejí. Pak si vyměnily stanoviště a hledaly výrobky z keramiky, staré formy, bronzové výrobky. Bylo to zábavné, ale vůbec ne jednoduché vykopávky najít.

Na pátek 29.9. vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno.

V tento den bude všem žákům automaticky zrušen oběd.
 

Ve čtvrtek 7.9. zveme rodiče na třídní schůzky.

16. hod. Rada rodičů

16:30 hod. SRPDŠ 1.stupeň

17. hod. SRPDŠ 2.stupeň

Program: informace ke školnímu roku, školní řád, novinky škole, plánované akcí, rozvrh, atd.


Během přípravného týdne se kantoři na Plhově sami učili.

Pod vedením Nadi Králíčkové si vyzkoušeli role žáků a prošli hodinou etické výchovy. Etická výchova patří pevně do rozvrhu všech tříd a považujeme ji za důležitou součást formování osobnosti a budování respektujících vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli.

Učící se skupiny učitelů se minulý školní rok scházely, aby se vzájemně podpořily ve změně vedení hodin. Seznamovaly se se strategiemi a nástroji formativního hodnocení, jak pomoci žákům v učení, jak jim dát přiměřené výzvy a odpovídající podporu, jak změnit přístup učitele. V minulém týdnu jsme se znovu k formativnímu hodnocení sešli a plánovali, jak zlepšit způsoby vedení vyučovacích hodin.

 

 


Nově od tohoto školního roku máme Facebook a Instagram,


Školní rok 2023-24 zahájíme v pondělí 4.9.2023 v 8 hod.

Děti si přinesou přezůvky, psací potřeby a blok.

Vyučování končí odchodem na oběd:

10.30 hod. - 1.třídy

10.50 hod. - 2., 3. třídy

11. hod. - 4., 5. třídy

11.20 hod. 6., 7. třídy

11.40 hod. - 8., 9, třídy

Pohodový zbytek prázdnin všem a brzy na viděnou.

 


Na základě získané dotace od KÚ KHK, jsme mohli vybavit učebnu informatiky o nové pomůcky, které slouží k základům programování a robotiky. Můžeme pracovat v prostředí Micro:bit v kombinaci se stavebnicí Lego. Těšíme se také na programování v prostředí GameMaker a RobloxStudio. Čeká nás řada soutěží a nových výzev. 
Od příštího měsíce se můžete přihlásit na nový kroužek Programování a robotiky v naší škole.