Čtyři učitelé  školy vyrazili na týdenní stáž do švédského Örebra v rámci projektu Erasmus+. Cílem naší výpravy bylo tzv. “stínování výuky” a porovnání s českým vzdělávacím systémem. Již první den byly patrné rozdíly. Škola zde začíná ranní rozcvičkou s hudbou. A přestože ve Švédsku jsou teploty podstatně nižší než u nás, děti jsou zde významně podporovány k aktivnímu pohybu venku během celého dne.

Překvapily nás i různě dlouhé vyučovací hodiny a jejich skladba. Rozdíly byly patrné ve výuce samotné, formě stravování, odpoledních aktivitách i v celkovém řízení školy. Naše švédské kolegy zase zajímala naše škola. Bylo velmi zajímavé porovnávat oba systémy, diskutovat nad tématy, která nás trápí a možnými způsoby řešení v obou zemích. Tato stáž pro nás byla velmi inspirativní a obohacující. Jsme velmi rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit a již se těšíme na dojmy našich kolegů, kteří v rámci stejného programu vyrazí do Finska.