General Data Protection Regulation

Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

Případy získávání údajů daných zákonem:

  • Školní matrika (vedení dokumentace školy)
  • Doklady o přijímání žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

Případy získávání údajů podle zvláštních zákonů:

  • Podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
  • Podklady žáků pro vyšetření v PPP

Získávání údajů na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce:

  • Zajištění mimoškolních akcí
  • Soutěže a olympiády
  • Řešení pojistných událostí

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Petr Cícha Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zastižení po předchozí domluvě prostřednictvím emailu.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky – adresa: d4smzqr
  • emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • poštou na adrese - Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186, 54701 Náchod, Příkopy 1186.

Výše uvedenými způsoby je možné se na školu obracet v relevantních případech za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Mgr. Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod - Plhov