TŘÍDA 8. A

IMG 4166 2


PROJEKTOVÝ DEN - FINANČNÍ GRAMOTNOST

IMG 8717

IMG 8718 IMG 8720

IMG 8713


NÁCHOD ZÍTŘKA?

IMG 8404

IMG 8403


MODRÉ NEBE NAD NÁCHODEM

IMG 8388

   IMG_8330.jpg IMG 8348


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO TŘÍDU 8. A

BEZPEČNOST

Dbáme na svou vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních,
a to zejména při tělesné výchově a ve školním areálu.

ZODPOVĚDNOST

Jsme zodpovědní za své činy a chování a neseme za ně následky.

RESPEKT K OSTATNÍM

Chováme se k ostatním spolužákům a učitelům s respektem a zdvořilostí.

SPOLUPRÁCE

Podporujeme spolupráci se spolužáky
a aktivně se zapojujeme do skupinových aktivit.

PŘIPRAVENOST

Přicházíme do třídy připraveni se učit a s veškerými potřebnými materiály.

RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL ŠKOLY

Dodržujeme pravidla stanovená školou a řídíme se etickými normami.

TICHO BĚHEM VYUČOVÁNÍ A ČISTOTA TŘÍDY

Během vyučování udržujeme klid a ticho,
abychom nepřerušovali výklad učitele nebo práci spolužáků.

Dbáme na udržování čistoty a pořádku ve třídě a v našem okolí.

ÚKOLY A DOMÁCÍ PRÁCE

Úkoly a domácí práce plníme včas a s maximálním úsilím.

MOBILNÍ TELEFONY A ZAŘÍZENÍ

Mobilní telefony a jiná elektronická zařízení používáme pouze v případech,
kdy to učitel povolí.