Rada žáků  plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením paní učitelky Duškové a Lochmanové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy, přípravě akcí a tvorbě školního časopisu.

 

 

                                                                                               Vladimír Honzů

 

DUBNOVÉ ZASEDÁNÍ RADY ŽÁKŮ

V pátek 1. 4. 2022 proběhlo dubnové zasedání Rady žáků. Shrnuli jsme si důležité okamžiky minulého měsíce, poradili jsme o zkvalitnění fungování žákovského parlamentu. Proběhla diskuse o tom, co je pro nás důležité a co je důležité méně. V tomto měsíci nás nečekají žádné akce, na kterých bychom se jako zástupci Rady žáků měli účastnit. Víme, že vás ostatní čekají přijímací a talentové zkoušky, různé závody a utkání, přejeme vám hodně štěstí a zdaru. Bavili jsme se o tématu měsíce, které je - sebeúcta, pozitivní hodnocení a hodnocení celkově. Proběhnou rodičovské konzultační schůzky, kde se vám právě téma měsíce bude hodit, abyste zhodnotili to, jak si jako studenti vedete a mohli se poučit ze svých chyb a nevzdávat se.  

Za Radu žáků Zuzana Dušková 

Březnová schůzka Rady žáků

Sedmá schůzka Rady žáků se uskutečnila v pátek 4. března.

Na začátku setkání jsme probrali, jak probíhal měsíc únor, abychom se vzápětí mohli vrhnout na informace týkající se měsíce března. Téma, nad kterým bychom se měli zamyslet a prodiskutovat nadcházející měsíc v hodinách OEV, se týká hospodaření jak s penězi, tak i s city a sílou slov, apod. Važme si věcí a lidí, kteří nás naplňují a dělají šťastnými. Dbejme na své blízké, jestli by třeba peníze „vyhozené“ za barvu měnící lízátko nebyly potřebné a užitečnější někde jinde. Uvědomme si své životní hodnoty a zařiďme se podle nich tak, abychom byli spokojeni sami se sebou a málokdy se dostali do úzkých.

Dále jsme si rozdělili pár článků na významné dny, připomněli si, že některé třídy ještě v březnu čeká lyžařský kurz. Na závěr se k nám připojil pan ředitel, se kterým jsme mluvili o nejdůležitějších akcích, které nás neminou. Mezi jednu z nich patří po třech letech opět obnovené „Dopoledne otevřených dveří,“ při kterém naši školu mohou navštívit budoucí prvňáčci a šesťáci či široká veřejnost, která by se chtěla podívat, jak naše škola vypadá a funguje. Tato akce vychází na sobotu 19. března. Další zasedání proběhne 1. 4. 2022.  

 

Z Rady žáků Adéla Taufmanová 9. B

Únorová sešlost Rady žáků

Ve čtvrtek 3. února proběhla šestá schůzka Rady žáků.
Ačkoliv jsme se sešli v polovičním počtu než obvykle, stihli jsme projednat vše, co jsme měli v plánu.

Hlavní událostí měsíce února je svátek svatého Valentýna, který vychází na jarní prázdniny, proto bude v týdnu od 7. do 11. před sborovnou krabice, kam budete moci házet přáníčka a valentýnky
pro vaše přátelé. V pátek se všechna přáníčka předají zástupcům tříd, kteří je ve své třídě doručí.

V rámci svátku je pro všechny nachystána i hra na přemýšlení a hádání, jde o nástěnku, na které jsou úryvky z písní či básní. „Valentýnská nástěnka“ by se mohla hodit hlavně do hodin českého jazyka či dějepisu. Ke hře je potřeba chytré zařízení na naskenování QR kódu.

Téma měsíce února je šikana a agresivní chování. –„Dodej si odvahu a ovládej se“
Nikdy nejednejme v afektu a dobře si předem rozmysleme, co za následky naše činy mohou mít. Všichni bychom se měli zamyslet, zda se v našem okolí nevyskytuje oběť šikany a pokud ano, neváhat a informovat o tom někoho dospělého. 

Nakonec jsme si rozdělili pár úkolů do příští schůzky Rady žáků, která by se měla konat 3. 3. 2022.

Z Rady žáků Adéla Taufmanová 9. B

Lednové setkání Rady žáků

Ve čtvrtek 5. 1. 2022 jsme se sešli na 5. setkání Rady žáků.

Během setkání k nám přišel pan ředitel Honzů. Ten s námi prodiskutoval různé změny, které by chtěl na škole zorganizovat a zavést (od nového nábytku po to, co dělat s rozbitým zvoněním). Také jsme mohli navrhnout věci, které nás napadly. Celá diskuze proběhla v klidu.
Tématem měsíce leden je „Přátelství je součást lidského štěstí“. Měli bychom si uvědomit, že přátelé jsou pro nás důležití a měli bychom si vzájemně pomáhat, respektovat se i si odpouštět.
Domluvili jsme se, že vůči referátům na významné dny budeme mít odlišný přístup. Místo toho, aby referáty byly dobrovolné a nakonec byly vyvěšeny na stěně u jídelny a sborovny, jsme si řekli, že napíšeme prací méně a ty odprezentujeme v naších třídách.
Naše další setkání proběhne 3. února, den před pololetními prázdninami. 

Za Radu žáků Jan Pelly 9.B. 

Prosincové zasedání Rady žáků

Ve čtvrtek 2. 12. jsme se sešli na 4. setkání Rady žáků.

Povídali jsme si o významných dnech prosince a Srdíčkových dnech. Ty se budou konat 8. a 9. prosince, kdy si u sborovny budou moct žáci kupovat magnetky pro dobrou věc. Rozdělili jsme si skupinové a samostatné práce na tento měsíc.

Téma měsíce je Tvořivost; pohon, který nás nutí vytvářet něco nového, kreativního, originálního. Pro symboliku budeme vytvářet vánoční přáníčka, která budou poslána do domovu důchodců.

Během setkání k nám přišel pan ředitel Honzů. Radě žáků nabídl, aby se šli příští  úterý 7.12. dobrovolně podívat na sázení stromů do alejí Náchodského zámku. Naše další setkání pravděpodobně proběhne v 6. 1. 2022.

Za Radu žáků Jan Pelly a Adéla Taufmanová 9.B

Listopadové setkání Rady žáků


Třetí setkání proběhlo 4. listopadu 2021.

Zhodnotili jsme naše vydařené Halloweenské projekty, které jsme si všichni účinkující patřičně užili.
Děkujeme za fotodokumentaci a zpětnou vazbu zapojených žáků i učitelů!

Rozebírali jsme nadcházející listopadové akce, významné dny a svátky, které budeme individuálně zpracovávat.

Téma měsíce listopadu je SPOLUPRÁCE – každý umíme něco a ne všichni máme talent na všechno, proto bychom se jak ve třídě, tak i ve škole měli všichni vzájemně respektovat bez ohledu na to jaký kdo je a co umí.

Připomínáme, že na začátku prosince se budou konat Srdíčkové dny.

Srdíčkové dny
Na naší škole proběhne sbírka na nemocné děti, konkrétně na nemocnou Adrianku.
Jak řekli lékaři a Adriančini rodiče, je zázrak, že Adrianka přežila. (více info. na vyvěsených plakátech)
Před holčičkou je ještě dlouhá cesta, plná drahých rehabilitací, se kterými Adriance můžeme pomoci právě my. Přispět můžete tím, že si zakoupíte předměty v hodnotě 30 Kč.

Sepsala: Adéla Taufmanová

Říjnové setkání Rady žáků

Druhé setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 10. 2021.

Určili jsme si role v parlamentu jako třeba předsedu a zástupce rady či pisálka. Také jsme odevzdávali zápisy z kurzů a výletů, kterých se naše třídy účastnily. Dále jsme si měli vybrat jeden významný den v říjnu a napsat o něm krátké slovo, které bude vyvěšeno na nástěnce Rady žáků u sborovny.

Dále jsme probírali, že by se mohl uskutečnit Halloweenský projekt pro první stupeň   1. 11. 2021, který je stále v řešení.

V hodinách OEV máme říct několik slov na téma měsíce, což je naslouchání, oční kontakt při rozhovoru a fakt, že slovo nejde nikdy vzít zpátky. Máme se zeptat, jak si představujeme přiměřený vzhled do školy a zmínit se, že se konají kroužky, ke kterým by potřebné informace měli sdělit učitelé, které je vedou.

Sepsala: Lucie Jelenová 

Zářijové setkání Rady žáků

První setkání Rady žáků se uskutečnilo 10. září 2021.
Schůzka byla plná nových zástupců ze všech různých tříd.

Společně jsme si zahráli seznamovací hry.
Při hrách jsme poznali nové členy, tak i vedoucí učitele.
Následně jsme si rozdali trička a nechali se vyfotit.
Pro další aktivitu jsme dostali papíry a ve skupinách jsme psali, jak by měl vypadat správný „Parlamenťák“ a jaké by měl mít vlastnosti.

Dále jsme si povídali o tom, jak bychom měli pracovat v Radě žáků, co bychom měli vyřizovat své třídě i jak si máme vzájemně pomáhat.
Nakonec jsme si zadali pár úkolů do příštího setkání.

První setkání proběhlo hladce, v příjemném duchu a všichni jsme si to užili.
Jako každý rok se budeme nadále scházet první čtvrtek v měsíci.

Sepsali: Adéla Taufmanová, Jan Pelly