Rada žáků plhovské školy

Již několik let působí na plhovské škole rada žáků. Tvoří ji zástupci 3.  – 9.tříd, pravidelně se scházejí a pod vedením paní učitelky Kučerové a Lochmanové se v rámci svých možností podílejí na chodu školy a přípravě akcí v rámci témat měsíce či významných dnů.

 

 

                                                                                               Vladimír Honzů

 Zasedání v září 

Na prvním zasedání letošního roku proběhlo jakoobvykle seznámení se členy. Využili jsme k tomu hru, která nese název Papírová válka. Hru si v rámci seznámení žáci zahráli se svými spolužáky ve třídách. Kladl se důraz na roli zástupce Rady žáků, aby parlamenťáci věděli, na co se mají zaměřit, jak se chovat. Rozdělili jsme si témata významných dnů, abychom mohli své spolužáky informovat o zajímavých a občas i vtipných svátcích. Mluvili jsme i o novém způsobu komunikace mezi námi, aby se informace mezi námi šířily rychleji. Nové využíváme aplikaci Whattsapp. 

Zasedání v říjnu 

V říjnovém zasedání jsme probrali úspěchy a neúspěchy z uplynulého měsíce. Rozhodli jsme, že pro školu uspořádáme aktivitu k významnému dni 9. 10., což je Den pošty. Žáci pod dohledem učitelů a podle předem daných pravidel napíší omluvný dopis někomu ze školy, který potom vloží do omluvné schránky u ředitelny. Hlasovali jsme o tom, jak uspořádáme Halloweenský den, aby nebyl stejný jako loňský. Rozhodli jsme, že to vezmeme lehčí cestou a jen se k 31. 11. převlékneme do vhodných masek a o velké přestávce se vyfotíme. 

Zasedání v listopadu

V listopadovém zasedání jsme reflektovali činnost uplynulého měsíce. Zhodnotili jsme ho jako úspěšný, i když jsme se museli potýkat s různými překážkami. Mluvili jsme o tématu měsíce - spolupráce, na které jsme si připravili aktivitu Abeceda. Domluvili jsme se, že v rámci adventu a psaní vánočních přání letos půjdeme konkrétnější cestou a požádáme domov důchodců v Náchodě, jestli bychom nemohli napsat vánoční přání přímo konkrétnímu člověku, který žije v domově důchodců. Navíc určitá částka za sběr papíru půjde jako dar jejich ošetřovatelům a personálu, který zajišťuje jejich pohodlí a péči.

 Zasedání v prosinci

V prosincovém zasedání jsme takzvaně dotahovali dokonce organizaci ohledně vánočních přáníček a Srdíčkovývh dnů, které i letos na naší škole proběhnou. Upřesnili jsme si datumy schůzek ohledně nadepsání textů k přáníčkům pro seniory, kterých nebude málo. Domov seniorů navštívíme se zástupci 14. 12., kde proběhne slavnostní předání přáníček a také dárků pro ošetřovatele a personál obecně. Prodej v rámci Srdíčkových dnů proběhne 6. a 7. 12. o velké přestávce před sborovnou. Výtěžek půjde k pomoci těžce handicapované holčičce. Další zasedání proběhne 5. 1. 2023. Přejeme za Radu žáků pohodové vánoce a v příštím roce na viděnou! 

 Zasedání v lednu 

V lednovém zasedání jsme si shrnuli úspěšnost akcí z předešlého měsíce. Akce v Domově pro seniory byla pro nás velice obohacující a rozhodli jsme se kontakt nezpřetrhat a navštívit Domov pro seniory Marie i někdy kolem velikonočních svátků. Navštívil nás pan ředitel, který nám poblahopřál k úspěšně vykonaným akcím. V únoru nás čeká opět oslava Sv. Valentýna a jako každý rok bude k dispozici valentýnská pošta. Pro školu jsme si i tento měsíc připravili do hodiny aktivitu, která se obecně týká pomoci druhým. Další zasedání proběhne 2. 2. 2023. Brzy na viděnou! 

Zasedání v březnu 

V březnovém zasedání jsme zkontrolovali, jak se daří plnit aktivity, které si Rada žáků připravuje, při hodinách. Probrali jsme, jaké je povědomí o sběru hliníku. Prosíme o připomenutí žákům, že mohou sběr hliníku využít každé pondělí. Vždy bude u dveří sběru na druhém stupni v přízemí čekat služba. Při březnovém tématu, které je v rámci finanční gramotnosti, si někteří zástupci připravili aktivitu do výuky. Ostatní mohou využít pracovní list, který bude připnutý na nástěnce Rady žáků k okopírování. Příští sobotu 11. 3. naše škola pořádá Den otevřených dveří, kde si několik zástupců zkusí roli průvodců. Kolem Velikonoc navštívíme opět Domov pro seniory, kde klienty obdarujeme malým dárkem, který sami vytvoříme a strávíme s nimi nějaký čas, abychom jim udělali upřímnou radost. Další zasedání proběhne 6. dubna. 

Zasedání v dubnu 

Dne 13. 4. 2023 proběhlo dubnové zasedání žákovského parlamentu. Probrali jsme úspěchy minulého měsíce, kdy jsme udělali velkou radost klientům Domova seniorů Marie s velikonočním překvapením. Musíme se zlepšit v organizaci sběru hliníku, který tento měsíc obstarávají zástupci 3.A a 3.B každé pondělí od 7:40 hodin. Odhlasovali jsme, že uspořádáme sbírku v rámci Zdravotního klauna, kterou budeme ještě řešit s vedením školy. Probírali jsme materiální zařízení školy, kde bychom měli rádi nové židle v počítačové učebně U2 13, spravené fólie na oknech v šatnách u tělocvičny a lepší florbalové vybavení. Téma měsíce je pozitivní hodnocení a sebeúcta. Aktivita do tříd nese název Seznam pochval, kdy by každý žák měl vymyslet pochvalu ke každému spolužákovi ze třídy. Další zasedání proběhne 4. 5. 2023.