Třída 5. A

Dravci

23.5.2023

Jaroslav Smrček

V měsíci květnu přijeli na naši školu ochranáři dravých ptáků ze společnosti Seiferos.

V zajímavém programu se žáci naučili poznávat různé druhy dravých ptáků - například sovy, orly, vzácného raroha a další. Děti zaujala ukázka letu dravců za kořistí.

Žáci, kteří byli úspěšní v poznávací soutěži, dostali drobné odměny v podobě fotografií nebo per dravců a mohli si zavolat dravce na rukavici.

V naší třídě byla úspěšná Lucka Benešová, která se zajímá o zvířata a přírodu. Získala dvě odměny za správné odpovědi.

 

Sazka Olympijský víceboj

28.4.2023

Jaroslav Smrček

Dne 18.4.2023 proběhlo na naší škole sportovní dopoledne zaměřené na Sazka Olympijský víceboj.

Žáci prvního stupně si mohli otestovat svoji zdatnost v 6 disciplínách - T běh, hod basketbalovým míčem, skok snožmo z místa, přesah lavičky - ohebnost, zkrácené sedy lehy a Čáp - rovnováha. Zbývající disciplíny si děti vyzkouší v hodinách tělesné výchovy se svými učiteli - bude to sprint na 60 m a vytrvalostní běh 500 m.

Celé dopoledne se vydařilo, řada dětí předvedla velmi dobré výkony. Z naší třídy V.A patřili mezi nejlepší sportovce tito žáci - Vanesa Coufalová, Mark Holubnich, Sam Hubáček, Dan Martinec, Ema Schusterová, Laura Weissová a Tomáš Bank.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Matematický Klokánek

21.4.2023

Jaroslav Smrček

Třídy naší školy se pravidelně účastní matematické soutěže Klokánek. Letos byla účast našich žáků ovlivněna vysokou nemocností. Přesto se žákům 5.A podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků.

V celkovém hodnocení 4.-5. tříd se na 4. místě umístil Samuel Hubáček s výsledkem 83 bodů, na společném 5.-6. místě se umístili Josef Bělobrádek a Martin Řehák se 78 body a 8. místo obsadil Filip Doležal.

Všem našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili, se podařilo zlepšit bodový výsledek proti minulému roku.

 

Sportovní lyžařské soustředění 5. a 6. tříd

17.2.2023

Jaroslav Smrček

Ve dnech 5.-10.2.2023 byli žáci 5. a 6. tříd na sportovním lyžařském soustředění v Deštném v Orlických horách na chatě Anička.

O sportovním soustředění napsali - Vanesa Coufalová a Sam Hubáček:

Byli jsme 5.- 10. února na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách. Jezdili jsme na sjezdových lyžích i na běžkách. Bydleli jsme v penzionu Anička. První den jsme šli lyžovat na Špičák, v dalších dnech kurzu jsme už lyžovali na Martě. První den jsme se skoro všichni teprve učili na běžkách, ale poslední den jsme už ujeli 5 kilometrů. Každý den večer jsme hráli různé hry a poslední den jsme měli párty. Vařili nám moc dobře. Za nás jsme si to moc užili.

Sportovní kurz se vydařil. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Projektový den - Hospodaříme s vodou

28.11.2022

Jaroslav Smrček

Dne 16.11.2022 se uskutečnil první projektový den. Celá škola se zaměřila na téma - VODA.

Naše třída v rámci projektu pracovala s tématem Hospodaříme s vodou, které je v současné době

velmi aktuální. Mnoha zemím ve světě hrozí nedostatek vody, ani naše země na tom není nejlépe.

V projektu jsme sledovali na co všechno potřebujeme vodu během dne. Děti si v rámci přípravy na

projekt zjišťovaly svoji skutečnou spotřebu vody během jednoho dne. V rámci projektu si v týmech

porovnaly, kdo má spotřebu nejvyšší. Připravili jsme návrhy, jak bychom mohli spotřebu vody

snížit. Kde je možné ušetřit a jakým způsobem. Naše návrhy jsme zpracovali na plakát

s doporučeními, jak šetřit vodou.

V závěru projektu jsme vyhledali cenu vody v našem městě. Spočítali jsme spotřebu vody pro

čtyřčlennou rodinu a cenu, kterou zaplatí za různá časová období.

Projekt se vydařil, zapojili se všichni. Chválím Matyho Škaldu, Vojtu Tylše a Martina Kastnara

za přípravu animace.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Památka zesnulých

21.11.2022

Jaroslav Smrček

Začátkem listopadu jsme si s dětmi připomenuli Památku zesnulých, lidově řečeno Dušičky.

Zavzpomínali jsme na blízké, kteří již s námi nejsou.

Rada žáků připravila pro děti atraktivní zábavné dopoledne s tématem Haloween. Děti, které měly

zájem, přišly v atraktivních maskách. Připojuji obrázky z naší třídy.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Návštěva dopravního hřiště Běloves

21.10.2022

Jaroslav Smrček

V závěru měsíce září jsme v rámci výuky Dopravní výchovy navštívili dopravní hřiště v Bělovsi.

Již ve 4. třídě se žáci seznámili s pravidly silničního provozu, dopravními značkami, řešením dopravních situací a chováním v provozu. Nyní si vše zopakovali v úvodní teoretické části na učebně. Následovalo praktické využití znalostí v jízdě po dopravním hřišti pod vedením instruktora.

Ukázalo se, že i když děti pravidla znají, některé je málo dodržují - například zastavení na ,,Stopce,,, ukazování znamení o změně směru jízdy, správné předjíždění ....

Chtěl bych touto cestou poprosit rodiče, aby s dětmi zásady správného chování v silničním provozu ještě probrali. Předejdeme tak společně možným nehodám, které se dětem, bohužel, na silnicích stávají.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.