Třída 5. A

Projektový den - Hospodaříme s vodou

28.11.2022

Jaroslav Smrček

Dne 16.11.2022 se uskutečnil první projektový den. Celá škola se zaměřila na téma - VODA.

Naše třída v rámci projektu pracovala s tématem Hospodaříme s vodou, které je v současné době

velmi aktuální. Mnoha zemím ve světě hrozí nedostatek vody, ani naše země na tom není nejlépe.

V projektu jsme sledovali na co všechno potřebujeme vodu během dne. Děti si v rámci přípravy na

projekt zjišťovaly svoji skutečnou spotřebu vody během jednoho dne. V rámci projektu si v týmech

porovnaly, kdo má spotřebu nejvyšší. Připravili jsme návrhy, jak bychom mohli spotřebu vody

snížit. Kde je možné ušetřit a jakým způsobem. Naše návrhy jsme zpracovali na plakát

s doporučeními, jak šetřit vodou.

V závěru projektu jsme vyhledali cenu vody v našem městě. Spočítali jsme spotřebu vody pro

čtyřčlennou rodinu a cenu, kterou zaplatí za různá časová období.

Projekt se vydařil, zapojili se všichni. Chválím Matyho Škaldu, Vojtu Tylše a Martina Kastnara

za přípravu animace.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

Památka zesnulých

21.11.2022

Jaroslav Smrček

Začátkem listopadu jsme si s dětmi připomenuli Památku zesnulých, lidově řečeno Dušičky.

Zavzpomínali jsme na blízké, kteří již s námi nejsou.

Rada žáků připravila pro děti atraktivní zábavné dopoledne s tématem Haloween. Děti, které měly

zájem, přišly v atraktivních maskách. Připojuji obrázky z naší třídy.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Návštěva dopravního hřiště Běloves

21.10.2022

Jaroslav Smrček

V závěru měsíce září jsme v rámci výuky Dopravní výchovy navštívili dopravní hřiště v Bělovsi.

Již ve 4. třídě se žáci seznámili s pravidly silničního provozu, dopravními značkami, řešením dopravních situací a chováním v provozu. Nyní si vše zopakovali v úvodní teoretické části na učebně. Následovalo praktické využití znalostí v jízdě po dopravním hřišti pod vedením instruktora.

Ukázalo se, že i když děti pravidla znají, některé je málo dodržují - například zastavení na ,,Stopce,,, ukazování znamení o změně směru jízdy, správné předjíždění ....

Chtěl bych touto cestou poprosit rodiče, aby s dětmi zásady správného chování v silničním provozu ještě probrali. Předejdeme tak společně možným nehodám, které se dětem, bohužel, na silnicích stávají.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.