Projekty

2024

Dlouhodobá primární prevence a supervize pro žáky a pedagogy na ZŠ Plhov

standard dvouradkove color rgb

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Cílem projektu je zvýšení odolnosti žáků a pedagogů vůči rizikovým jevům. Vést je ke správnému sebehodnocení, zdravému sebevědomí, stanovení si reálných cílů, k poznávání sebe sama, k dovednostem řešit problémy a konflikty, dále podporovat zdravý životní styl a duševní zdraví. Z dlouhodobého hlediska zvyšovat odborné znalosti a kompetence pedagogů.Projekt se dále zaměřuje na rodiče a širokou veřejnost v oblasti kyberšikany, kyberprostoru prevence záškoláctví a v prevenci závislosti.


 

PROJEKTU ERASMUS+

EN V Co funded by PANTONE

V dubnu čtyři učitelé naší školy vyrazili na týdenní stáž do švédského Örebra v rámci projektu Erasmus+, kde získali spoustu nových zážitků a zkušeností z tamního vyučování. Cílem naší výpravy bylo tzv. “stínování výuky” a porovnání s českým vzdělávacím systémem. Bylo velmi zajímavé porovnávat oba systémy, diskutovat nad tématy, která nás trápí a možnými způsoby řešení v obou zemích.  Jsme velmi rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit a těšíme se na dojmy našich kolegů, kteří v rámci stejného programu vyrazí do Finska. 

 

ucebny2023


 

dgs2024 

dg173


 

sablony24

 


 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA


V letošním školním roce jsme se rozhodli díky účasti v projektu zútulnit naši školní knihovnu novým nábytkem. Dílnám čtení a čtenářství obecně se dlouhodobě věnujeme, a proto chceme i příjemné a podnětné prostředí knihovny, kde se bude v dětech láska ke knížkám lépe probouzet.

Tento projektu bude podán do výzvy MAS Stolové hory.


 

 WW

W4W: Obědy pro děti

Projekt je určený na pomoc dětem, pro které je oběd ve školní jídelně často jediným teplým jídlem během dne.

2023

douc

Cíl projektu: poskytnout individuální podporu žákům, kteří mají problém se zvládnutím učiva základní školy. Jedná se o žáky s IVP, žáky, kteří nemohli systematicky pracovat v době epidemie covidu, o žáky z Ukrajiny, kteří přišli do ČR po začátku války. 

 


 

Zvukový systém a sada mikroportů pro kulturně, společenskou a sportovní činnost Základní školy Náchod - Plhov

logo colour pantone

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 Cílem tohoto projektu je zajištění kvalitního zvukového systému a sady mikroportů pro kulturně, společenskou a sportovní činnost Základní školy Náchod - Plhov. Naše škola pořádá každoročně několik akcí, které vyžadují kvalitní ozvučení.

Naší další prioritou jsou plánované akce a aktivity (pro veřejnost, bývalé žáky a pedagogy, osobnosti ze sportovně-kulturního a politického života, které mají vazbu na naši školu) směřující k oslavám 40. výročí naší školy.

 

2022

 Inovace výuky informatiky se zaměřením na rozvoj základů programování
a robotiky

logo colour pantone

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 Cil projektu: inovace IT výuky s akcentem na rozvoj základů programování a robotiky. Dále  vzbudit zájem dětí o vědu, techniku, digitální technologie. Vše s návazností na praktické využití v běžném životě. V rámci výuky se budou žáci učit základům programování, které následně upevňují a dále rozvíjí. Budou zkoumat, modelovat a řešit problémy, spolupracovat a prezentovat svoje projekty, kriticky řešit problémy, pracovat s chybou a hledat případná řešení. Při výuce je dále kladen důraz na praktičnosti dílčích projektů (např. vlastní hudební nástroj, chytré světlo, jednoduchý alarm, monitor rostlin).

Výuka mezi jednotlivými stupni vzdělání bude probíhat v předmětu informatika, a zájmovém odpoledním kroužku.

Ve školním roce 2022/2023 bude realizován Projektový den "Robo-hrátky", který je určen pro žáky 1. stupně a seznamuje je s prvními krůčky na poli programování a robotiky.

 


 

Mezinárodní cena vévody z Edimburku - program DofE

DOFE INT CZECH CMYK

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno téměř 1800 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz.

Na úrovni naší školy program DofE zaštiťují Monika Hovádková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)a Jaroslav Štěpán (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


KREATIVNÍ ČINNOST V OBLASTI POLYTECHNICKÉHO VZĎELÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ROCE 2022

Ve školním roce 2021/2022 stále pokračujeme v polytechnickém vzděláváním žáků.

Výuka probíhá v pracovních činnostech, volitelném předmětu na druhém stupni, v zájmovém odpoledním kroužku školní družiny. I v tomto roce děkujeme našim partnerům za podporu.

Partneři projektu:

Sněžka, výrobní družstvo Náchod
AMANN Group
Darré Náchod
Jech CZ s.r.o.
PEGA - VEL, a.s
Matějovský a.s.
Polytex s.r.o.
SINTEX, a.s
Eva Lokajová

 


 KOOPERATIVA  -  Zpěvníku Čechomoru do lavic i k táboráku

V březnu jsme obdrželi krásné zpěvníky skupiny Čechomor, které byly vydány ke 30. výročí generálního partnera Čechomoru pojišťovny Kooperativa. Společně je využívají žáci druhého stupně v hodinách hudební výchovy. Velkou oblibu mají zpěvníky i v kroužku hry na ukulele a odpoledním kroužku fléten. 

 

 

2021

sablonyIII

euLogo MSMTlogo

 

 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony pro ZŠ Náchod - Plhov 2021

Cíl: Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Realizace projektu: 1.8.2021 - 30.6.2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019747

Výše dotace: 853 308 Kč

Z tohoto projektu plníme šablony pro základní školu - školní asistent, školní kariérový poradce, tandemová výuka a projektový den ve výuce.

 

 

KREATIVNÍ ČINNOST V OBLASTI POLYTECHNICKÉHO VZĎELÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

logo colour pantone

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 Cil projektu: Cílem tohoto projektu je vzbudit u dětí zájem o pracovní činnosti na základní škole, seznámit je s různými materiály, pracovně-výtvarnými technika a způsobu zpracování zejména textilu. V rámci výuky se budou vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemná komunikace a volní vlastnosti, dále podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Patří sem i používání technických pomůcek, materiálů a jejich zpracování. Výuka mezi jednotlivými stupni vzdělání bude probíhat v pracovních činnostech, volitelném předmětu na druhém stupni, v zájmovém odpoledním kroužku školní družiny. V rámci polytechnického vzdělávání bude rozvíjena - finanční gramotnost, technické vzdělání a kladných vztah k technice a průmyslu jako takovém.

Partneři projektu:

Sněžka, výrobní družstvo Náchod
AMANN Group
Knoflíky Žirovnice a.s.
Brotex Písek - textilní výroba
ELASTA – VESTIL, a.s.
Groz-Beckert Czech s.r.o.
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
Polytex s.r.o.
Vydavatelství Zoner Press
MOUKA TIŠNOV, s.r.o.
LÁTKY MRÁZ s.r.o.
HEDVA, a.s.
Terry Moda s.r.o.
SINTEX, a.s


 DOBRÝ SOUSED 2021

Společnost HARTMANN - RICO věnovala naší škole částku 5.000,- Kč. Za získané prostředky byla inovována učebna hudební výchovy. Žáci mají nově k dispozici sadu Orffových nástrojů a unikátní zvonkohru - Boomwhacekrs Chroma.

harmannok


PROJEKT - UKULELE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NÁCHOD - PLHOV

Cíl projektu: Rozšíření hodin hudební výchovy o hru na akustické koncertní ukulele (tento typ je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně základní školy) a zatraktivnit tak hodiny hudební výchovy. Vzbudit zájem o nové hudební aktivity, seznámí se s jednoduchým nástrojem, který dovedou velmi jednoduše a okamžitě ovládat. 

Partneři projektu:

FG Forrest, a.s.
CMI Music s.r.o. - cmias.cz
Mobilní telefony - Michal Laštovic

 

2019

projekt

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony pro ZŠ Náchod - Plhov, 2018

Cíl: Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Realizace projektu: 1.10.2018 - 30.9.2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009889

Výše dotace: 1 560 779 Kč

Z tohoto projektu plníme šablony  pro základní školu - školní speciální pedagog, školní kariérový poradce, tandemová výuka a vzdělávání pedagogického sboru a šablony pro školní družinu - školní asistent a vzdělávání pedagogického sboru.

 Plakát

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva č. 03_17_077 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Název projektu: Školní klub při Základní škole Náchod-Plhov 

Cíl: Cílem projektu je vytvoření školního klubu při ZŠ Náchod-Plhov, který zajistí péči o 25 dětí z prvního stupně ZŠ a umožní rodičům dětí vyšší zapojení do pracovního procesu.

Realizace projektu: 1.7.2018 - 30.6.2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007904

Výše dotace: 2 245 572 Kč

Projekt financuje personální zajištění provozu Školního klubu ZŠ Náchod – Plhov, primárně podporuje rodiče dětí v možnosti věnovat se bez omezení svému zaměstnání.

2018

podporaspolecnehovzdelani2podporaspolecnehovzdelani2

 

2017

sabl

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony pro ZŠ Náchod - Plhov, 2016

Cíl: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Realizace projektu: 1.10.2016 - 30.9.2018

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003020

Výše dotace: 1 008 538,- Kč

Z tohoto projektu plníme šablony - školní asistent, školní speciální pedagog a vzdělávání se pedagogického sboru.

 

2016

Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách

Projekt navazuje na předchozí projekt z roku 2015/2016. Cílem je posílení sebereflexe podpořených učitelů, posílení výchovného stylu jako významného prvku Etv v práci učitelů a zlepšení sociálního klimatu ve škole.

Projekt realizuje tyto aktivity:

1) DVPP pro zájemce z pedagogického sboru zaměřené na individuální podporu výchovného stylu učitele

2) Realizace projektového dne, pro který budou klíčová témata etické výchovy

3) DVPP pro pedagogický sbor zaměřené na metody práce a plánovací model v hodinách Etv

4)Posílení spolupráce s rodiči našich žáků:a) přednáška na aktuální téma z Etv 

                                                         b) tvořivá dílna, kde pracují rodiče společně s dětmi.

Doba trvání projektu:1.8.2016-31.12.2016

 

Přednáška pro rodiče – pan Voženílek

                V rámci schůzek rodičů dne 15.11. 2016 jsme připravili pro rodiče přednášku, kterou pan Voženílek, ředitel zařízení Kompas, nazval „Rady zkušeného vychovatele“. Název byl myšlen trochu s nadsázkou, samotný obsah byl už opravdu „realita“. Téměř stovka rodičů, která se ve školní jídelně sešla, pozorně naslouchala, dokonce si někteří rodiče dělali poznámky. Bylo znát, že jsme ve škole.

                „Neberte dětem dětství, usnadněte jim život tím, že v předškolním a mladším školním věku za ně některé věci rozhodnete sami. Naučte je rozeznávat a pojmenovávat – toto je dobře, toto je špatně, teprve ve starším věku dojdou k tomu, že svět není černobílý. Pokud to jen trochu jde, nerozvádějte se. Pokud vás vaše děti budou ctít, vy je k tomu povedete, budete se chovat tak, aby si vás mohli vážit, i jim v jejich budoucích rodinách s velkou pravděpodobností toto bude fungovat. „ O takovýchto věcech se mluvilo, tyto základní kameny výchovy byly předmětem programu, který jsme pro rodiče nachystali.

                Děkujeme všem, kteří na přednášku přišli. Setkání s panem Voženílkem bylo součástí projektu „Podpora výchovného stylu učitele“, který jsme realizovali ve škole v roce 2016 a byl finančně podpořen MŠMT.

                                                                                              Vladimír Honzů


 

Projekt "Zdravá školní jídelna"

Od podzimu 2015 se naše školní jídelna zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“. Abychom se mohli chlubit tímto názvem, je třeba splnit řadu podmínek. Posouzení toho, zda skladba jídel odpovídá zdravé výživě a zda vaříme pouze ze zdravých surovin, má na starosti komise krajské hygienické stanice. Její zaměstnankyně již u nás vykovali kontrolu, diskutovali jsme s nimi, co ještě by šlo v naší jídelně vylepšit.

Ale to hlavní platí již dnes. Kromě několika drobných doplnění splňuje naše jídelna kritéria zdravého stravování. V plhovské jídelně odebírají oběd desítky cizích strávníků, máme od nich jen pozitivní reference. Teď nás (ale zejména rodiče ) čeká další úkol. Přesvědčit děti, že zdravé jídlo dokáže být zároveň chutné a že se není třeba bát jídel, která pro někoho byla ještě v nedávné minulosti neznámá.

 

 


Školní informační kanál

Ve vestibulu školy je nainstalována obrazovka, na které   formou spotů,upoutávek, psaného textu, hudebních klipů běží program zabývající se riziky v životě dětí, tématy jsou zdravý způsob života, prevence nebezpečí, zábava…

 


 

Evropská dobrovolná služba

EU_flag-Erasmus_vect_POS_1.jpg

V rámci mezinárodního projektu, který koordinuje SVČ Déčko, pracovala v plhovské škole Anne Hoffmann, v loňském roce to byl dobrovolník Niklas Dangelmaier, oba zmínění z Německa. Od 11. září jsme na naší škole přivítali nového dobrovolníka. Jmenuje se Sophie Lerche a pochází z města Bad Aibling, které leží v německé spolkové zemi Bavorsko. Sophie má ráda malování, ruční práce a studium jazyků.

Během září se seznámí s prostředím naší školy, navštíví výuku jazyků a poté se zúčastní seznamovacího kurzu ve Vižňově v rámci projektu EDS. Bude se zapojovat do aktivit a dění naší školy, stejně tak do projektů v rámci výuky jazyků. Na konci svého pobytu bude prezentovat svoji celoroční práci v projektu EDS v SVČ Déčko Náchod.

Přejeme Sophii mnoho zdaru.

 Více informací na vlastním webu.


 

Pedagogický asistent pro žáky ze sociálně slabých rodin

Ve třídách na 1.stupni působí pdg. asistentka, která individuálně pracuje s dětmi, které z důvodu sociální situace (časté stěhování, nedostatečné rodinné zázemí, pobyt v azylovém domě) zaostávají ve výuce. Její práci koordinuje výchovná poradkyně a třídní učitelé na 1. stupni.

 


 

Adaptační pobyta žáků 6. tříd

Každoročně se nově utváří šestá třída. Po přechodu z 1. stupně přijímáme do školy i řadu žáků z malých náchodských škol. Na to, aby se děti poznaly, aby společně s TU si nastavily pravidla společného fungování ve škole, slouží třídenní adaptační pobyt. Rodičům, kteří řeší , jak zaplatit náklady na pobyt, přispíváme z prostředků, které poskytlo Město Náchod.

 


 

Ovoce do škol

Využíváme nabídky projektu a jednou týdně žáci 1.stupně dostávají ke svačině ovoce nebo zeleninu. Rozdávání ovoce, předávání informací o zdravé výživě, praktické nakládání s ovocem a zeleninou mají na starosti třídní vyučující tříd 1. stupně.

 


 

Školní mléko

Jsme účastníky projektu, v rámci kterého mají žáci možnost zakoupit si dotované mléčné výrobky. Evidenci mají na starosti třídní vyučující, na distribuci se podílí školní jídelna.

 


 

Obědy pro děti

Z prostředků organizace Women for women jsme získali peníze na úhradu obědů ve školní jídelně pro 4 žáky naší školy. Pro dalších 10 dětí o peníze žádáme.