Projekty

2019

projekt

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony pro ZŠ Náchod - Plhov, 2018

Cíl: Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Realizace projektu: 1.10.2018 - 30.9.2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009889

Výše dotace: 1 560 779 Kč

Z tohoto projektu plníme šablony  pro základní školu - školní speciální pedagog, školní kariérový poradce, tandemová výuka a vzdělávání pedagogického sboru a šablony pro školní družinu - školní asistent a vzdělávání pedagogického sboru.

 Plakát

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva č. 03_17_077 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Název projektu: Školní klub při Základní škole Náchod-Plhov 

Cíl: Cílem projektu je vytvoření školního klubu při ZŠ Náchod-Plhov, který zajistí péči o 25 dětí z prvního stupně ZŠ a umožní rodičům dětí vyšší zapojení do pracovního procesu.

Realizace projektu: 1.7.2018 - 30.6.2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007904

Výše dotace: 2 245 572 Kč

Projekt financuje personální zajištění provozu Školního klubu ZŠ Náchod – Plhov, primárně podporuje rodiče dětí v možnosti věnovat se bez omezení svému zaměstnání.

2018

podporaspolecnehovzdelani2podporaspolecnehovzdelani2

 

2017

sabl

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony pro ZŠ Náchod - Plhov, 2016

Cíl: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Realizace projektu: 1.10.2016 - 30.9.2018

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003020

Výše dotace: 1 008 538,- Kč

Z tohoto projektu plníme šablony - školní asistent, školní speciální pedagog a vzdělávání se pedagogického sboru.

 

2016

Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách

Projekt navazuje na předchozí projekt z roku 2015/2016. Cílem je posílení sebereflexe podpořených učitelů, posílení výchovného stylu jako významného prvku Etv v práci učitelů a zlepšení sociálního klimatu ve škole.

Projekt realizuje tyto aktivity:

1) DVPP pro zájemce z pedagogického sboru zaměřené na individuální podporu výchovného stylu učitele

2) Realizace projektového dne, pro který budou klíčová témata etické výchovy

3) DVPP pro pedagogický sbor zaměřené na metody práce a plánovací model v hodinách Etv

4)Posílení spolupráce s rodiči našich žáků:a) přednáška na aktuální téma z Etv 

                                                         b) tvořivá dílna, kde pracují rodiče společně s dětmi.

Doba trvání projektu:1.8.2016-31.12.2016

 

Přednáška pro rodiče – pan Voženílek

                V rámci schůzek rodičů dne 15.11. 2016 jsme připravili pro rodiče přednášku, kterou pan Voženílek, ředitel zařízení Kompas, nazval „Rady zkušeného vychovatele“. Název byl myšlen trochu s nadsázkou, samotný obsah byl už opravdu „realita“. Téměř stovka rodičů, která se ve školní jídelně sešla, pozorně naslouchala, dokonce si někteří rodiče dělali poznámky. Bylo znát, že jsme ve škole.

                „Neberte dětem dětství, usnadněte jim život tím, že v předškolním a mladším školním věku za ně některé věci rozhodnete sami. Naučte je rozeznávat a pojmenovávat – toto je dobře, toto je špatně, teprve ve starším věku dojdou k tomu, že svět není černobílý. Pokud to jen trochu jde, nerozvádějte se. Pokud vás vaše děti budou ctít, vy je k tomu povedete, budete se chovat tak, aby si vás mohli vážit, i jim v jejich budoucích rodinách s velkou pravděpodobností toto bude fungovat. „ O takovýchto věcech se mluvilo, tyto základní kameny výchovy byly předmětem programu, který jsme pro rodiče nachystali.

                Děkujeme všem, kteří na přednášku přišli. Setkání s panem Voženílkem bylo součástí projektu „Podpora výchovného stylu učitele“, který jsme realizovali ve škole v roce 2016 a byl finančně podpořen MŠMT.

                                                                                              Vladimír Honzů

 


 

Mezinárodní cena vévody z Edimburku - program DofE

DOEA_INT_PROUD_TO_DELIVER.JPG

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno téměř 1800 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz.

Na úrovni naší školy program DofE zaštiťují Monika Hovádková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)a Jaroslav Štěpán (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 


 

Projekt "Zdravá školní jídelna"

Od podzimu 2015 se naše školní jídelna zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“. Abychom se mohli chlubit tímto názvem, je třeba splnit řadu podmínek. Posouzení toho, zda skladba jídel odpovídá zdravé výživě a zda vaříme pouze ze zdravých surovin, má na starosti komise krajské hygienické stanice. Její zaměstnankyně již u nás vykovali kontrolu, diskutovali jsme s nimi, co ještě by šlo v naší jídelně vylepšit.

Ale to hlavní platí již dnes. Kromě několika drobných doplnění splňuje naše jídelna kritéria zdravého stravování. V plhovské jídelně odebírají oběd desítky cizích strávníků, máme od nich jen pozitivní reference. Teď nás (ale zejména rodiče ) čeká další úkol. Přesvědčit děti, že zdravé jídlo dokáže být zároveň chutné a že se není třeba bát jídel, která pro někoho byla ještě v nedávné minulosti neznámá.

 

 


Školní informační kanál

Ve vestibulu školy je nainstalována obrazovka, na které   formou spotů,upoutávek, psaného textu, hudebních klipů běží program zabývající se riziky v životě dětí, tématy jsou zdravý způsob života, prevence nebezpečí, zábava…

 


 

Evropská dobrovolná služba

EU_flag-Erasmus_vect_POS_1.jpg

V rámci mezinárodního projektu, který koordinuje SVČ Déčko, pracovala v plhovské škole Anne Hoffmann, v loňském roce to byl dobrovolník Niklas Dangelmaier, oba zmínění z Německa. Od 11. září jsme na naší škole přivítali nového dobrovolníka. Jmenuje se Sophie Lerche a pochází z města Bad Aibling, které leží v německé spolkové zemi Bavorsko. Sophie má ráda malování, ruční práce a studium jazyků.

Během září se seznámí s prostředím naší školy, navštíví výuku jazyků a poté se zúčastní seznamovacího kurzu ve Vižňově v rámci projektu EDS. Bude se zapojovat do aktivit a dění naší školy, stejně tak do projektů v rámci výuky jazyků. Na konci svého pobytu bude prezentovat svoji celoroční práci v projektu EDS v SVČ Déčko Náchod.

Přejeme Sophii mnoho zdaru.

 Více informací na vlastním webu.


 

Pedagogický asistent pro žáky ze sociálně slabých rodin

Ve třídách na 1.stupni působí pdg. asistentka, která individuálně pracuje s dětmi, které z důvodu sociální situace (časté stěhování, nedostatečné rodinné zázemí, pobyt v azylovém domě) zaostávají ve výuce. Její práci koordinuje výchovná poradkyně a třídní učitelé na 1. stupni.

 


 

Adaptační pobyta žáků 6. tříd

Každoročně se nově utváří šestá třída. Po přechodu z 1. stupně přijímáme do školy i řadu žáků z malých náchodských škol. Na to, aby se děti poznaly, aby společně s TU si nastavily pravidla společného fungování ve škole, slouží třídenní adaptační pobyt. Rodičům, kteří řeší , jak zaplatit náklady na pobyt, přispíváme z prostředků, které poskytlo Město Náchod.

 


 

Ovoce do škol

Využíváme nabídky projektu a jednou týdně žáci 1.stupně dostávají ke svačině ovoce nebo zeleninu. Rozdávání ovoce, předávání informací o zdravé výživě, praktické nakládání s ovocem a zeleninou mají na starosti třídní vyučující tříd 1. stupně.

 


 

Školní mléko

Jsme účastníky projektu, v rámci kterého mají žáci možnost zakoupit si dotované mléčné výrobky. Evidenci mají na starosti třídní vyučující, na distribuci se podílí školní jídelna.

 


 

Obědy pro děti

Z prostředků organizace Women for women jsme získali peníze na úhradu obědů ve školní jídelně pro 4 žáky naší školy. Pro dalších 10 dětí o peníze žádáme.