Třída 2. B

 

Abeceda peněz

V pátek 8. 10. nás navštívila ve třídě paní z České spořitelny, která nás seznámila s programem Abeceda peněz. V průběhu října a listopadu jsme společně řešili úlohy týkající se hospodaření s penězi, seznámili jsme se s pojmy příjmy, výdaje a promýšleli si, za co peníze utrácíme, které výdaje jsou nezbytné, které ne a jak můžeme peníze ušetřit.

 

Návštěva Městské knihovny v Náchodě

Ve středu 6. 10. jsme se vydali do knihovny na besedu. Prohlédli jsme si prostory naší městské knihovny, poslechli jsme si příběh o ptáčkovi, který rád četl a to mu pomohlo zachránit své kamarády. Někteří si už vypůjčili první knížky.