TŘÍDA 6. A

Exkurze: Za pověstmi do Prahy

21. 5. 2023

Jana Línková

V pátek 19.května jsme společně se 6. B vyrazili na literárně historickou exkurzi do Prahy. Čekal nás program "Akční Vyšehrad".

Počasí bylo krásné, sluníčko svítilo a my jsme objevovali záhady a zajímavosti Vyšehradu. Dozvěděli jsme se, jak souvisí rotunda sv. Martina s husami a mrazivým večerem, co je to cimbuří, kde se koupala Libuše, kde skákal Šemík, jaká pekelná událost přinesla sloup z Říma a mnoho jiného. Poté nás čekala skupinová bojovka s mapičkami. 

Po cestě zpět na nádraží jsme se svezli metrem a také jsme si prohlédli Václavské náměstí. Tady jsme si dopřáli drobné nákupy a také něco dobrého. Pro mnohé z nás pak byla zážitkem a zábavou i samotná cesta vlakem:-)

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Hodina etické výchovy

17. 4. 2023

Jana Línková

Měsíc duben se na naší škole pro tentokrát nese v duchu sebeúcty a úcty k ostatním. V rámci tohoto tématu jsme se v hodině etické výchovy rozhodli udělat si krásný den díky pochvalám a milým vzkazům, které jsme si vzájemně psali na záda:-) Mnohé z nás hezká slůvka zahřála u srdce.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Naše čtenářské hodiny

17. 4. 2023

Jana Línková

V rámci českého jazyka se věnujeme čtenářství. Naše literární hodiny a dílny čtení probíhají vždy ve školní knihovně. Jsme zde obklopeni spoustou krásných knížek, které si můžeme půjčovat i domů. V hodinách se někdy díváme i na filmy, ty pak porovnáváme s literární verzí příběhu. V únoru jsme také v rámci literatury navštívili dětské oddělení městské knihovny v Náchodě. Paní knihovnice nás provedla celou budovou, od sklepa a skladů až po krásnou studovnu v podkroví. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Výlet do planetária 

20. 3. 2023

Jana Línková

Počátkem března jsme společně se 6. B a vyučujícími zeměpisu vyrazili na zajímavou exkurzi do planetária v Hradci Králové. Moc se nám zde líbilo:-)

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Tvoříme v Pixenu

27. 1. 2023

Jana Línková

Při hodině informatiky jsme si tentokrát vyzkoušeli tvoření v grafickém programu Pixen. 

Celou fofogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Náš předvánoční den

11.1.2023

Jana Línková

Ve čtvrtek 21. prosince jsme si společně udělali hezký předvánoční den.

Ráno jsme si užili sladkou snídani, pochutnali jsme si na cukroví a vánočce. Pak jsme si rozdali krásné dárečky, které nás čekaly pod stromečkem. 

Následně jsme se rozloučili se školou a vypravili se procházkou na bowling. Mnozí z nás ho hráli poprvé, ale všichni hru bezvadně zvládli a pobavili se:-)

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Čertoviny

15. 12. 2022

Jana Línková

Na počátku prosince nás ve třídě navštívila mikulášská družina:-)

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Dějepisná exkurze do pravěku - archeopark Všestary 

27.11.2022

Jana Línková

V pátek 25.11. jsme vyrazili do archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové, abychom hlouběji pronikli do učiva pravěku, které právě probíráme v hodinách dějepisu. 

Čekala nás zajímavá přednáška s ukázkou pravěkých nástrojů a zbraní, film, návštěva jeskyně s pravěkými malbami, ale také procházka po skanzenu s návštěvou dlouhého domu, polozemnice, rondelu i kovárny. Na vlastní kůži jsme si zkusili obdělat políčko pravěkou dřevěnou motykou, drtili jsme obilí na kamenném mlýnku, oštěpem lovili mamuta, brousili  kameny, sekali kamennou i bronzovou sekerou. 

Nakonec jsme museli konstatovat, že to lidé v pravěku neměli vůbec jednoduché:-)

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Projektový den věnovaný VODĚ

16. 11. 2022

Jana Línková

Voda je velkým darem a v mnohých částech světa bohužel už i velkou vzácností. Proto jsme se jí rozhodli na naší škole zasvětit středu 16. listopadu v rámci projektové výuky.

V šestých ročnících jsme se věnovali primárně  šetření vodou. Již v předcházejícím týdnu jsme s dětmi diskutovali o globálním oteplování planety, tání ledovců, zvyšování hladin oceánů, ale také nedostatku vody v Africe a jiných částech světa. Děti se zamýšlely, jakým způsobem by mohly alespoň drobně přispět k ochraně naší planety. Zmiňovaly třízení odpadu, recyklaci, omezení cestování, ale také právě šetření vodou. Měly však velmi zkreslené představy o tom, kolik vody samy spotřebují. Následoval tedy drobný domácí výzkum, dále pak během projektového dne měření spotřeby u různých činností (splachování toalety, vaření, mytí rukou, mytí nádobí, mytí podlahy, atd...), ale také zjišťování nejrůznějších informací. Nejpřekvapivější pro ně bylo např. to, že na výrobu jednoho trička se spotřebuje 2700 l vody, na 1 kg čokolády 17000 l či na 1 kg hovězího masa 15415 l vody. Překvapené byly také poté, když si spočítaly svou vlastní spotřebu za jediný den. 

V závěru dne si pak každý žák zapsal své malé předsevzetí, jakým způsobem se on sám bude snažit šetřit vodou, a následně ho schoval do kapky, kterou během výtvarné části projektu vytvořil ze sádry. Ze všech kapiček vznikl krásný vodopád, který teď zdobí školní chodbu na 2. stupni.

 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Program Kyberlife

17. 10. 2022

Jana Línková

Dnešní den nám začal trochu netradičně. Hned ráno jsme se totiž vydali do Základní umělecké školy, kde nás čekal program KyberLife, věnující se problematice šikany na internetu. Seznámili jsme se zde s reálným příběhem dívky, která čelila kyberšikaně na sociální síti. Pomocí online chatu a hlasování jsme byli zapojeni přímo do děje, mohli jsme ovlivnit celý výsledek a také jsme si vyzkoušeli, jak některé naše komentáře mohou podpořit nebo naopak ublížit druhým lidem i na dálku. Ve druhé části jsme diskutovali na téma soukromí na sociálních sítích, o pravidlech vkládání příspěvků a také možných způsobech řešení kyberšikany. Tečku za tématem jsme poté udělali ve škole při hodině češtiny, kdy jsme si pomocí reflektivních karet o programu povídali a zhodnotili ho. Pozitivně:-)

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

Adaptační - cyklistický kurz

12. 10. 2022

Jana Línková

V neděli 2. října jsme vyrazili na seznamovací a zároveň cyklistický kurz do Deštného v Orlických horách. Sportovci nasedli hned před školou na kolo a vydali se zdolávat kopce. Po cestě nás přepadla přeháňka, nicméně v pořádku jsme dojeli až na chatu Anička, kde nás již očekávali spolužáci z nesportovního režimu. Pondělí se neslo v duchu her a zároveň seznamovacích aktivit, protože počasí příliš nepřálo pobytu venku. V úterý dopoledne vyrazili cyklisti na menší výlet a nesportovci zavítali na přednášku horské služby, která jim představila svou činnost, bez které bychom se na horách neobešli. Ve čtvrtek jsme společně se spolužáky ze 6. A vyrazili na celodenní výlet na Masarykovu chatu s návštěvou nejvyšší hory Velká Deštná. Po celý týden jsme si užívali procházek, venkovních her a seznamování se spolužáky.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

 Naše třídní pravidla

  1. Jsme k sobě ohleduplní a pomáháme si.

  2. Nasloucháme si.

  3. Vyhýbáme se pomluvám.

  4. Pečujeme o svoji třídu.