Třída 6. A

 Naše třídní pravidla

  1. Jsme k době ohleduplní a pomáháme si.

  2. Nasloucháme si.

  3. Vyhýbáme se pomluvám.

  4. Pečujeme o svoji třídu.