Třída 9. A

 

KALENDÁŘ naší třídy

 

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

2. 6. 2022

Alena Macková

 

Po přijímacích zkouškách jsme se začali věnovat psaní naší závěrečné práce. Již od listopadu jsme přemýšleli, jaká témata budou pro naše práce vhodná. Nakonec každý našel to své a pustili jsme se do toho. Někdo si zvolil téma dějepisné, jiný si vybral svůj koníček, našli byste i práce ze zeměpisu, výtvarné výchovy, informatiky a chemie. Nechyběly ani práce z české literatury. Tři týdny uběhly jako voda a začali jsme se připravovat na samotnou obhajobu práce, ke které jsme zpracovali prezentaci. Středa 25. května se tedy nesla ve slavnostním duchu. Ráno panovala lehká nervozita, protože jsme netušili, co nás čeká. Všichni jsme se oblékli do slavnostního a mohli jsme začít. Každý z nás představil své téma před vyučujícími a spolužáky. Všichni jsme to zvládli a odcházeli s dobrým pocitem, že jsme to dali. Vždyť jsme napsali svou první malou "knížku", naučili se spoustu nových věcí v práci na počítači a vyzkoušeli si prezentovat vlastní názory a myšlenky před publikem. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

NÁVŠTĚVA ZEMĚDĚLSKÉHO TRHU 

2. 6. 2022

Alena Macková

Ve čtvrtek jsme se vydali na náměstí, kde se konal zemědělský trh. Počasí nám přálo, a tak jsme strávili příjemné odpoledne prohlídkou zemědělských produktů a techniky. Někteří z nás ochutnali Opočenskou zmrzku, jiní obdivovali kovářskou práci a ochutnali výrobky soukromých zemědělců. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

NÁVŠTĚVA PĚCHOTNÍHO SRUBU BŘEZINKA

2. 6. 2022

Alena Macková

Na konci května jsme navštívili pěchotní srub těžkého opevnění Březinka, který byl součástí pevnostního systému předválečné Československé republiky. Dozvěděli jsme se, že tento bunkr tvořil palebnou přehradu k sousednímu objektu Lom a k dobrošovské tvrzi. Viděli jsme zde funkční filtrovnu z roku 1938, pevnostní protitankový kanón, který byl získán z Norska, a také vodní čerpadlo. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se "střílí" z těžkých kulometů. 

Náš výlet jsme ukončili návštěvou cukrárny v Bělovsi, kde jsme si dali dortíka. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

ANGLICKÁ SOUTĚŽ BOOSTER

1. 6. 2022

Alena Macková

V květnu se konalo 3. kolo naší anglické soutěže BooSter, kde Míša K. vybojovala krásné 3. místo a patří jí velká gratulace. Též gratulujeme spolužákům z 9. B. 

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

16. 5. 2022

Alena Macková

Společná rodičovská schůzka se uskuteční v úterý 24. 5. od 17.00 ve třídě 9. A.

VOLEJBAL

24. 4. 2022

Alena Macková

Při hodině tělocviku jsme si společně s dívkami z 8. A a 8. B zahráli volejbal. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA

24. 4. 2022

Alena Macková

Každou středu odpoledne se scházíme v anglickém kroužku, kde procvičujeme konverzaci na různá témata. Tentokrát jsme si vyzkoušeli malovat na tabuli dle instrukcí spolužáků a také navigaci. A že to nebylo nic lehkého se zavázanýma očima. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

SBĚR PAPÍRU

12. 4. 2022

Alena Macková

Sběr papíru ke škole proběhne ve dnech 25. a 26. dubna. 

LYŽAŘSKÝ KURZ V JIZERSKÝCH HORÁCH

12. 4. 2022

Alena Macková

Na konci března jsme vyrazili na lyžák do Albrechtic v Jizerských horách. Přestože jsme se trochu báli, abychom měli na čem lyžovat, počasí nás nezklamalo a každý den jsme lyžovali v nádherném prosluněném počasí. Nejvíce jsme si to užívali dopoledne, kdy byl na sjezdovce ještě pevný sníh. A ani odpoledne jsme nezaháleli a statečně se "poprali" s mokrým sněhem. Ve čtvrtek jsme využili krásné počasí k dopolední procházce na blízkou rozhlednu, odkud byl nádherný pohled na tanvaldské sjezdovky. Odpoledne jsme se pak vydali do Jablonce nad Nisou do bazénu, kde jsme se vyřádili na tobogánech. Byl to náš poslední lyžák, parádně užitý. Budeme mít na co vzpomínat. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnou zde

ANGLICKÁ SOUTĚŽ BOOSTER

12. 4. 2022

Alena Macková

V březnu proběhlo druhé kolo soutěže v anglickém jazyce, kde zvítězil Tomáš P. a na třetím místě se umístila Stefania J. Oběma vítězům moc gratulujeme k úžasným výsledkům. 

HRA NA UKULELE

12. 4. 2022

Alena Macková

Při hodině hudební výchovy jsme si vyzkoušeli zahrát na ukulele a moc nás to bavilo. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

27. 1. 2022

Alena Macková

Letošní předávání vysvědčení se odehrávalo za přítomnosti protiepidemiologických opatření, ale i přesto jsme si to užili. A kromě známek a také hodnocení na nás čekalo několik ocenění. Někdo byl oceněn za skvělou práci v Radě žáků, někdo za vynikající prospěch. Doufáme, že se nám bude dařit i dále. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

ZEMĚPISNÝ PROJEKT

Alena Macková

V zeměpisu jsme si tentokrát zkusili tzv. responzivní výuku, kdy jsme zpracovávali téma národních parků a chráněných krajinných oblastí České republiky. Každá skupinka si nejprve vylosovala své členy, poté témata jako NP Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko. Dvě skupiny zpracovávaly CHKO Broumovsko a Orlické hory. Naše práce ale tentokrát nespočívala v klasické výuce. Naším úkolem bylo si informace obstarat. Jako hlavní zdroje nám posloužily učebnice, zápisy v sešitě a také internet, kde jsme však získané informace museli nejprve ověřovat. Následně jsme vybírali, jaké poznatky v našich projektech uvedeme. Proto jsme se domlouvali a třídili veškeré materiály, které jsme si k práci sehnali. Potom jsme si práci ve skupinách rozdělili. Někdo se věnoval dalšímu sběru informací, jiný porovnával informace s učebnicí a sešitem, další se ujal výtvarného zpracování a v projektu se také ocitla fotodokumentace. Následně jsme se všichni ve skupině museli domluvit, jaké informace použijeme v prezentaci. Každý z nás se ujal některé části a vzájemně jsme si pro ostatní spolužáky připravili představení daného regionu.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Alena Macková

V rámci našich hodin jsme si mohli vyzkoušet přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. S paní učitelkou jsme si prošli postup, zjistili jsme, jak správně zadávat odpovědi do odpovědního archu a také co dělat, když potřebujeme odpovědi změnit. A pak už na řadu přišel samotný test, kde jsme dostali stejnou časovou dotaci, jakou budeme mít k dispozici při "ostré" zkoušce. S paní učitelkou jsme si potom testy opravili a zjistili tak, kde jsme si už celkem jistí, a co nám ještě dělá problémy. A určitě si ještě nějaké přijímačkové testy vyzkoušíme. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - TEMPERA A TUŠ

Alena Macková

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

SKOK O VÁNOČNÍHO KAPRA

Alena Macková

Letos proběhl již 26. ročník skoku o vánočního kapra. Zúčastnili se ho i sportovci naší třídy. Nejlépe se vedlo Michalovi F., který získal 1. místo a skočil 155 cm. Na druhém místě se umístil Tobiáš H. se 145 cm. Oběma vítězům gratulujeme a účastníkům děkujeme, že si přišli zasoutěžit. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnou zde.

VZPOURA ÚRAZŮM

Alena Macková

Před vánočními prázdninami jsme u nás ve škole přivítali paní Jarmilu Onderkovou a Pavla Bambouska, ambasadory projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Velmi jsme ocenili, že se s námi oba ambasadoři podělili o svůj nelehký životní osud a děkujeme za setkání. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NANEČISTO

4. 1. 2022

Alena Macková

V rámci našeho projektového dne jsme si vyzkoušeli napsat závěrečnou práci. V projektu jsme se věnovali jak technické části, tak obsahové. Vytvořili jsme si úvodní stranu práce, naučili jsme se psát ve "stylech" tak, abychom si mohli následně velmi jednoduše vygenerovat obsah. Zjistili jsme také, jaké formy písma a odstavců se v dokumentech používají. Překážkou pro nás nebylo ani vytvoření přílohy s obrázky a jejich popis. V závěru jsme také uvedli veškeré zdroje, které jsme v naší "mini závěrečce" použili. 

A když jsme zmákli technickou část, tak jsme dostali čas na zpracování části obsahové. Každý z nás už měl připravené své téma. Někteří zjistili, že téma, které si vybrali, je na zpracování opravdu obtížné. A právě proto jsme ocenili, že toto bylo jen nanečisto a můžeme si tak vybrat něco jiného. Někteří se však již rozepsali a během několika hodin tak bylo na světě pár perfektně zpracovaných stránek. A tak máme už našlápnuto na skutečnou závěrečnou práci. 

Byli jsme velmi rádi, že si práci můžeme zkusit a zjistit tak, co takové psaní "závěrečky" obnáší. Věci, kterých jsme se původně báli a připadaly nám složité, tak s paní učitelkou jsme vše dokonale zvládli a domů jsme odcházeli s pocitem, že závěrečky se není třeba obávat. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.  

VÝUKA ANGLIČTINY S PANEM UČITELEM

4. 1. 2022

Alena Macková

V listopadu nás navštívil budoucí pan učitel Filip Kleprlík. Působil na naší škole čtrnáct dní a my jsme s ním strávili dvě vyučovací hodiny. Pan učitel si pro nás připravil vysvětlení předpřítomného času, a protože jsme zvyklí v angličtině přijímat informace responzivní formou, tak jednotlivým spolužákům vysvětlil použití času, signálních slov a tvoření vět. Následně jsme získané informace zapisovali, předali dalším spolužákům, diskutovali a tvořili věty v kladu, záporu i v otázce. Nechyběla ani konverzace na dané téma a samozřejmě diskuse, kdy a jak tento čas používáme. V další hodině nám pan učitel připravil pracovní listy, které jsme ve skupinách vyplnili. Nejvíce nás bavilo hledání chyb v textu, protože jsme měli možnost opět společně pracovat a ověřit si tak své znalosti. Nakonec i pan učitel naši práci ohodnotil jako vynikající a velmi odpovědnou, z čehož jsme měli velkou radost. Na jeho budoucí cestě pedagogickým studiem mu přejeme hodně štěstí. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

NÁVŠTĚVA PRACOVNÍHO ÚŘADU

5. 12. 2021

Alena Macková

V listopadu jsme se účastnili besedy na pracovním úřadě, kde jsme se dozvěděli informace k volbě budoucího povolání. 

ONLINE KONZULTAČNÍ SCHŮZKY

30. 11. 2021

Alena Macková

V týdnu od 6. prosince proběhnou online konzultační schůzky. Bližší informace a termíny najdou rodiče v emailu.

UČÍME SE S TABLETY

12. 11. 2021

Alena Macková

V tomto školním roce máme možnost pracovat s iPady. Když paní učitelka při jedné z hodin angličtiny řekla, že má pro nás překvapení, netušili jsme, že to budou právě tablety. Byli jsme nadšení, že si budeme moci vyzkoušet práci právě na iPadu. Po prvotním seznámení jsme se hned přihlásili do Google učebny a vyzkoušeli online cvičení na předpřítomný čas. Paní učitelka nám vytvořila odkazy, kde jsme mohli procvičovat gramatiku a také online hry s testy, kde je výhoda, že hned vidíme své výsledky a máme tak zpětnou vazbu, kde máme ještě nějaké mezery. Procvičovali jsme samostatně i ve dvojicích. Výhodou použití tabletu je také možnost poslechu, kdy si každý může poslouchat sám. Také jsme vyzkoušeli přeposílání souborů přes AirDrop, kdy nám paní učitelka "dropla" dokument, my jsme ho vyplnili a hned jí ho zase odeslali zpět. Ocenili jsme, že můžeme pracovat ve své třídě a využívat tak online i offline aplikace. Při výtvarné výchově si nesportovci vyzkoušeli program Sketchbook, kde Max s Ondrou vytvořili část sluneční soustavy. Práce s iPady se nám moc líbí a těšíme se, že obohatí naše vyučování o velký zdroj informací a také spoustu zábavy a společné práce. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

12. 11. 2021

Alena Macková

Ve výtvarné výchově jsme si od začátku školního roku vytvořili krásné malby. Zkoušíme malovat temperami, vodovkami a u tvorby ananasu jsme používali jen prsty.  

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

JAZYKOVÝ WOCABEE ŠAMPIONÁT V ANGLIČTINĚ 

2. 11. 2021

Alena Macková

V říjnu jsme se zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku. Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee. Celkem se do soutěže zapojilo téměř 60 000 žáků!

V soutěžním období mezi 20.10. a 29.10.2021 jsme denně nahráli v průměru až 114 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka. Body se nám načítaly pouze za správné odpovědi. 

Jako skupina jsme se umístili na nádherném 3. místě.

Velká gratulace patří všem zúčastněným, protože v aplikaci pracovali nejen ve škole, ale i doma a svědomitě sbírali body pro celou skupinu. 

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

26. 10. 2021

Alena Macková

Od úterý 2. listopadu budou probíhat individuální konzultace k volbě budoucího povolání. Bližší informace a nabídku termínů najdou rodiče ve školním emailu dětí.

BĚH O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHODA

26. 10. 2021

Alena Macková

12. října se opět konal běh o putovní pohár starosty města Náchoda. Tentokrát se běh konal u zimního stadionu, kde pro běžce byla připravena náročná trať. Naši třídu reprezentovali Míša F., Tobiáš H., Tomáš P., Kristýna Č. a Anička T. Tobiáš a Michal si doběhli pro krásné druhé a třetí místo a ze slavnostního vyhlášení si odnesli medaile. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

KLÁNÍ ŽÁKŮ DEVÁŤÁKŮ

26. 10. 2021

Alena Macková

V minulém týdnu se Verča V., Anička P., Max M. a Ondra H. zúčastnili 12. ročníku soutěže pro žáky devátých ročníků základních škol, která se konala na Střední průmyslové škole stavební v Náchodě. Všem zúčastněným patří velké poděkování za skvělou reprezentaci školy a Verče a Aničce obrovská gratulace za krásné třetí místo. 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

26. 10. 2021

Alena Macková

Ve dnech 8. - 14. října 2021 se žáci naší školy zúčastnili základního kola celostátní soutěže, ve které o úspěchu rozhoduje logické  uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Soutěžilo se on-line a soutěžící se mohli připojit ve škole, doma, v knihovně, zkrátka kdekoliv, kde bylo připojení k internetu. Do této celostátní soutěže se tento rok zapojilo 21 091 řešitelů, z toho 1 224 řešitelů z Královéhradeckého kraje . 

Z naší školy se do soutěže zapojilo na tři desítky soutěžících, kteří ve 30 minutách museli řešit zapeklité úlohy. Z naší třídy se v této soutěži nejlépe umístili Max Mazura a Míša Krupičková.

Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast.

MINI VÝLET S OBĚDEM

26. 10. 2021

Alena Macková

V pátek 1. října jsme se po škole vydali na malý výlet spojený s obědem, příjemnou procházkou a spoustou povídání na Kramolnu. Manželé Liškovi nám připravili výtečnou kýtu, na které jsme si moc pochutnali. Tímto jim děkujeme za pohostinnost a budeme se těšit zase někdy příště. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.  

SPORTOVNÍ KURZ 

26. 10. 2021

Alena Macková

Na konci září jsme vyjeli na "sporťák" do Jizerských hor. Tentokrát byla naším cílem turistika, lezení a rafty. Hned druhý den po snídani jsme vyrazili do nedalekého lanového centra, kde někteří z nás v korunách stromů doslova lapali po dechu. V úterý jsme šli po stopách diamantů a cestou jsme ve skupinách hledali ukrytou tajenku. Rychlou chůzí jsme se prohřáli, protože počasí příliš nepřálo. Středa patřila lezení na stěně, a tak jsme jeli do Jablonce nad Nisou, kde na nás čekala horolozecká stěna v centru Makak. Všichni jsme se navlékli do postrojů a dokázali překonat počáteční strach a vylézt alespoň kousek. Ve čtvrtek se na nás usmálo počasí a hned ráno jsme se vydali do Malé Skály, kde jsme se nalodili na rafty, kanoe a kajaky a splouvali řeku Jizeru. Čekala nás osmikilometrová trasa, kde jsme si užili úžasnou zábavu, někteří i s koupáním v ne příliš teplé vodě. Sportovní kurz byl tentokrát zaměřený na jiné sportovní aktivity, které jsme si moc užili a budeme mít na co vzpomínat. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

HODINA ANGLIČTINY SE SPORTEM

14. 9. 2021

Alena Macková

V polovině září nám počasí přálo, a tak jsme vyrazili ven, kde jsme se věnovali jak angličtině, tak sportování. 

Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

7. 9. 2021

Alena Macková

Rodičovská schůzka se uskuteční v úterý 14. září od 17.00 v naší třídě 9. A.

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

7. 9. 2021

Alena Macková

Sběr starého papíru proběhne ve dnech 20. - 21. září před budovou školy. 

 

TŘÍDNÍ PRAVIDLA

7. 9. 2021

Alena Macková

Během prvního týdne jsme si určili pravidla třídy pro letošní rok. Nápadů a námětů bylo mnoho, ale nakonec se nám podařilo vybrat pro nás pět nejdůležitějších. 

 • respektujeme názor ostatních
 • chováme se ohleduplně
 • pomáháme si a podporujeme se
 • jednáme spolu na rovinu
 • jsme v pohodě

 Celou fotogalerii můžete zhlédnout zde.

 

SPORTOVNÍ KURZ

6. 9. 2021

Alena Macková

Sportovní kurz se bude konat v Jizerských horách v termínu 19. - 24. září. Veškeré informace najdou rodiče v emailu. 

 

JDEME DO DEVÍTKY

6. 9. 2021

Alena Macková

 

1. DEN ŠKOLY - středa 1. září

30. 8. 2021

Alena Macková

 

 • svačinu a pití
 • klíče + kladku (do dvojice) 
 • přezůvky 
 • folie s rýsovacími potřebami 
 • čip na oběd
 • psací potřeby + notýsek na zapsání informací 
 • stírací tabulku 
 • věci na tělocvik (nejpozději 2. 9.)
 • výtvarný kufřík (nejpozději 3. 9.)
  • seznam věcí na TV a VV najdou rodiče v emailu
 • vyučování od 8.00 - 12.40 
 • od čtvrtka 2. 9. učíme dle rozvrhu

 

ORGANIZACE A TERMÍNY ŠKOLNÍHO ROKU 2021 - 2022

30. 8. 2021

Alena Macková

 

1. 9. - začátek školního roku

27. 9. - ředitelské volno

28. 9. - státní svátek 

27. +  29. 10. - podzimní prázdniny

28. 10. - státní svátek

17. 11. - státní svátek

23. 12. - 2. 1. - vánoční prázdniny

31. 1. 2022 - konec 1. pololetí

4. 2. - pololetní prázdniny

14. 2. - 20. 2. - jarní prázdniny

14. 4. - velikonoční prázdniny

1. 5. + 8. 5. - státní svátky

30. 6. 2022 - konec 2. pololetí

 

PEDAGOGICKÉ RADY, SCHŮZKY RODIČŮ

 

14. 9. - třídní schůzky rodičů

 

 

VYUČOVACÍ HODINY

 

0. 7.00 - 7.45

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.55 - 10.40

4. 11.00 - 11.45

5. 11.55 - 12.40

6. 12.50 - 13.35

7. 13.40 - 14.25

8. 14.35 - 15.20

 

VŠECHNY SVÉ ŽÁKY ZDRAVÍM V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE A PŘEJI, AŤ SE VÁM DAŘÍ A UČENÍ VÁS BAVÍ.