Třída 9. A

Naše třídní pravidla

 

Nasloucháme si a respektujeme se.

Udržujeme pořádek.

Mluvíme a píšeme sami za sebe.

Jsme tým.

9A tridni pravidla